Trendy

101 194 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 126 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

159 755 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.11.2016 č.p. 84, 561 81 Kunvald

Historické adresy

15.6.1999 - 9.11.2016 Kunvald 84, PSČ 56181

25924184

DIČ

od 18.8.1999

CZ25924184

Datová schránka

ss8evcu

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1933

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.2.2000

82 410 000 Kč

Historické jmění

15.6.1999 - 16.2.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žamberk

Bankovní účty

zvěřejněno 20.10.2016

CZ2401000001078175190287

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.12.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 561 81, Kunvald 84

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : H. Další podmínky upisováníUpisování bude zahájeno následující den po právní mociusnesení, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno doobchodního rejstříku, bude trvat 2 pr... acovní dny, bude probíhatpouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin.Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, t.j.Kunvald 84, okres Ústí nad Orlicí.K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listinaupisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitouhodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět ahodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtupro splácení upsaných akicí, jméno, bydliště a rodné čísloupisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu senevyžaduje).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se připouští, jediný akcionář rozhodl, že o konečné částcezvýšení rozhodne představenstvo společnosti.Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : G. Hospodářské využití vkladůHospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku Zemědělského družs... tva Kunvald za postoupenépohledávky na společnost Kunvaldská a.s., přičemž veškerýmajetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využítk hospodářské činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : F. Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs se pro vklady fyzických osob navrhuje ve výši100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj.pohledávky vůči majetku Zemědělské... ho družstva Kunvald), emisníkurs se pro vklad právnické osoby se navrhuje rovněž ve výši100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. souborumovitých a nemovitých věcí ve vlastnictví Zemědělského družstvaKunvald). zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : E. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků... na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenýmiupisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělskéhodružstva Kunvald, jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckýchposudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Kunvald se sídlemv Kunvaldě, IČ: 00 04 47 92. Upsání nepeněžitého vkladu seprovede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedenéhodružstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše jei navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady bylyoceněny znaleckými posudky soudních znalců ing.Pavla Josefíka,č.j. 142 - 55 / 99 ze dne 16.10.1999 a ing.Zdeňka Maňáka, č.j.1737 - 172 / 99 ze dne 14.10.1999. Oba znalecké posudky jedinýakcionář schvaluje.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu,kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Kunvaldpostoupí akciové společnosti Kunvaldská a.s. Tyto pohledávky setak stanou majetkem akciové společnosti Kunvaldská a.s.Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši přiúpisu. Protože ke zvýšení základního jmění dojde úpisemnepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníkuo přednostním právu se nepoužije.Dalším předem určeným vkladatelem bude Zemědělské družstvoKunvald se sídlem v Kunvaldě, IČ: 00 04 47 92, které vloží tensvůj majetek, který ke vkladu do předmětné společnosti určilačlenská schůze Zemědělského družstva Kunvald, která se konaladne 24.9.1999 v sokolovně v Kunvaldu a který je přesněspecifikován v přílohách č. 1 - 7 k usnesení z uvedené členskéschůze a je rovněž uveden v notářském zápise JUDr. Jitky Vaškovéč.j. N 131/99, NZ 129/99 ze dne 24.9.1999.Veškerý tento majetek byl rovněž oceněn znaleckým posudkemsoudního znalce ing.Zdeňka Maňáka pod č.j. 1736 - 171 / 99 zedne 12.10.1999 a znaleckým posudkem soudního znalce ing.PavlaJosefíka, č.j. 141 - 54 / 99 ze dne 11.10.1999. Tento majetekbyl rovněž oceněn tržními cenami, oba posudky jediný akcionářschvaluje. Pro vklad bude použito ocenění souboru majetku vnižších hodnotách, tedy dle znalce ing. Josefíka, Zemědělskédružstvo Kunvald upíše 76.073 kusů akcií, celková hodnotavkladu Zemědělského družstva Kunvald tedy bude činit76.073.000,- Kč.Zemědělské družstvo Kunvald podepíše současně s úpisem itzv. "prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst. 2) obchodníhozákoníku, toto bude předáno společnosti Kunvaldská a.s.v okamžiku úpisu v místě úpisu. Místem pro fyzické předánínepeněžitého vkladu budou místa, kde jednotlivé nemovitostistojí nebo kde se jiný majetek bude nacházet v den úpisu.K předání dojde tentýž den, kdy bude proveden úpis a předánoprohlášení vkladatele. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : D. Jmenovitá hodnota a počet nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 80.000 ksnových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za kus.
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : C. Navrhovaný druh, podoba a forma akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : B. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši1.000.000,-Kč na nejméně 81.000.000,-Kč, tj. nejméněo 80.000.000,-Kč a to upisováním nových akci... í. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšujenejméně o 80.000.000,-Kč, přičemž se připouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.
 • 24. listopadu 1999 - 16. února 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti:
posunout dolů