Trendy

691 175 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 159 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

286 921 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.7.2004 Praha 1, U Prašné brány 1090/2, PSČ 11121

Historické adresy

26.2.2002 - 16.7.2004 Litomyšl, Smetanovo nám. 71, PSČ 57001
18.10.1999 - 26.2.2002 Litomyšl, Smetanovo nám. 71

Adresa z obchodního rejstříku

od 8.9.2015 Praha, U Prašné brány 1090/2, okres Hlavní město Praha, PSČ 11121
od 7.11.2013 U Prašné brány 1090/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

25928082

DIČ

od 10.11.1999

CZ25928082

Datum vzniku

18. října 1999

Datová schránka

kgyeva3

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1985

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.3.2003

92 000 000 Kč

Historické jmění

29.1.2001 - 27.3.2003

90 500 000 Kč

12.4.2000 - 29.1.2001

73 000 000 Kč

18.10.1999 - 12.4.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 26.9.2013

43- 7902850217 / 0100

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Provozovny

od 8.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ve žlíbku 1849/2a, 193 00, Praha - Horní Počernice

... více provozoven (celkem 37) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. září 2014 : Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s souhlasem představenstva společnosti.
 • 13. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 13. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 13. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : b) ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listuvlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk,část obce Žamberk, a to- domu číslo popisné 123 postaveného na p... ozemku - stavebníparcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103,- ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavebníparcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922,- ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavebníparcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923,- pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy,- pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy.Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000,- Kč(slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěryznaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesenímKrajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002,které nabylo právní moci dnem 11.1.2002.Za tento nepeněžitý vklad Jaroslavy Kubíkové bude vydáno celkem6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kusakcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovypětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 7)Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, výši jejichocenění, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií,jež se vydávají za tyto nepeněžité vklady takto:a) ... ideální jedna polovina nemovitostí zapsaných na listuvlastnictví číslo 2142 pro obec a katastrální území Žamberk,část obce Žamberk, a to-domu číslo popisné 123 postaveného na pozemku - stavebníparcele číslo 1103 a dále pozemku - stavební parcely číslo 1103,- ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavebníparcele číslo 4922 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4922,- ostatního stavebního objektu postaveného na pozemku - stavebníparcele číslo 4923 a dále pozemku - stavební parcely číslo 4923,- pozemku - parcely číslo 1102/2 - ostatní plochy,- pozemku - parcely číslo 1104 - ostatní plochy.Ocenění nepeněžitého vkladu se schvaluje ve výši 750.000 Kč(slovy: sedmsetpadesáttisíckorunčeských) v souladu se závěryznaleckého posudku Ing. Rudolfa Jungera ze dne 5.2.2002, číslo4023/23/02/02, který byl pro tento účel jmenován usnesenímKrajského soudu v Hradci Králové 46 Sm 79/2001 ze dne 3.1.2002,které nabylo právní moci dnem 11.1.2002Za tento nepeněžitý vklad Miroslavy Kubíkové bude vydáno celkem6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, a to 1 kusakcie ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovypětsettisíckorunčeských) a 5 kusů akcií, každá ve jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíckorunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 6)Nepeněžité vklady musí být splaceny v sídle společnosti vLitomyšli, Smetanovo nám. 71 před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to velhůt... ě 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od právní moci rozhodnutí ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. V této lhůtě jsou vkladatelé povinnipředat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zák. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 5)Předem určení zájemci budou upisovat akcie ve smluově o upsáníakcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena mezinimi a společností. Akcie je možno upsat v sídle společn... osti vLitomyšli, Smetanovo nám. 71, a to ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti)dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům budeoznámen počátek běhu této lhůty písemně bez zbytečného odkladupoté, co bude usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmsoudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií je shodný sjejich jmenovitou hodnotou. Dle toho 2 (slovy: dva) kusylistinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč(slovy: pět set tisíc korun českých) bude tedy upsáno emisnímkursem 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 10(slovy: deset) kusů listinných akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) budeupsáno emisním kursem 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 4)Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budounabídnuty předem určeným zájemcům jako vlastníkům nepeněžitýchvkladů, kterými jsou:Miroslava Kubíková, bytem Praha 1, Ko... zí 9/914,Jaroslava Kubíková, bytem Litomyšl, U Lomu 126 zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 3)Akcie budou upisovány pouze nepeněžitými vklady bez využitípřednostního práva na upisování akcií ve smyslu ust. § 204aobchodního zákoníku.
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:2 (slovy: dva) kusy akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč(slovy: pět set tisíc korun českých)10 (slovy: deset) kusů akcií ve jmenovit... é hodnotě 50.000,- Kč(slovy: padesát tisíc korun českých),všechny akcie budou kmenové, budou znít na majitele, budouvydány v listinné podobě a nebudou registrovány zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : 1)Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akciídle ust. § 203 obch. zák. o částku 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmilion pět set tisíc korun českých), upisování akcií n... ad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2002 - 12. listopadu 2008 : Valná hromada společnosti Kubík a.s. rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti následujícím způsobem:
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 9) rozhodla o tom, že nepeněžité vklady, které byly schválenytouto valnou hromadou a které budou upsány akcionáři na základědohody dle § 205 obchodního zákoníku, budou splaceny v m... ístěsídla společnosti v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě1 měsíc ode dne uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 8) vzala na vědomí, že jelikož všechny nové akcie budou upsánynepeněžitými vklady, nenáleží akcionářům přednostní právo upsatčást nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku.
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 7) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitýmvkladem v hodnotě 2 500 000,- Kč, jehož předmětem jsounemovitosti:- pozemková parcela p.č. 584/3 v katastrálním území... Nový HradecKrálové a obci Hradec Králové,- pozemkové parcely p.č. 401/84, 401/92 a 401/93 v katastrálnímúzemí Nedošín a obci Litomyšl.Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckýmiposudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing.Rudolfa Jungrač. 3607/197/07/00 ze dne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kča znaleckým posudkem znalce Ing.Jany Vítkové č. 137/902/00 zedne 28.7.2000 na částku 2 500 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 6) schválila, že část akcií společnosti bude upsána nepeněžitýmvkladem dle § 59 odstavce 7 obchodního zákoníku, jehož předmětemje část pohledávky na zaplacení kupní ceny, kterou má... akcionářMartin Kubík vůči společnosti Kubík a.s. z titulu smlouvyo prodeji podniku ze dne 2.1.2000, v nominální hodnotě15 000 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 5) rozhodla o tom, že výše emisního kurzu akcií společnostiupsaných na zvýšení základního jmění na základě dohody dle § 205obchodního zákoníku se rovná jmenovité hodnotě těchto akc... ií, tj.emisní kurz 1 upsané akcie činí u 2 kusů 5 000 000,- Kč a u 15kusů činí 500 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 4) rozhodla o tom, že dohoda dle § 205 obchodního zákoníku budeuzavřena v kanceláři notářky Mgr.Miroslavy Křížové ve Svitavách,nám. Míru 78 a lhůta pro uzavření dohody činí 3 měsíc... e a počneběžet dnem 1.10.2000. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 3) rozhodla o tom, že všechny nové akcie budou upsány akcionářina základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku.
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 2) rozhodla o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšenízákladního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitelea budou vydány v celkovém počtu 17 kusů, a to s těmitojm... enovitými hodnotami:- 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč- 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : 1) rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s.o částku 17 500 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203a následujících obchodního zákoníku s tím, že se upisování akcií... nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2000 - 29. ledna 2001 : Mimořádná valná hromada společnosti Kubík a.s. dne 8.9.2000přijala toto usnesení:
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 9) Rozhodl o tom, že nepeněžitý vklad, který byl schválen tímtorozhodnutím akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, akteré bude upsán zájemcem, bude splacen v místě sídlaspol... ečnosti Kubík a.s., v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě1 měsíc ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 8) Konstatoval, že vzhledem k tomu, že všechny nové akcie seupisují nepeněžitým vkladem, nenáleží akcionáři přednostní právoupsat část nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku.
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 7) Schválil, že všechny nové akcie společnosti budou upsánynepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti- v k.ú. Litomyšl a obci Litomyšl: ost. st. objekt vyst. nast.p.č. 2... 8 a na st.p.č. 29, pozemek st.p.č. 28, ost. st. objektvyst. na st.p.č. 37/1, pozemek st.p.č. 37/1, objekt bydleníč.p. 7 v části obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 253,pozemek st.p.č. 253, objekt bydlení č.p. 6 v části obceLitomyšl - Město vyst. na st.p.č. 254/1, pozemek st.p.č. 254/1,objekt obč. vybavenosti č.p. 71 v části obce Litomyšl - Městovyst. na st.p.č. 383/1, pozemek st.p.č. 383/1, objekt obč.vybavenosti č.p. 70 v části obce Litomyšl - Město vyst. nast.p.č. 385/1, pozemek st.p.č. 385/1, objekt bydlení č.p. 762 včásti obce Litomyšl - Město vyst. na st.p.č. 385/2, pozemkyst.p.č. 385/2, st.p.č. 37/2, st.p.č. 254/2, st.p.č. 383/3, p.č.471, p.č. 472/2, p.č. 481- v k.ú. SVITAVY PŘEDMĚSTÍ a obci Svitavy: průmyslový objektvyst. na st.p.č. 2491/1 a na st.p.č. 2491/2, pozemky st.p.č.2491/1, st.p.č. 2491/2, prům. objekt vyst. na st.p.č. 3136,pozemky st.p.č. 3136, p.č. 2130/11 a p.č. 2130/12- v k.ú. Polička a obci Polička: objekt obč. vybavenosti č.p.716 v části obce Horní Předměstí vyst. na st.p.č. 1903, pozemekst.p.č. 1903- v k.ú. Horní Roveň a obci Dolní Roveň: zeměd. hospodář. budovavyst. na st.p.č. 249/1, na st.p.č. 249/2 a na st.p.č. 249/3 azeměd. hospodář. budova vyst. na st.p.č. 265- v k.ú. Parník a obci Česká Třebová: objekt bydlení č.p. 652 včásti obce Parník vyst. na st.p.č. 561, pozemek st.p.č. 561,prům. objekt č.p. 651 v části obce Parník vyst. na st.p.č. 562/1a pozemek st.p.č. 562/1- v k.ú. Choceň a obci Choceň: objekt bydlení č.p. 140 v částiobce Choceň vyst. na st.p.č. 169, pozemky st.p.č. 169 a p.č. 218- v k.ú. Vysoké Mýto a obci Vysoké Mýto: objekt obč. vybavenostič.p. 687 v části obce Litomyšlské Předměstí vyst. na p.č.4644/81, pozemek p.č. 4644/81- v k.ú. Moravská Třebová a obci Moravská Třebová: objektbydlení č.p. 1447 v části obce Předměstí vyst. na p.č. 738,pozemky p.č. 738, p.č. 680, p.č. 684/1, p.č. 684/2, p.č. 684/3,p.č. 684/4, p.č. 685/1Všechny nemovitosti byly popsány a oceněny dvěma znaleckýmiposudky, a to znaleckým posudkem znalce Ing. Rudolfa Jungrač. 3422/12/01/00 ze dne 13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč aznaleckým posudkem znalce Ing. Jany Vítkové č. 25/790/00 ze dne13. 1. 2000 na částku 72 000 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 6) Rozhodl o tom, že emisní kurs jedné akcie upsané na zvýšenízákladního jmění se rovná jmenovité hodnotě této akcie, a tedyčiní u 12 kusů akcií 5 000 000,- Kč a u 24 kusů akcií500... 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 5) Rozhodl o tom, že nové akcie budou upsány v sídle společnostiKubík a.s. v Litomyšli, Smetanovo nám. 71 ve lhůtě 3 měsíců,která počne běžet dnem 1. 3. 2000.
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 4) Rozhodl o tom, že všechny akcie budou nabídnuty určitémuzájemci, a to Miroslavě Kubíkové, r.č. 675301/1199, bytemPraha 1, Kozí 9/914.
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 3) Rozhodl o tom, že nové akcie společnosti upsané na zvýšenízákladního jmění budou kmenové, v listinné podobě, na majitele abudou vydány v celkovém počtu 36 kusů, a to 12 kusů o j... menovitéhodnotě jedné akcie 5 000 000,- Kč a 24 kusů o jmenovité hodnotějedné akcie 500 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 2) Rozhodl o tom, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se nepřipouští.
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : 1) Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti Kubík a.s. očástku 72 000 000,- Kč upsáním nových akcií dle § 203 anásledujících obchodního zákoníku
 • 6. března 2000 - 12. dubna 2000 : Jediný akcionář společnosti Kubík a.s. učinil toto rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů