Trendy

49 404 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

776 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

156 421 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2014 Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují

Historické adresy

18.9.2009 - 15.8.2014 Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 54901
1.10.2003 - 18.9.2009 Nové Město nad Metují, Náchodská 2105
1.1.2000 - 1.10.2003 Nové Město nad Metují, Náchodská ul.

25931474

DIČ

od 1.1.2000

CZ25931474

Datová schránka

j9eptue

Historické názvy

13.3.2015 - 13.3.2015

ELTON hodinářská, a.s.

11.3.2015 - 13.3.2015

ELTON hodinářská, a.s.

5.3.2015 - 5.3.2015

ELTON hodinářská, a.s.

26.2.2015 - 5.3.2015

ELTON hodinářská, a.s.

1.1.2000 - 26.2.2015

ELTON hodinářská, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2007

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.8.2017

35 439 381 Kč

Historické jmění

30.12.2016 - 13.8.2017

4 339 383 Kč

26.4.2012 - 30.12.2016

72 323 050 Kč

6.1.2012 - 26.4.2012

67 257 550 Kč

18.9.2009 - 6.1.2012

42 635 600 Kč

30.1.2009 - 18.9.2009

26 382 450 Kč

4.5.2006 - 30.1.2009

22 162 200 Kč

1.1.2000 - 4.5.2006

2 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nové Město nad Metují

Bankovní účty

zvěřejněno 13.5.2017

117860143 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

11.2.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Náchodská 2105, 549 01, Nové Město nad Metují

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2017 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2017:Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 4.339.383,- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2017:Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 4.339.383,-... Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát tři koruny české), který je v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) na jeho novou výši 35.439.381,- Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) s tím, že upisování akcií nad a pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští; b)bude vydáno 10.366.666 (slovy: deset milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) každá, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen Nově upisované akcie); c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ust. § 488 odst. 1 ZOK o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospodaření. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: a)5.000.000 (slovy: pět milionů) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 1) bude nabídnuto k úpisu společnosti E Centrum a.s., IČ: 158 88 118, se sídlem Praha Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 679 (dále jen E-Centrum), a b)5.366.666 (slovy: pět milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 16.099.998,- Kč (slovy: šestnáct milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 2) bude nabídnuto k úpisu společnosti MADE CS a.s., IČ: 050 57 779, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21533 (dále jen MADE CS). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti E-Centrum, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností E-Centrum a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti MADE CS, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností MADE CS a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 možnost započtení peněžitých pohledávek E-Centrum vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky E-Centrum vůči Společnosti vyplývající (i)ze smlouvy o úvěru ze dne 25. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti na jistině částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii)ze smlouvy o úvěru ze dne 6. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), (iii)ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), (iv)ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), (v)ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26. 1. 2016 mezi E-Centrum, jako zapůjčitelem, a Společností, jako vydlužitelem, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a E-Centrum uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti E-Centrum doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2 možnost započtení peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti vyplývající (i)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 13. 5. 2016 uzavřené mezi Ing. Michalem Voráčkem, bytem Holandská 6/405, Praha 10 (Michal Voráček), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), (ii)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 03472302, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen CSG), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o úvěru č. 2016/47 ze dne 30. 5. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/53 ze dne 11. 7. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/72 ze dne 1. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/76 ze dne 12. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a MADE CS uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti MADE CS doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 2016 : U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to ...v souladu s projektem fúze ze dne 10.10.2016. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2016 - 30. prosince 2016 : U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to ... v souladu s projektem fúze dne 10.10.2016. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2014 - 12. prosince 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 15. srpna 2014 - 12. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 5. března 2012 - 26. dubna 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem:a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude p... rovedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2012 (slovy dva tisíce dvanáct) a 2013 (slovy dva tisíce třináct) a úhrada závazků;b) bude upsáno 100.000 (slovy jedno sto tisíc) až 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osmi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze uhradit podíl ve výši 0,148682 (slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát dvě miliontiny) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).Upisovat lze pouze celé akcie.S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady:A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je:- Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., narozen 13.10.1967, bytem Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých);tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene"c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).e) Akcie upsané jak s využitím přednostního práva, tak předem určeným zájemcem, či zájemci budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií.f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými.g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů.h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a" tohoto rozhodnutí.i) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2011 - 6. ledna 2012 : Valná hromada společnosti konaná dne 31.8.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem:a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude p... rovedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 23.000.000,-Kč (slovy dvacet tři miliony korun českých) až 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2011 (slovy dva tisíce jedenáct) a 2012 (slovy dva tisíce dvanáct), získání pro společnost strategických pozemků a úhrada pohledávek;b) bude upsáno 460.000 (slovy čtyři sta šedesát tisíc) až 550.000 (slovy pět set padesát tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osmi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejnena v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,645 (slovy šest set čtyřicet pět setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz) , který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady, nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými jsou, a v tomto pořadí budou osloveni s nabídkou k úpisu akcií:- obchodní společnost NAIKA, a.s., se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1255, v souhrnné jmenovité hodnotě 7.100.000,-Kč (slovy sedm milionů jedno sto tisíc korun českých), kterou byl oceněn předmětu vkladu, níže uvedené pozemky, kdy ocenění bylo provedeno proveden v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, za použití hodnoty určené obeně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011.- obhcodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679 a Ing. Jan Gaszczyk, narozen 14.1.1963, bytem Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše pěněžitých pohledávek, které mají obchodní společnosti E - Centrum a.s. a Ing. Jan Gaszczyk vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurz;těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 15 (slovy patnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen spolenčosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).e) Akcie upsané s využitím přednostního práva budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií.Akcie upsané předem určeným zájemcem - obchodní společnost NAIKA, a.s., data uvedená shora, budou splaceny nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, který tvoří tyto pozemky:pozemek parcelní číslo 549/7 ostatní plocha - manipulační plocha;podíl 376/1.000 pozemku parcelní číslo 549/8 ostatní plochy - jiné plochy;pozemek parcelní číslo 549/20 ostatní plocha - manipulační plocha;pozemek parcelní číslo 549/26 ostatní plocha - jiná plocha,zapsány na listu vlastnictví číslo 4553 pro katastrální území Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.Ocenění předmětu vkladu, výše uvedených pozemků bylo provedeno v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, za použití hodnoty určené obecně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011, částkou 7.100.000,-Kč, která zároveň odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, konkrétně 142.000 (jedno sto čtyřicet dva tisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé 50,-Kč (slovy padesát korun českých), které budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.Ke splacení tohoto vkladu dojde doručením písemného prohlášením vkladatele - obchodní společnosti NAIKA, a.s., data uvedená shora, s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné takové prohlášení jménem, či za vkladatele vydat, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu.f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými.g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmen "e)" a "i)" tohoto usnesení tímto nejsou dotčena.h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí.i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky:- upisovatele obchodní společností E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 15.000.000,-Kč (slovy patnáct milionů korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011;- upisovatele Ing. Jana Gaszczyka, data uvedná shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 2.500.000,-Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011.Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "i)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v písmeni "i)" uvedení upisovatelé, upíší, budou započteny jejich pěněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši.Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítavaných pohledávek. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu, upisovateli, jejichž pohledávky se započítávají.j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2009 - 18. září 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 7.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem:a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude pr... ovedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých) až 17.000.000,-Kč (slovy sedmnáctmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2009 (slovy dvatisícedevět) a 2010 (slovy dvatisícedeset) a úhrada pohledávky;b) bude upsáno 120.000 (slovy jednostodvacettisíc) až 340.000 (slovy třistačtyřicettisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osmi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního resjtříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,64 (slovy šedesáčtyři setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady:A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je:- obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše peněžité pohledávky, kterou má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a která je navržena ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počně běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197525028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 90 (slovy devadesát dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií.f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými.g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "i)" tohoto usnesení tímto není dotčeno.h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí.i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky:- upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora,vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2008.- Proti peněžité pohledávce vůči, v písmeni "i)" uvedenému upisovateli, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jím upsaných akcií, které, v písmeni "i)" uvedený zapisovatel, upíše, bude započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši.-Tato pohledávka bude vzájemně započtena, na základě dohody o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítávaných pohledávek. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitáluj) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2008 - 30. ledna 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 25.9.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem:a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude p... rovedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 3.000.000,-Kč (slovy třimiliony korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy desetmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu posílení vnitřních zdrojů financování společnosti za účelem realizace plánovaných investic v roce 2008 (slovy dvatisíceosm) a 2009 (slovy dvatisícedevět);b) bude upsáno 60.000 (slovy šedesáttisíc) až 200.000 (slovy dvěstětisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osmi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 35 (slovy třicetpět) dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,45 (slovy čtyřicetpět setin) kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromadyA) nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými jsou:- obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 679, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu;- pan Ing. Jiřího Helikara, rodné číslo 58 12 25/0092, bytem Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má pan Ing. Jiří Helikar vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu;- obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1255, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu;- BD Invest, družstva, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 632 16 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Dr, vložce 363, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má BD Invest, družstvo vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedení zájemci uzavřou s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých).e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197525028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií.f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými.g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "j)" tohoto usnesení tímto není dotčeno.h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí.i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, a to pohledávek:- upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2008;- upisovatele Ing. Jiří Helikar, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 712.573,-Kč (slovy sedm set dvanáct tisíc pět set sedmdesát tři koruny české), na základě dvou půjček ve formě dvou směnek vystavených dne 28.2.2003 a finanční výpomoci ze dne 22.8.2008 a 2.9.2008;- upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost závazky za pronájem movitých a nemovitých věcí a za věcné břemeno, na základě faktur číslo FAV280037, FAV280049, FAV280057, FAV280028, FAV280036, FAV280047, FAV280056, FAV280051, FAV280058 celkem částku 94.064,-Kč (slovy devadesát čtyři tisíce šedesát čtyři koruny české), na základě smluv o pronájmu a o zřízení věcného břemene;- upisovatele BD Invest, družstva, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit BD Invest, družstvu závazky za poskytnutou poradenskou činnost, na základě faktur číslo FAV2713, FAV2715, FAV2716, FAV2718, FAV2720, FAV28001, FAV28003, FAV28005, FAV28007, FAV28009, celkem částku 402.988,-Kč (slovy čtyři sta dva tisíce devět set osmdesát osm korun českých).- Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "j)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé, upíšou, budou započteny jejich peněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "j)" uvedených výších.- Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemné návrhy dohod o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu.j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku.
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohody o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena, že upiso... vatel obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 30 dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podnáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě, dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : Proti peněžité pohledávce za upisovatelem - obchodní společností NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzn... ikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií do výše emisního kurzu jím upsaných akcií, které obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, upíše, budou započteny její peněžité pohledávky za společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v celkové výši 6.221.186,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávek upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciov... á společnost, data uvedená shora, za společností ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých jednal z titulu poskytnutí půjčky ve výši 1.000.000,-Kč, na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2005 a jednak na základě směnky vlastní ze dne 30.6.2005 na částku 5.221.186,-Kč, vystavenou společností ELTON hodinářská, a.s. Ing. Jiřímu Helikarovi, která byla jím postoupena obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, proti pohledávce obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, za upisovatelem obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, která vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií, takto: zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto rozhodnutí.
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene i) tohoto usnesení tímto není dotčeno.
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi s... pojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený eBankou, a.s., číslo účtu 2197525001/2400, ve lhůtě, která je stanovena na 30, od dne upsání akcie, akci... onář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výb... ěr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je:obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská ulice, poštovní směrovací číslo 549 01... , identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce1255, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu dvou peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost za obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou NAIKA, akciová společnost, uzavře se obchodní společností ELTON hodinářská, a.s.Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou na základě rozhodnutí valné hromady:
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují,... Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, ve lhůtě stanovené na 30 dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč lze upsat 12 kusů celých nových akcií o jmenovité hodnotě 50,-Kč. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : b) bude upsáno 1 až 600.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě.
 • 9. listopadu 2005 - 4. května 2006 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem:a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude p... rovedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 50,-Kč až 30.000.000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, kapitalizace pohledávek, které umožní společnosti další ekonomický rozvoj, zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů