Trendy

685 220 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-33 097 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

577 410 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.7.2014 Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Historické adresy

9.2.2005 - 7.7.2014 Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 50003
1.1.2000 - 9.2.2005 Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 50003

25932080

DIČ

od 1.1.2000

CZ25932080

Datová schránka

i9dgkt7

Historické názvy

27.9.2014 - 11.5.2015

Technistone, a.s.

1.1.2000 - 27.9.2014

Technistone, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1982

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2015

153 726 738 Kč

Historické jmění

5.8.2015 - 31.12.2015

55 036 740 Kč

7.7.2014 - 5.8.2015

11 085 840 Kč

14.6.2010 - 7.7.2014

11 085 840 Kč

12.5.2010 - 14.6.2010

2 085 840 Kč

13.10.2008 - 12.5.2010

347 640 000 Kč

2.12.2002 - 13.10.2008

322 640 000 Kč

7.2.2002 - 2.12.2002

313 920 000 Kč

1.1.2000 - 7.2.2002

360 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Hradec Králové

Bankovní účty

zvěřejněno 20.1.2016

5670732 / 0800

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 11.1.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ukrajinská 1488/10, 101 00, Praha - Vršovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2015 : V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 32 080, zapsané v obchodním V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 32 080, zapsané v obchodním ...rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982, právní forma: akciová společnost, založené a existující podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále též jen jako "Technistone, a.s."), s obchodní společností Technistone Trade, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 281 67 767, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12438, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Technistone Trade, a.s."), a s obchodní společností Gunton, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 282 12 096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13327, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Gunton, a.s."), došlo ke sloučení obchodní společnosti Technistone, a.s., s obchodní společností Technistone Trade, a.s., a obchodní společností Gunton, a.s., přičemž zanikající obchodní společnosti Technistone Trade, a.s., a Gunton, a.s., zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na nástupnickou obchodní společnost Technistone, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 25. září 2015 : Valná hromada společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25932080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk Valná hromada společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25932080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk...ým soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982 (není-li uvedeno jinak, dále jen "Technistone, a.s." nebo "Společnost") přijala dne 25.9.2015 toto rozhodnutí:"Valná hromada společnosti Technistone, a.s.: 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost OFQ Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27877507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 10. září 2015 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 89.989.700 (osmdesáti devíti milionů devíti set osmdesáti devíti tisíc sedmi set) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět tisícin procenta), (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět tisícin procenta), (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost OFQ Czech, s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu; 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2,20 Kč (dvě koruny české a dvacet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo C13142053 ze dne 9. září 2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Appraisal Advisory s.r.o., IČO: 448 47 068, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8322. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. červenci 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo C13142053 je uvedeno: "Posudek Šetření bylo provedeno za účelem vyjádření našeho názoru na výši přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii vycházejícího z názoru na obvyklou cenu (tržní hodnotu) vlastního jmění společnosti a následně obvyklou cenu (tržní hodnotu) jedné akcie společnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití ke skutečnostem platným k 31. červenci 2015. Je nám známo, že hodnocení obsažené v tomto posudku má sloužit jako podklad pro rozhodování majoritního vlastníka a hlavního akcionáře ohledně stanovení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů ve společnosti Technistone, a.s. ve smyslu § 375 - § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Toto ocenění bylo zároveň zpracováno se záměrem být v souladu s metodologií ČNB "Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění, verze 1.1" z 22.9.2014 (dále nazývaná také "OCE"). Základní kapitál oceňované společnosti Technistone, a.s. ve výši 55.036.740 Kč (padesát pět milionů třicet šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých) je reprezentován 91.727.900 (devadesát jeden milion sedm set dvacet sedm tisíc devět set) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů) každé v listinné podobě. Předmětem ocenění tedy byla jedna akcie o nominální hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů). Pro ocenění obvyklé ceny (tržní hodnoty) vlastního jmění a hodnoty jedné akcie minoritního podílu za předpokladu pokračování současného využití byla použita metoda výnosová (metoda diskontovaných peněžních toků) a metoda sumární hodnoty aktiv s oceněním veškerého majetku a závazků společnosti. Výsledná hodnota byla stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků, přičemž metoda sumární hodnoty aktiv byla považována za podpůrnou a byla jí přisouzena nulová váha. Na základě předpokladů a zjištění uvedených v tomto posudku jsme dospěli k názoru, že obvyklá cena (tržní hodnota) vlastního jmění společnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití a za předpokladu vyčíslení pro potřeby ocenění minoritního podílu je k datu 31. července 2015 reprezentována částkou DVĚ STĚ JEDEN MILION DEVĚT SET TISÍC KORUN ČESKÝCH (201 900 000 Kč, zaokrouhleno). Hodnota jedné akcie minoritního podílu společnosti Technistone, a.s. ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů) k datu 31. července 2015 je tedy reprezentována částkou DVĚ KORUNY ČESKÉ DVACET HALÉŘŮ (2,20 Kč). Tuto částku lze dle našeho názoru považovat za přiměřené protiplnění v penězích za jednu akcii minoritního podílu ve společnosti. Výše uvedená částka přiměřeného protiplnění nezahrnuje případný budoucí závazek z titulu platebních výměrů vydaných Finančním úřadem pro Královehradecký kraj pod č.j. 1353535/14/2700-04702-602623 a 1353527/14/2700-04702-602623 na odvod za poručení rozpočtové kázně v celkové výši 16.886.480 Kč. Oba platební výměry jsou v současné době předmětem odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, který však o věci dosud pravomocně nerozhodl. Prohlašujeme, že: - Jsme ve smyslu § 10 zákona o obchodních korporacích nezávislí na oceňované společnosti a jejích akcionářích; - Veškerou činnost při zpracování znaleckého posudku jsme vykonávali zcela nezávisle na společnosti objednatele a jejích akcionářích; - na oceňované společnosti ani jejich akcionářích nemáme a nebudeme mít účast. Nebylo provedeno žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme žádnou odpovědnost. Závěry uvedené v tomto posudku mohou být plně pochopeny po přečtení všech příloh a předpokladů a omezujících podmínek. "; 3. informuje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s.;4. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 25. září 2015, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo: 00420 731 126 761, e-mail: masak@technistone.cz; 5. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze], v oddíle B, vložce 7215, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou; 6. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7215, a to v sídle této společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin. Zmocněnce je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle +420 221 424 168, e-mail: cipova@patria.cz; 7. upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost Patria Finance, a.s., poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK); 8. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty." zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. června 2015 - 5. srpna 2015 : Valná hromada obchodní společnosti Technistone, a.s. přijala dne 22.5.2015 (dvacátého druhého května roku dva tisíce patnáct) rozhodnutí tohoto znění: Valná hromada rozhoduje o zvý... šení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých), tj. ze současné částky 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se základní kapitál zvyšuje na částku 55.429.200 Kč (padesát pět milionů čtyři sta dvacet devět tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových listinných akcií o následujících parametrech:- počet akcií: až 73.905.600 (sedmdesát tři milionů devět set pět tisíc šest set) kusů;- jmenovitá hodnota akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů);- druh akcií: kmenové; - forma akcií: na jméno;- emisní kurz akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů); - veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen "Nové akcie"). 3. Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Všechny Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři Společnosti, a to v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol, nebudou upsány. 6. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti a tím nevyžil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7. Akcionáři Společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet Společnosti číslo 6416832/0800, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 8. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující:i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a to v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod.ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva Společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům Společnosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 9. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Tyto Nové akcie budou upsány v druhém kole upisování, když se stanovuje lhůta 14 (čtrnáct) dní k úpisu, která začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií v prvním kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování akcií v prvním kole upisování.iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2014 - 11. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 7. července 2014 - 11. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 2. června 2010 - 14. června 2010 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24. 5. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. peněžitým vkladem... takto:1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s., z částky 2,085.840,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) o částku 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na celkovou částku 11,085.840,- Kč (slovy: jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých).Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technistone, a.s. bude upsáno 15,000.000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů).3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to akcionářem - obchodní společností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 1920, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84136.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Technistone, a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do 15 dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 30 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností Technistone, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Technistone, a.s. na adrese Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hodin.7.Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, tj. obchodní společností CONQUEROR s.r.o., se připouští možnost započtení částky 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky ve výši 18,893.216,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set devadesát tři tisíc dvě stě šestnáct korun českých) za obchodní společností Technistone, a.s., vzniklé z titulu poskytnutých půjček, kterou nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 21.04.2010 mezi obchodní společností OFQ Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 100 00, IČ: 278 77 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553, jako postupitelem, a obchodní společností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, jako postupníkem.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Technistone, a.s. a doručit mu ho nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Celkový emisní kurz nově vydaných akcií bude roven částce 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), přičemž celková nominální hodnota nově vydaných akcií činí 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) a celkové emisní ážio nově vydaných akcií činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých).12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2010 - 12. května 2010 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 3. 5. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti:1. Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. z částky 347,64... 0.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 345,554.160,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) na částku 2,085.840,-Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) na 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 3,476.400 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty.2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada kumulované ztráty společnosti ve smyslu ust. § 216a obchodního zákoníku, jakož i úhrada ztráty z běžného účetního období roku 2009. S částkou, odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží ztráta z běžného účetního období roku 2009 a kumulovaná ztráta minulých účetních období.3. Lhůta pro předložení akcií společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2002 - 23. dubna 2009 : Usnesením valné hromady ze dne 26. 4. 2002 o zvýšení základníhokapitálu společnosti: Zakladní kapitál společnosti se z důvodukapitálového posílení společnosti zvyšuje z dosavadních... 313,920.000,--Kč, slovy: třistatřináctimiliónůdevítisetdvaceti-tisíckorunčeských o částu 8,720.000,--Kč, slovy:osmmiliónůsedmsetdvacettisíckorunčeských na částku322,640.000,--Kč, slovy: třistadvacetdvamiliónůšestsetčtyřicet-tisíckorunčeských. Toto zvýšení základního kapitálu budeprovedeno uzavřením dohod o započtení uzavřenými s oběmaakcionáři společnosti.Valná hromada vyslovuje souhlas, aby na splacení emisního kursuodpovídajícího jmenovité hodnotě vydaných akcií, a to :- pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě872.000,--Kč každá, znějících na jméno akcionáře Technistone USAInc., 931 West 23 Street, Houston, Texas 77008, Spojené státyAmerické, byla započtena část pohledávky této společnosti protispolečnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, BratříŠtefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne17.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy:čtyřimiliónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditorpotvrdil existenci a zaúčtování této pohledávky mezi závazkyspolečnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4.982.566,--Kč,slovy: čtyřimiliónydevětsetosmdesátdvatisícpětsetšedesátšestkorunčeský- pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě872.000,--Kč každá, znějící na jméno akcionáře SINDAT spol. sr.o. se sídlem Praha 10, Pod Strání 8/1262 byla započtena částpohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s.se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03,vyplývající ze smluv o půjčce, které byly uzavřeny dne 10.1.2000a 15.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy: čtyřimili-ónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditor potvrdilexistenci a zaúčtování těchto pohledávek mezi závazkyspolečnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4,500.000,--Kč,slovy: čtyřimiliónypětsettisíckorunčeských.Dohody o započtení budou uzavřeny mezi společností Technistone,a.s. a společnostmi Technistone USA, Inc. a SINDAT spol. s r.o.ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání této valné hromady srozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2008 - 13. října 2008 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18. 8. 2008:1) zvyšuje základní kapitál o částku 25.000.000,- Kč ... (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých),2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:- 250.000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v listinné podobě,3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno shora v tomto notářského zápisu.5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti SINDAT spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 720,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. na adrese Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) na jednu akcii;9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti SINDAT spol. s r.o. vůči společnosti Technistone, a.s. proti pohledávce společnosti Technistone, a.s. na splacení části emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, tj. části emisního kursu v celkové výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých):- peněžitá pohledávka ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě příplatku mimo základní kapitál poskytnutého ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. společnosti Technistone, a.s. dne 6. 10. 2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Technistone, a.s. o vrácení příplatku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. ze dne 18. 8. 2008,- existence uvedené pohledávky je doložena Vyjádřením auditora vypracovaném dne 18. srpna 2008 auditorskou společností Moores Rowland CA s.r.o., se sídlem Pulice 19, 518 01 Dobruška, číslo osvědčení KAČR 388,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek:- při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek,- lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií,- smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami,11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že část emisního kursu akcií v celkové výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upisovatel splatí na účet společnosti č. 5006004291/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : 5. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti:Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti budeprovedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na stávající akcie,... které jsou akcionáři povinni předložit představenstvu po zápisunové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,nejpozději do konce roku 2001. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : 4. Způsob, jak má být snížení kapitálu provedeno:Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tedysnížení... m jmenovité hodnoty všech 360 kusů akcií společnosti,které mají jmenovitou hodnotu každá 1 mil. Kč ( slovy jeden-milionkorunčeských ) na jmenovitou hodnotu 872.000 Kč( slovy osmsetsedmdesátdvatisíckorunčeských ) každé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : 3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen z dosavadních 360 mil. Kč ( slovytřistašedesátmilionů-korunčeských ) o 46,080 mil. Kč ( slovyčtyřicetšestmilionůo... smdesáttisíc-korunčeských ) na novou výšizákladního kapitálu 313,920 mil. Kč ( slovy třistatřináct-milionůdevětsetdvacettisíckorunčeských ). zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : 2. Způsob, jak bude naloženo s čátkou odpovídající sníženízákladního kapitálu:Částka odpovídající 45,760 mil. Kč ( slovy čtyřicetpětmilionů-sedmsetšedesáttisíckorunčeských ) bude p... oužita na úhradu ztrátyspolečnosti vykázané k 31.12.2000 a částka 319 834 Kč ( slovytřistadevatenácttisícosmsettřicetčtyřikorunčeských ) budepřevedena do rezervního fondu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : 1. Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztrátyminulých období, která činí 45,760 mil. Kč. ( slovy čtyřicet-pětmilionůsedmsetš... edesáttisíckorunčeských ). zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2001 - 7. února 2002 : Řádná valná hromada společnosti Technistone, a.s. konaná dne22. června 2001 v sídle společnosti, přijala toto usnesení osnížení základního kapitálu společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů