Základní údaje

Historické adresy

11.7.2005 - 1.10.2007 Pardubice, Průmyslová 462, PSČ 53003
3.5.2005 - 11.7.2005 Pardubice, Průmyslová 462, PSČ 53000
8.7.2004 - 3.5.2005 Brno, Příkop 4, PSČ 60200
4.4.2000 - 8.7.2004 Pardubice, Průmyslová 462, PSČ 53003

25936841

DIČ

Není plátce DPH

13.4.2000 - 1.10.2007

CZ25936841

Datum vzniku

4. dubna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

11.7.2005 - 1.10.2007

ERA PRO a.s.

1.7.2005 - 11.7.2005

ERA  PRO a.s.

1.7.2005 - 11.7.2005

ERA PRO a.s.

4.4.2000 - 1.7.2005

KOMEL 2000 a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2049

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.3.2004 - 1.10.2007

3 000 000 Kč

4.4.2000 - 17.3.2004

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Společnost zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností ERA a.s., se sídlem Pardubice, Průmyslová 387, PSČ 530 03, identifikační číslo 609 16 427 a vymazává se z obch... odního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2049. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 2003 - 15. února 2007 : Valná hromada konaná dne 24. června 2003 schválila zvýšení základního kapitálu takto:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 2.000.000,-- Kč, zvýšení základního kapitálu ... nad tuto navrhovanou čásku se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované.3) Před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odstavce 7) obchodního zákoníku všichni akcionáři společnosti vzdali.4) Upsání všech 200 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci, a to Ing. Petru Moudrému, r.č. 57 01 24/0391, bytem Pardubice, Erno Košťála 1003.5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti KOMEL 2000 a.s., v Pardubicích, Průmyslová 462, PSČ 530 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti KOMEL 2000 a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.8)Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč.9) Celý základní kapitál ve výši 2.000.000,-- Kč bude upsán peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií.10) Připouští se možnost, aby celý emisní kurs upsaných akcií v celkové výši 2.000.000,-- Kč byl splacen výhradně započetím takto: aby pohledávka společnosti KOMEL 2000 a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 2.000.000,-- Kč za určitým zájemcem Ing. Petrem Moudrým byla započtena proti části peněžité pohledávky určitého zájemce Ing. Petra Moudrého za společností KOMEL 2000 a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč vzniklé z titulu smlouvy o uznání o novaci závazku uzavřené dne 24. června 2003 Ing. Petrem Moudrým, na straně jedné jako věřitelem, a společností KOMEL 2000 a.s., na straně druhé jako dlužníkem. Pohledávka Ing. Petra Moudrého za společností KOMEL 2000 a.s. představuje dlužnou jistinu.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započetí se stanovují takto:Dohodu o započtení ve smyslu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu je společnost KOMEL 2000 a.s. povinna uzavřít bez odkladu poté, co jí bude Ing. Petrem Moudrým návrh dohody o započtení doručen. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů