Trendy

71 849 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

184 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

112 471 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 23.10.2013 Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod

Historické adresy

16.8.2011 - 23.10.2013 Havlíčkův Brod - Poděbaby 179, PSČ 58001
23.5.2000 - 16.8.2011 Havlíčkův Brod, Šmolovy 203, PSČ 58001

25938266

DIČ

od 1.1.2001

CZ25938266

Datová schránka

ytgg5dw

Historické názvy

23.5.2000 - 1.1.2016

Zemědělská společnost Šmolovy a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2078

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.8.2011

32 537 250 Kč

Historické jmění

29.3.2001 - 16.8.2011

43 383 000 Kč

23.5.2000 - 29.3.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Havlíčkův Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 243882001 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

30.5.2006 - 21.5.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Šmolovy 203, 580 01, Havlíčkův Brod

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. prosince 2016 : Společnost ZS Vysočina, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn Společnost ZS Vysočina, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn... ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla část jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2016 : Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem na adrese Poděbaby 179, 5 Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem na adrese Poděbaby 179, 5...80 01 Havlíčkův Brod, IČO 25938266, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Zemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25967525. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 12. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. srpna 2011 - 1. ledna 2016 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 přijala tato rozhodnutí o snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 43.383.000,- Kč, slovy: čtyřic... et tři miliónů osm set třicet tři tisíc korun českých, o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých (rozsah snížení), na výslednou výši základního kapitálu 32.537.250,- Kč, slovy: třicet dva miliónů pět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát korun českých.Snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1 : 0,75 (slovy: jedna ku sedmdesáti pěti setinám) tj. akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč, slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých, akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, a akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 750,- Kč, slovy: sedm set padesát korun českých.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada dosažené ztráty minulých let ve výši 11.986.650,55 Kč (celkem se snížením základního kapitálu hradí ztrátu ve výši 10.845.750,- Kč).Snížení základního kapitálu bude provedeno pouze účetním zaúčtováním, a to:- snížením základního kapitálu o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií.- vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, proti snížení základního kapitálu společnosti.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tedy bude naloženo tak, že bude celá použita na úhradu ztráty z hospodaření minulých let (§ 216a odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku).Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce třicet (30) dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2013 - 22. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., konaná dne 22.3.2013 rozhodla v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní záko... ník, ve znění pozdějších předpisů takto: a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem Havlíčkův Brod - Poděbaby 179, PSČ 580 01, identifikační číslo 25938266 (dále jen "Společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to136 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 75.000,- Kč,2539 ks akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč a 2239 ks akcií o jmenovité hodnotě 750,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 30.921.750,- Kč, tj. 95,03% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové ackie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,03%.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši218,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 750,- Kč,2.176,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč,21.757,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 477/15/2013 ze dne 14.2.2013 vypracovaným společností Znalex s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Nepeněžitý vklad - základní stádo - předem určeného upisovatelebyl oceněn znaleckým posudkem pod pořadovým číslem 11 znaleckéhodeníku vypracovaným ing. Věrou Dvořáčkovou v celkové ... hodnotě4.440.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 7/00 vypracovanýmznaleckým ústavem CENSUS EXPERT s.r.o. v celkové hodnotě4.410.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Nepeněžitý vklad - nemovitosti - předem určeného upisovatelebyl oceněn znaleckými posudky č. 201/2000 a 188/2000vypracovanými společností J-REALITA, spol. s r.o. - znalcem ing.Jaro... slavem Krátkým v celkové hodnotě 5.800.000,- Kč a znaleckýmiposudky č. 1377/078/2000 a č. 1379/080/2000 vypracovanýmiznalcem JUDr. Janem Slámou v celkové hodnotě 6.050.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : 2) Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské obchodnídružstvo se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okr. HavlíčkůvBrod, IČO: 00 12 30 72.Předmětem nepeněžitého vkladu jsoun e... m o v i t o s t i :- zemědělská hospodářská budova postavená na pozemcích parc. č.st. 221/1, parc. č. st. 221/2 a parc. č. st. 221/3 v kat. územíŠmolovy u Havlíčkova Brodu- zemědělská hospodářská budova čp. 184 ve Šmolovech postavenána pozemcích parc. č. st. 281/1 a parc. č. st. 281/3 v kat.území Šmolovy u Havlíčkova Broduz á k l a d n í s t á d o :dojniceprasnicekanci zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujeve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znal... ceing. Antonína Nováka, znalecký posudek č. 74/2000 a znalce ing.René Matyse, znalecký posudek č. 61/2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : 1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského obchodního družstva se sídlem veŠmolovech, Šmolovy 203, okr. Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 ... 72podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou jmenovitě s výší svépohledávky uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové, notářkyv Brně NZ 481/2000, N 517/2000. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisní... mkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského obchodního... družstva se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okres HavlíčkůvBrod, IČO: 00 12 30 72, kteří jsou vlastníky majetkových podílůz transformace družstva a dále předem určenému zájemci -Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy203, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, kterábude umístěna v sídle Zemědělské společnosti Šmolovy a.s. vHavlíčkově Brodě, Šmolovy 203 v kanceláři předsedypředstavenst... va společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spoj... ena práva uvedená ve stanovách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Bude upisováno maximálně:3.180 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč2.573 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodn... otě 100.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Bude upisováno minimálně:2.307 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč2.423 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodn... otě 100.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.837.000,- Kč s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 43.210.00... 0,- Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13.09.2000:
 • 12. října 2000 - 29. března 2001 : Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitéhovkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí a základníhostáda v hodnotě ve výši 10.210.000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů