Základní údaje

Historické adresy

16.7.2001 - 1.8.2008 Náchod, Myslbekova 261, PSČ 54701
31.5.2000 - 16.7.2001 Náchod, Husovo nám. 852, PSČ 54701

25938720

DIČ

Není plátce DPH

5.6.2000 - 1.8.2008

CZ25938720

Datum vzniku

31. května 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2008

Historické názvy

31.5.2000 - 1.8.2008

MERKURTISK a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2082

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.6.2005 - 1.8.2008

50 000 000 Kč

28.1.2002 - 28.6.2005

30 000 000 Kč

31.5.2000 - 28.1.2002

30 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2008 - 1. srpna 2008 : Obchodní společnost MERKURTISK a.s. se sídlem Náchod, Myslbekova 261, PSČ 547 01, identifikační číslo 25938720 zanikla bez likvidace převodem jmění na jediného akcionáře Česká Unig... rafie, a.s. se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, identifikační číslo 61858200. zobrazit více skrýt více
  • 9. května 2005 - 28. června 2005 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 1.3.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z jeho dosavadní výše 30.000.000,-Kč (slovy: tř... icetmilionůkorunčeských) o částku 20.000.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) na novou výši základního kapitálu 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionůkorunčeských). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ve výši 20.000.000,-Kč se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií společnosti v počtu 20.000 kusů (slovy: dvacettisíckusů) o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (Slovy: tisíckorunčeských), v zaknihované podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává.Výše emisního kursu u všech nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (Slovy: tisíckorunčeských) činí 1.000,-Kč (Slovy: tisíckorunčeských) za jednu akcii. Emisní kurs je tedy roven jmenovité hodnotě nových akcií, tj. nulové emisní ážio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se ho všichni stávající akcionáři před rozhodnutím valné hromady vzdali.Upsání všech nových akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu bude v plné výši nabídnuto předem určenému zájemci, dosavadnímu akcionáři společnosti MERKURTISK a.s. obchodní společnosti H.R.G. spol. s r.o. se sídlem Litomyšl, J. E. Purkyně 916, okres Svitavy, PSČ 57001, IČO 47471611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3033, a to v dohodě obou akcionářů.Lhůta pro upisování nových akcií začne běžet třetí den po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové a skončí po uplynutí čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu budou předem určenému zájemci představenstvem oznámeny bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MERKURTISK a.s., sekretariát ředitele společnosti, v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.Akcie budou předem určeným zájemcem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák.. Rozvazovací podmínka bude obsažena ve smlouvě o upsání akcií.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti H.R.G. spol. s r.o. za společností MERKURTISK a.s. ve výši 20.000.000,-Kč proti pohledávce společnosti MERKURTISK a.s. na splacení emisního kursu všech 20.000 kusů (slovy: dvacettisíckusů) nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíckorunčeských) ve výši 20.000.000,-Kč. Dohodou o započtení bude společností H.R.G. spol. s r.o. splacen emisní kurs všech nových akcií. Dohoda o započtení bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Započtení se týká peněžité pohledávky společnosti H.R.G. spol. s r.o. ve výši 20.000.000,-Kč vzniklé z jedné části ve výši 5.000.000,-kč z titulu vkladu akcionáře do kapitálového fondu společnosti, jež byl dnem 1.3.2005 převeden do běžných závazků společnosti a z části ve výši 15.000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve znění dodatků, uzavřené mezi společnostmi MERKURTISK a.s. a H.R.G. spol. s r.o. dne 28.6.2004, podle níž společnost H.R.G. spol. s r.o. poskytla společnosti MERKURTISK a.s. částku k 31.12.2004 ve výši celkem 23.247.156,64 Kč.Předem určený zájemce společnost H.R.G. spol. s r.o. je povinna splatit emisní kurz jí upsaných akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodou o započtení své peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu, nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod jejího vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurz akcií, jejichž emisní kurz bude započten proti pohledávce společnosti H.R.G. spol. s r.o. za společností MERKURTISK a.s.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost, aby podalo nejpozději do 30 dnů příslušný návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a po jeho podání, nejpozději do 3 dnů vyhotovilo návrh Smlouvy o upsání akcií a návrh Dohody o započtení pohledávek společnosti H.R.G. spol. s r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a doručilo je na adresu sídla předem určeného upisovatele společnosti H.R.G. spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
posunout dolů