Trendy

67 575 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 403 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

72 200 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

23.10.2013 - 1.1.2016 Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod
17.8.2011 - 23.10.2013 Havlíčkův Brod - Poděbaby 179, PSČ 58001
23.4.2002 - 17.8.2011 Krásná Hora 24, PSČ 58234

25967525

DIČ

Není plátce DPH

20.5.2002 - 31.12.2015

CZ25967525

Datum vzniku

23. dubna 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

q42g45i

Historické názvy

23.4.2002 - 1.1.2016

Zemědělská a.s. Krásná Hora

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2208

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.8.2011 - 1.1.2016

9 966 000 Kč

13.6.2003 - 17.8.2011

49 830 000 Kč

23.4.2002 - 13.6.2003

19 558 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Havlíčkův Brod

Historické provozovny

27.4.2006 - 1.1.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 582 34, Krásná Hora 61

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Společnost Zemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25967525, zanikla sloučením a její jmění přešlo dle projektu fúze sloučením vyh... otoveného dne 26. 11. 2015 na nástupnickou společnost Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25938266. zobrazit více skrýt více
 • 12. března 2014 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 12. března 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. března 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 17. srpna 2011 - 1. ledna 2016 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 29.6.2011 o snížení základního kapitálu takto:důvod: úhrada části dosažené ztráty minulých let ve výši 21.251.506,95... Kč a části ztráty za rok 2010 ve výši 18.612.493,05 Kč, celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 39.864.000,- Kč.rozsah: základní kapitál se snižuje o částku 39.864.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc korun českých), tedy z výše 49.830.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet tisíc korun českých) na novou výslednou výši základního kapitálu 9.966.000,- Kč (slovy: devět milionů devět set šedesát tisíc korun českých).způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 39.864.000,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 39.864.000,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti.způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 5:1, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 200,- Kč tj. v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet) od odeslání výzvy představenstva společnosti všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře k výměně dosavadních akciích za nové akcie s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 (slovy: třicet) dní ode dne odeslání výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Důležitým důvodem zvýšení základního kapitálu je nutnostdosáhnout zvýšené hospodářské stability předmětné akciovéspolečnosti. Dále je nezbytné vytvořit silnější ekonomickystabilněj... ší celek. Vzhledem k nedostatku hotových finančníchprostředků v ekonomice jako celku a v oběhu, a tím i v odvětvízemědělství, se připouští vložit věci, se kterými se vzemědělství podniká - jde zejména o výrobní prostředky.Dále je důvodem nezbytnost zajistit reálné hospodaření smajetkem v současné ekonomické situaci, kdy je snaha udžet se natrhu v návaznosti na to, kdo je vlastníkem nejdůležitějšíchvýrobních prostředků - nemovitostí s ohledem na hospodaření smajetkem a jeho efektivnost, jde o reakci na současnouekonomickou situaci v zemědělství v rámci státu a předpokládanédopady na zemědělství v souvislosti s předpokládaným vstupemČeské republiky do Evropské Unie. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Důvodem pro toto započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnánípředmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hmotnýchfinančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : pohledávky zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnostiposlední z nich a v tento den bude zcela splacen emisní kursnově upsaných akcií ve výši 29,222.000,- Kč, (dvacet devětmili... onů dvě stě dvacet dva tisíce korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : dohoda o započtení musí obsahovat rozvazovací podmínku proúčinnost dohody o započtení, jíž je skutečnost, že v důsledkunabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu(K... rajského soudu v Hradci Králové) o zamítnutí návrhu napovolení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku pozbyla účinnosti smlouva o upsání akcií, zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Pro započtení stanoví tato pravidla:- pohledávky se započítávají v nominální hodnotě,- pohledávky budou započteny na zákldě písemné dohody ozapočtení, dohoda o započtení bude uzavř... ena v den úpisu akcií,bezprostředně po úpisu akcií, a to úpisu:- 4 ks, (čtyř) kusů, listinných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, (pět set tisíc korunčeských),- 143 ks, (jedno sta čtyřiceti tří) kusů, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,(jedno sto tisíc korun českých),- 190 ks, (jednoho sta devadesáti) kusů, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč,(padesát tisíc korun českých),- 139 ks, (jednoho sta třiceti devíti) kusů, listinnýchkmenových akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, (deset tisíc korun českých),- 310 ks, (tří set deseti) kusů, listinných kmenových akcií najméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, (pět tisíckorun českých),- 482 ks, (čtyř set osmdesáti dvou) kusů, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,(jeden tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Z obsahu této kupní smlouvy bude započítávána pouze částpohledávky, tedy kupní cena 1,027.763,- Kč mínus 819,60 Kč,započítávána proto bude část této pohledávky ve výši1,026.943,40 ... Kč (jeden milion dvacet šest tisíc devět setčtyřicet tři koruny české, čtyřicet haléřů). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : tj. zaokrouhleno 7,806.042,60 Kč (sedm milionů osm set šesttisíc čtyčicet dvě koruny české šedesát haléřů), splatnost16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva),c) nezap... lacené kupní ceny na základě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva), jejímžpředmětem jsou movité věci - stroje, celkem 142 (jedno stočtyřicet dva) kusy, jak jsou jmenovitě uvedeny ve smlouvě, tytobyly oceněny znalcem Josefem Novotným, bytem Knyk, Rozňák,Pelestrov číslo 73, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, který znaleckýposudek podal jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajskéhosoudu v Hradci Králové, pod čj. 1035/83 ze dne 07.06.1983 proobor srojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se zvláštníspecializací motorová vozidla a stroje - posuzování technickéhostavu a pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštníspecializací motorová vozidla a stroje, znalecký posudek ze dne12.12.2002 byl zapsán pod pořadovým číslem 3016/02 znaleckéhodeníku a tento znalecký posudek byl podkladem pro stanoveníkupní ceny, kupní cena činí celkem 9,014.910,- Kč (devět milionůčtrnáct tisíc devět set deset korun českých) včetně DPH (daně zpřidané hodnoty), splatnost 16.12.2002, (šestnáctého prosinceroku dva tisíce dva),d) nezaplacené kupní ceny na základě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva), jejímžpředmětem jsou zvířata, jak jsou uvedena ve smlouvě, tato bylaoceněna znalkyní Ing. Věrou Dvořáčkovou, bytem Štoky 265, 58253, která znalecký posudek podala jako soudní znalec jmenovanýrozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pod číslem jednacím648/95 pro obor zemědělství, odvětví rostlinná s živočišná výro-ba a 2446/96 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady zemědělských výrobků. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 13znaleckého deníku, znalecký posudek byl vyhotoven dne 14.12.2002a byl podkladem pro stanovení kupní ceny, kupní cena činí9,019.254,- Kč, (devět milionů devatenáct tisíc dvě stě padesátčtyři koruny české) včetně DPH (daně z přidané hodnoty),splatnost 16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisícedva),e) nezaplacené kupní ceny na základě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva), jejímpředmětem jsou movité věci - drobný hmotný majetek, věci jsoukonkrétně uvedeny ve smlouvě, kupní cena činí 100.500,- Kč,(jedno sto tisíc pět set korun českých), včetně DPH (daně zpřidané hodnoty), splatnost 16.12.2002, (šestnáctého prosinceroku dva tisíce dva),f) nezaplacené kupní ceny na základě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva), jejímpředmětem jsou movité věci - drobný investiční majetek, věcijsou konkrétně uvedeny ve smlouvě, kupní cena činí 1,027.763,-Kč, (jeden milion dvacet sedm tisíc sedm set šedesát tři korunyčeské), včetně DPH (daně z přidané hodnoty), splatnost16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : a) nezaplacené kupní ceny na zákldě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva) jejímpředmětem jsou movité věci - nedokončená výroba, kupní ce... načiní 2,254.350,- Kč včetně DPH, (dva miliony dvě stě padesátčtyři tisíce tři sta padesát korun českých, včetně daně zpřidané hodnoty) splatnost 16.12.2002, (šestnáctého prosinceroku dva tisíce dva),b) nezaplacené kupní ceny na základě obsahu kupní smlouvy ze dne16.12.2002, (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva) jejímpředmětem jsou movité věci - zásoby, které jsou vedeny v účetnísestavě "Zásoby PC - přehled pohybu ve skladu 100RV, 200-ŽV" kedni 30.09.2002 (třicátému září roku dva tisíce dva) kromě vesmlouvě vyjmenovaných zásob, a dále v Inventurním seznamu zásobpodle skladu ke dni 30.09.2002, (třicátému září roku dva tisícedva), kupní cena činí celkem 7,806.042,61 Kč (sedm milionů osmset šest tisíc čtyřicet dvě koruny české šedesát jeden haléř)včetně DPH (daně z přidané hodnoty), zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : s dále uvedenými pohledávkami jediného akcionáře - Zemědělskéhoobchodního družstva Krásná Hora vůči akciové společnostiZemědělská a.s. Krásná Hora, z titulu:
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : a to pohledávky ve výši 29,222.000,- Kč, (dvacet devět milionůdvě stě dvacet dva tisíce korun českých), akciové společnostiZemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PS... Č 58234, IČ 25 96 75 25, vůči jedinému akcionáři - Zemědělskémuobchodonímu družstvu Krásná Hora, se sídlem 582 34 Krásná Hora24, IČ: 00 12 25 21, jako upisovateli akcií z titulu splaceníemisního kursu nově upsaných akcií na základě rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se ze den16.12.2002 (šestnáctého prosince roku dva tisíce dva), zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : bude splacen výhradně započtením pohledávek ve smyslu ustanovení§ 163 odst. 3 obchodního zákoníku a souhlasí se započtenímpohledávek:
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : b)Peněžitým vkladem ve výši 29,222.000,- Kč, (dvacet devět milionůdvě stě dvacet dva tisíce korun českých), když valná hromada- jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ... rozhodujev této souvisloti, že připouští podle ustanovení § 203 odst. 2písm. j) obchodního zákoníku započtení pohledávek, tedy, žeemisní kurs nově upisovaných akcií:-4 ks, (čtyř) kusů, listinných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, (pět set tisíc korunčeských),- 143 ks, (jednoho sta čtyřiceti třech) kusů, listinnýchkmenových akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, (jedno sto tisíc korun českých),- 190 ks, (jednoho sta devadesti) kusů, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč,(padesát tisíc korun českých),- 139 ks, (jednoho sta třiceti devíti) kusů, listinnýchkmenových akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, (dest tisíc korun českých),- 310 ks, (tři sta deseti) kusů, listinných kmenových akcií najméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, (pět tisíckorun českých),- 482 ks, (čtyři sta osmedesáti dvou) kusů, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,(jeden tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Předmětem vkladu nejsou shora označené pozemky, na nichž senacházejí stavby, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Lhůta pro splacení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady sestanoví na den úpisu akcií bezprostředně po úpisu akcií, v tétolhůtě je upisovatel - jediný akcionář Zemědělské obchod... nídružstvo Krásná Hora, se sídlem 582 34 Krásná Hora 24,identifikační číslo 00122521, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXIV, vložka2275 - povinen předat akciové společnosti Zemědělská a.s. KrásnáHora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 582 34, IČ: (identifikačníčíslo) 25967525, zapsané v obchodním rejstříku vedeném uKrajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2208, písemnéprohlášení o vkladu podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku arovněž této společnosti nepeněžité vklady fakticky předat. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Místem je sídlo akciové společnosti - 582 34 Krásná Hora číslopopisné 24, zasedací místnost.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Místo a lhůta pro splacení těchto nepeněžitých vkladů se určijítakto:
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Jediný akcionář stanoví hodnotu vkladu vedenými nepeněžitýmivklady v celkové výši 1,050.000,- Kč,(jeden milion padesát tisíckorun českých) a vkládá je jako vklad v celkové výši 1,0... 50.000,-kč, (jeden milion padesát tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Ocenění vkladů , všech nemovitostí výše uvedených bylo určenojediným akcionářem po přihlédnutí k jejich úřednímu ocenění,vychází z obsahu znaleckého posudku číslo 1913/122/02 ze dn... e12.12.2002 znalce Ing. Jaroslava Brože, bytem Havlíčkův Brod580 01, ulice Sokolovská 801, IČ 40140695, když znalecký posudekpodal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v HradciKrálové ze dne 16.01.1985 pod č.j. spr. 307/84 pro základní oborekonomiky odvětví ceny a odhady, se specializací odhadynemovitostí a úřední hodnoty nepeněžitých vkladů byly stanovenyznaleckým posudkem zpracovaným v souladu s ust. § 59 obchodníhozákoníku znalcem nezávislým na společnosti jmenovaným za tímúčelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové zedne 19.11.2002 pod zn. 49 Nc 2545/2002, právní moc dne11.12.2002. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Všechny uvedené stavby - nemovitosti v katastru nemovitostíevidované i neevidované jsou předmětem vkladu se všemi jejichsoučástmi a příslušenstvím.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Všechny uvedené stavby, zejména i vodovodů jsou vedeny v účetníevidenci výše uvedeného zemědělského obchodního družstva.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Stavba vodovodu k odchovně mladého dobytka v Krásné Hoře,nacházejícího se na pozemcích (pod jejich povrchem) pozemkovéparcele číslo 257 v katastrálním území Krásná Hora, obec Krásn... áHora, podle zákona se jedná o v katastru nemovitostíneevidovanou stavbu, když pro tento vodovod vydal ONV vHavlíčkově Brodě, odbor vodního a lesního hospodářství azemědělství pod č.j. Vod 114/88-Ji ze dne 8.2.1988 Rozhodnutípodle ustanovení § 8 zákona č. 138/78 Sb. o vodách, kterýmpovoluje nakládání s vodami spočívající v oprávnění odebíratpodzemní vodu pro účely zásobování odchovny mladého dobytka vKrásné Hoře, když hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jedinýakcionář stanoví a schvaluje částkou 5.000,- Kč, (pět tisíckorun českých), v této částce jej jako vklad vkládá a stanoví,že jako protiplnění na tento vklad budou vydány akcie:5 ks, (pět kusů, listinné kmenové akcie na jméno, každá akcie ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, (jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Stavba vodovodu ke kravínu a odchovně mladého dobytka vBezděkově, nacházejícího se pozemcích (pod jejich povrchem):pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr(PK)číslo... 135, na pozemku pozemkové parcele dle katastru nemovitostíčíslo 140/2 v katastrálním území Bezděkov u Krásné Hory, obecKrásná Hora, podle zákona se jedná o v katastru nemovitostíneevidovanou stavbu, když pro tento vodovod vydal ONV vHavlíčkově Brodě, odbor vodního a lesního hospodářství azemědělství pod č.j. Vod 115/88-Ji ze dne 8.2.1988 Rozhodnutípodle ust. § 8 zákona č. 138/78 Sb., o vodách, kterým povolujenakládání s vodami spočívající v oprávnění odebírat podzemnívodu pro účely zásobování kravína a odchovny mladého dobytka vBezděkově, když hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jedinýakcionář stanoví a schvaluje částkou 15.000,- Kč, (patnáct tisíckorun českých), v této částce jej jako vklad vkládá a stanoví,že jako protiplnění na tento vklad budou vydány akcie:- 1 ks, (jeden)kus, listinné kmenové akcie na jméno, o jmenovitéhodnotě této akcie 10.000,- Kč, (deset tisíc korun českých),- 5 ks, (pět) kusů, listinné kmenové akcie na jméno, každá akcieo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, (jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Stavba vodovodu ke kravínu a vepřínu Volichov, nacházejícího sena pozemcích (pod jejich povrchem): pozemkových parcel číslo177, 194/1, 200/1, pozemku ve zjednodušené evidenci původ... pozemkový katastr (PK) číslo 178, pozemkové parcele dle katastrunemovitostí číslo 178 v katastrálním území Volichov, obec KrásnáHora, podle zákona se jedná o v katastru nemovitostíneevidovanou stavbu, když pro tento vodovod vydal ONV vHavlíčkově Brodě, odbor lesního a vodního hospodářství azemědělství pod č.j. Vod 113/88-Ji ze dne 8.2.1988 Rozhodnutípodle ust. § 8 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách kterým povolujenakládání s vodami spočívající v oprávnění odebírat podzemnívodu pro účely zásovování kravína a vepřína ve Volichově, kdyžhodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jediný akcionář stanoví aschvaluje částkou 20.000,- Kč, (dvacet tisíc korun českých), vtéto částce jej jako vklad vkládá a stanoví, že jako protiplněnína tento vklad budou vydány akcie:-2 ks, (dva) kusy, listinné kmenové akcie na jméno, každá akcieo jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, (deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : pro účely zásobování střediska živočišné výroby v Mozolově -Kravín "A", když hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jedinýakcionář stanoví a schvaluje částkou 30.000,- Kč, (třicet tisí... ckorun českých), v této částce jej jako vklad vkládá a stanoví,že jako protiplnění na tento vklad budou vydány akcie:-3 ks, (tři) kusy, listinné kmenové akcie na jméno, každá akcieo jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, (deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Stavba vodovodu ke kravínu a porodně v Mozolově, nacházejícíhose na pozemcích (pod jejich povrchem) pozemkových parcel číslo:126/3 v katastrálním území Mozolov u Krásné Hory, číslo... 149 a147/1 v katastrálním území Krásná Hora, obec Krásná Hora, kdyžse podle zákona jedná o v katastru nemovitostí neevidovanoustavbu, jedná se o vodovodní potrubí mezi studnou a kravínem,když pro tento vodovod vydal ONV v Havlíčkově Brodě, odborvodního a lesního hospodářství a zemědělství pod č.j. Vod117/88-Ji ze dne 8.2.1988 Rozhodnutí podle ust. § 8 zákona č.138/1973 Sb., o vodách, kterým povoluje nakládání s vodamispočívající v oprávnění odebírat podzemní vodu zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Objekt, mostní váha-klad postavený na pozemku, stavební parcelečíslo 59 v katastrálním území Bezděkov u Krásné Hory, v obciKrásná Hora, když hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jedi... nýakcionář stanoví a schvaluje částkou 10.000,- Kč, (deset tisíckorun českých), v této částce jej jako vklad vkládá a stanoví,že jako protiplnění na tento vklad budou vydány akcie:-1 ks, (jeden) kus, listinné kmenové akcie na jméno, o jmenovitéhodnotě této jedné akcie 10.000,- Kč, (deset tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : a) Nepeněžitými vklady v celkové výši 1,050.000,- Kč, (jedenmilion padesát tisíc korun českých), které tvoří dále označenénemovitosti:- Objekt, kravín postavený na pozemku, stavebn... í parcele číslo25/4 v katastrálním území Bezděkov u Krásné Hory, v obci KrásnáHora, když hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu jediný akcionářstanoví a schvaluje částkou 970.000,- Kč, (devět set sedmdesáttisíc korun českých ), v této částce jej jako vklad vkládá astanoví, že jako protiplnění na tento vklad budou vydány akcie -9 ks, (devět) kusů, listinných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (jedno sto tisíc korunčeských),- 7 ks, (sedm) kusů, listinných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, (deset tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Základní kapitál bude zvýšen, tedy emisní kurs všech nověupisovaných akcií bude splacen, za v tomto notářském zápisustanovených podmínek takto:
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 7. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií se stanoví na denúpisu akcií bezprostředně po úpisu akcií.
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Předložený písemný návrh smlouvy o upsání akcií musí obsahovatrozvazovací podmínku pro účinnost smlouvy o upsání akcií, jíž jenabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového ... soudu(Krajského soudu v Hradci Králové) o zamítnutí návrhu napovolení zapisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.Předmětná akciová společnost je povinna předložit písemný návrhsmlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři bezprostředně poté,co podá Krajskému soudu v Hradci Králové jako rejstříkovémusoudu návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, tedy v den podání tohotonávrhu. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 6. Lhůta pro úpis akcií se stanoví takto:- patnáctý(15.) den poté, co bude jedinému akcionářiZemědělskému obchodnímu družstvu Krásná Hora, se sídlem 582 34Krásná Hora 24, identifik... ační číslo 00122521, zapsaného vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl Dr XXIV, vložka 2275 - doručen návrh akciové společnostiZemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 58234, IČ (identifikační číslo) 25967525, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,vložka 2208, na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204odst. 5 obchodního zákoníku, a to upsáním akcií takto:- 4 ks, (čtyři) kusy, listinných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, (pět set tisíc korunčeských),- 152 Ks, (jedno sto padesát dva) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,(jedno sto tisíc korun českých),- 190 ks, (jedno sto devadesát) kusů, listinných kmenových akciína jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, (padesáttisíc korun českých),-153 ks, (jedno sto padesát tři) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,(deset tisíc korun českých),- 310 ks, (tři sta deset) kusů, listinných kmenových akcií najméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, (pět tisíckorun českých),- 492 ks, (čtyři sta devadesát dva) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,(jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 5. Místem úpisu nových akcií bude sídlo akciové společnostiZemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 58234, IČ: (identifikační číslo) 25967525, zapsané v obchodním... rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,vložka 2208, tedy Krásná Hora, PSČ 582 34, budova číslo popisné24, okres Havlíčkův Brod, zasedací místnost předmětné akciovéspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 4. Emisní kurs nově upsaných akcií je roven jmenovité hodnotěnově upsaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o dále uvedenéjmenovité hodnotě připadá podíl nové akcie takto:- na jednu... dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, (jedno sto tisíc korun českých) připadá podíl1,90 (jedna celá devadesát) nové akcie,- na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) připadá podíl 1,24(jedna celá dvacet čtyři setiny) nové akcie,- na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl 0,44(čtyřicet čtyři setiny) nové akcie- na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) připadá podíl 7,75 (sedmcelých sedmdesát pět setin) nové akcie,- na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- kč (jeden tisíc korun českých) připadá podíl 2,37 (dvěcelé třicet sedm setin) nové akcie. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 3. Základní kapitál se zvyšuje celkem o částku 30,272.000,- Kč,(třicet milionů dvě stě sedmdesát dva tisíce korun českých),když budou upsány akcie takto:- 4 ks, (čtyři) kusy, listi... nných kmenových akcií na jméno, každáakcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, (pět set tisíc korunčeských),- 152 ks, (jedno sto padesát dva) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,(jedno sto tisíc korun českých),190 ks, (jedno sto devadesát) kusů, listinných kmenových akciína jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- kč, (padesáttisíc korun českých),- 153 ks, (jedno sto padesát tři) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,(deset tisíc korun českých),- 310 ks, (tři sta deset) kusů, listinných kmenových akcií najméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, (pět tisíckorun českých),- 492 ks, (čtyři sta devadesát dva) kusy, listinných kmenovýchakcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,(jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 2. Nové akcie budou všechny upsány jediným akcionářemZemědělským obchodním družstvem Krásná Hora, se sídlem 582 34Krásná Hora 24, identifikační číslo 00122521, zapsaným vobchodním ... rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl Dr XXIV, vložka 2275. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : 1. Základní kapitál se zvyšuje celkem o částku 30,272.000,- Kč,(třicet milionů dvě stě sedmdesát dva tisíce korun českých),tedy z 19,558.000,- Kč, (devatenácti milionů pěti set pad... esátiosmi tisíc korun českých) na 49,830.000,- Kč, (čtyřicet devětmilionů osm set třicet tisíc korun českých), a to upsáním novýchakcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady vcelkové výši 1,050.000,- Kč, (jeden milion padesát tisíc korunčeských), a peněžitým vkladem ve výši 29,222.000,- Kč, (dvacetdevět milionů dvě stě dvacet dva tisíce korun českých) spřipuštěním možnosti úhrady peněžitého vkladu započtěnímpeněžité pohledávky, za níže uvedených podmínek. Upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : b)peněžitým vkladem ve výši 29,222.000,- Kč, (dvacet devět milionůdvě stě dvacet dva tisíce korun českých) s připuštěním možnostizapočtení pohledávky na splacení emisního kurzu pro... ti peněžitépohledávce upisovatele Zemědělského obchodního družstva KrásnáHora, se sídlem 582 34 Krásná Hora 24, identifikační číslo00122521, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXIV, vložka 2275 vůči akciovéspolečnosti Zemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora24, PSČ 582 34, IČ: (identifikační číslo) 25967525, zapsané vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královéoddíl B, vložka 2208 podle § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : a)nepeněžitými vklady v celkové výši 1,050.000,- Kč, (jeden milionpadesát tisíc korun českých), které tvoří dále označenénemovitosti,
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Rozhodnuje o zvýšení základní kapitálu upsáním nových akcií,celkem o částku 30,272.000,- Kč(třicet milionů dvě stě sedmdesátdva tisíce korun českých), tedy z 19,558.000,- Kč, (deva... tenáctimilionů pěti set padesáti osmi tisíc korun českých) na49,830.000,- Kč, (čtyřicet devět milionů osm set třicet tisíckorun českých), jejich emisní kurz bude splacen: zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : Zemědělské obchodní družstvo Krásná Hora, se sídlem 582 34Krásná Hora 24, identifikační číslo 00122521, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl ... Dr XXIV, vložka 2275, jediný akcionář akciové společnostiZemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem Krásná Hora 24, PSČ 58234, IČ:(identifikační číslo) 25967525, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,vložka 2208, činí svým statutárním orgánem do tohoto notářskéhozápisu ROZHODNUTÍ jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 anásl. obchodního zákoníku: zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2003 - 13. června 2003 : usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti pravomocivalné hromady konané v sídle označené akciové společnosti dne16.12.2002:
posunout dolů