Trendy

105 422 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 680 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

64 723 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.5.2016 Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

29.11.2012 - 5.5.2016 Janákova 2170, 508 01 Hořice
10.12.2002 - 29.11.2012 Hořice v Podkrkonoší, Janákova 2170, PSČ 50801

25979493

DIČ

od 18.12.2002

CZ25979493

Datová schránka

9difmzr

Historické názvy

10.12.2002 - 7.11.2016

PENT, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2271

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.2.2015

10 000 000 Kč

Historické jmění

25.4.2012 - 6.2.2015

10 000 000 Kč

3.11.2003 - 25.4.2012

3 000 000 Kč

5.8.2003 - 3.11.2003

2 000 000 Kč

10.12.2002 - 5.8.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 5.11.2013

CZ8227000000000072661019

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

10.12.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Janákova 2170, 508 01, Hořice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2016 : Dne 2.6.2016 společnost PENT, a.s., IČ 25979493, se sídlem Brno, Příkop 843/4,na straně prodávajícího a společnost PENTAS-HOŘICE a.s., IČ 04281683, se sídlem Hořice, Janákova 2170, Dne 2.6.2016 společnost PENT, a.s., IČ 25979493, se sídlem Brno, Příkop 843/4,na straně prodávajícího a společnost PENTAS-HOŘICE a.s., IČ 04281683, se sídlem Hořice, Janákova 2170,... na straně kupujícího uzavřeli smlouvu o koupi části závodu , na jejímž základě prodávající prodal kupujícímu část svého závodu označenou jako konstrukce a výroba tlakových i netlakových nádrží a zařízení, tvořící v rámci závodu prodávajícího samostatnou organizační složku. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2015 : Následkem realizace rozdělení společnosti PENT, a.s., se sídlem Janákova 2170, 508 01 Hořice, IČ: 25979493 odštěpením sloučením s nástupnickou společností A.L.D. Holding a.s., se s Následkem realizace rozdělení společnosti PENT, a.s., se sídlem Janákova 2170, 508 01 Hořice, IČ: 25979493 odštěpením sloučením s nástupnickou společností A.L.D. Holding a.s., se s...ídlem Bílého 85/12, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 24242713 došlo k odštěpení části jmění společnosti PENT, a.s. specifikované v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 18. 11. 2015 a k jejímu sloučení s touto nástupnickou společností A.L.D. Holding a.s. zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. února 2013 - 30. května 2013 : Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti PENT, a. s., IČ: 25979493, se sídlem: Hořice, Janákova 2170, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk... ým soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2271 (dále jen "společnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") je obchodní společnost PENT-INTES, a. s., IČ: 292 95 505, se sídlem: Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6474 (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání valné hromady vlastníkem 180 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 15.000,- Kč a dále 200 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 35.000,- Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 9.700.000,- Kč, což odpovídá podílu ve výši 97% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavní akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti. Dle prezenční listiny dnešní valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97 % základního kapitálu společnosti. Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí 11.102,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč a 25.904,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 2083-173/12 vypracovaným dne 13. listopadu 2012 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s. r. o., IČ: 44119097. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a. s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák. zobrazit více skrýt více
  • 11. ledna 2012 - 25. dubna 2012 : Usnesení valné hromady ze dne 16. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti:"Valná hromada společnosti PENT, a. s., IČ: 259 79 493, se sídlem: Hořice v Podkrkonoší, Janáko... va 2170, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2271 (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku se připouští s omezením maximálně do výše zvýšení o 21.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném intervalu představenstvo společnosti.Bude vydáno nejméně 200 ks a nejvýše 600 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč, které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií.Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvném kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a rozeslání oznámení o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis akcií na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 15.000,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč.Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem ve druhém kole upisování bude obchodní společnost BISENC TRADING a. s., IČ: 271 85 541, se sídlem: Praha 5, Jinonice, Do Polí 172/13, PSČ 158 00 (dále jen "BISENC TRADING a. s.").Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem ve druhém kole činí 14 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi předem určeným zájemcem a společností v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií.Emisní kurz nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se připouští započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek za společností.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií.Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 2106985193/2700.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií:- pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 420.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 5. 2010, splatná 27. 7. 2010,- pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 600.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2010, splatná 20. 12. 2010,- pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 2,000.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 25. 10. 2010, splatná 25. 12. 2010,- pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 1,980.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 25. 11. 2010, splatná 25. 1. 2011,- pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 2,000.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 16. 12. 2010 splatná 16. 02. 2011.Představenstvo společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinen uzavřít se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku". zobrazit více skrýt více
  • 5. srpna 2003 - 3. listopadu 2003 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 17.3.2003:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,000 000,--Kč, slovy: jedenmiliónkorunčeských b... ez možnosti upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu se provede bez emisního ažia a peněžitými vklady stávajícíh akcionářů podle poměru akcií, které tito akcionáři drží v den konání valné hromady společnosti, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla o tom odpovídajícím zvýšením nominální hodnoty držených akcií tak, aby součet těchto nominálních hodnot po jejich zvýšení činil celkem částku 3,000.000,-Kč, slovy: třimiliónykorunčeských. Počet vydaných akcií, jejich druh a forma se nemění.Upsání provedou stávající akcionáři akciové společnosti v penězích ze svých vlastních finančních prostředků, převodem těchto finančních prostředků na zvláštní účet akciové společnosti.Upsání akcií bez emisního ažia provedou upisovatelé ve lhůtě třiceti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Částečné splacení není povoleno, usání musí být provedeno v uvedené lhůtě v plné výši, jinak je neplatné, přičemž za den upsání se považuje den přpsání těchto finančních prostředků na zvláštní účet akciové společnosti.Akcie, které nebudou ve stanovené lhůtě platně upsány některým z akcionárů budou upsány zbývajícími akcionáři, kteří prokáží provedení platného úpisu akcií ve stanovené lhůtě, na základě dohody uzavřené pod ust. § 205 obchodního zákoníku, a to nejdéle do patnácti dnů po uplynutí lhůty k řádnému upisování akcií. Splacení takto upsaných akcií provedou učastníci dohody do pěti pracovních dnů po uzavření dohody splacením v penězích na zvláštní účet akciové společnosti. Ostatní pravidla pro upisování akcií zůstávají beze změn. Nedojde-li k uzavření takové dohody a nebo ke splacení převzatých závazků k upsání akcií v uvedených lhůtách je upisování akcií neplatné.Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií lze provést započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. Při splacení emisního krusu upisovaných akcií započtením pohledávky musí akcionář o tomto způsobu splacení informovat představenstvo společnosti a musí prokázat vznik pohledávky, její výši a musí osvědčit, že jde o pohledávkyu v penězích, která je nejpozději k poslednímu dni lhůty určené pro splacení upisovaných akcií dospělá a není promlčená. O splacení upisovaných akcií započtením pohledávky musí být uzavřena písemná dohoda.Představenstvo akciové společnosti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a poté vyzvat stávající akcionáře k upsání akcií podle tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů