Trendy

2 517 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-7 342 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

417 421 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 17.3.2006 Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000

Historické adresy

13.3.2003 - 17.3.2006 Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 50011

Adresa z obchodního rejstříku

od 28.6.2006 Praha - Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000

25986228

DIČ

od 31.5.2004

CZ25986228

Datum vzniku

13. března 2003

Datová schránka

tzudixx

Historické názvy

13.3.2003 - 17.3.2006

EXELENT, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2284

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.12.2007

400 000 000 Kč

Historické jmění

18.9.2006 - 14.12.2007

400 000 000 Kč

12.12.2005 - 18.9.2006

32 000 000 Kč

13.3.2003 - 12.12.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1002603934 / 2700

Historické provozovny

12.9.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2006 - 7. září 2006 : Jediný akcionář, a to obchodní společnost Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ: 500 11, identifikační číslo: 25926519, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném K... rajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10749 učinila dne 19.7.2006 rozhodnutí následujícího obsahu:a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10749 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) o 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 400,000.000,- Kč (slovy: čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti ve výši 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) je v plném rozsahu splacen.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 368 (slovy: třistašedesátiosmi) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie se tedy rovná její jmenovité hodnotě a bude činit částku ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým a nepeněžitým vkladem určitého zájemce.c) Konstatuje, že jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva k úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti; důvodem zvýšení základního kapitálu je i snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřitelům a dále s ohledem na potřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílení základního kapitálu je mimo jiné navrhováno, aby peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto zájemci na splacení emisního kursu akcií peněžitým vkladem, byly vzájemně započteny.d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 (dále jen ?předem určený zájemce?).e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto oznámení bude i návrh smlouvy o upsání akcií.f) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Telč na listu vlastnictví číslo 151 pro katastrální území Vanov, obec Vanov, a to: - budova č.p. 21 v části obce Vanov, občanská vybavenost na pozemku p.č. St. 27/1 ? zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 27/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 80 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 81 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek p.č. St. 27/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1926 m2; - pozemek p.č. St. 27/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2; - pozemek p.č. St. 80, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 43 m2; - pozemek p.č. St. 81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 67 m2; - pozemek p.č. St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 38 m2; - pozemek p.č. 565/6, ostatní plocha, výměra 64 m2; - pozemek p.č. 715/1, ostatní plocha, výměra 10384 m2; - pozemek p.č. 715/2, ostatní plocha, výměra 690 m2; - pozemek p.č. 715/3 , ostatní plocha, výměra 692 m2; - pozemek p.č. 715/4, ostatní plocha, výměra 696 m2; - pozemek p.č. 719, vodní plocha, výměra 1061 m2; - pozemek p.č. 720/2, ostatní plocha, výměra 3724 m2; - pozemek p.č. 720/3, ostatní plocha, výměra 502 m2; - pozemek p.č. 749/1, ostatní plocha, výměra 949 m2; - pozemek p.č. 750, ostatní plocha, výměra 1987 m2;- pozemek p.č. 751, ostatní plocha, výměra 414 m2; - pozemek p.č. 754/2, ostatní plocha, výměra 464 m2;- pozemek p.č. 754/3, ostatní plocha, výměra 2008 m2; - pozemek p.č. 754/4, vodní plocha, výměra 406 m2; - pozemek p.č. 1345/2, ostatní plocha, výměra 696 m2; - pozemek p.č. 1346, ostatní plocha, výměra 519m2; - pozemek p.č. 1348/2, ostatní plocha, výměra 206 m2;- pozemek p.č. 1367/2, vodní plocha, výměra 216 m2; - pozemek p.č. 1368, vodní plocha, výměra 72 m2; a to se všemi součástmi a s veškerým skutečným i právním příslušenstvím.Jediný akcionář tedy schvaluje tento nepeněžitý vklad a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava ? Slezská Ostrava, IČ: 607 74 665 pod pořadovým číslem 53/2006 částkou ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých s tím, že na vklad předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - vkladateli vydáno 65 ks, slovy: šedesátpět kusů kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě znějící na majitele. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.Schvaluje písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upisováním akcií i nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu.Tyto nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel ? vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00.Rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude dále provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce takto:Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 za společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. :? pohledávka na vrácení půjčky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicetčtyři-milionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a.s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s.;? pohledávka na zaplacení kupní ceny věcí movitých ve výši včetně DPH 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupujícím;tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení;Připouští započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - upisovatele, tedy obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých za obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. takto:A) započtení peněžité pohledávky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicet-čtyřimilionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a.s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;B) započtení peněžité pohledávky ve výši 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;čímž bude splněna povinnost splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splácené peněžitými vklady, a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, tak budou v uvedené lhůtě do uvedené výše peněžité vklady splaceny peněžními prostředky na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti č.ú. 802398022/2700. Zbytek musí být splacen ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku.g) Peněžité i nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději do 20 (slovy:dvaceti) dnů ode dne upsání nových akcií společnosti a rovněž smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení.h) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto :? smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,? ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;? peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;? dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : g) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. §... 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;- peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých na splacení emisního kursu upsaných na zvýšení základního kapitálu;- dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 30,000.000,- Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určené... mu zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutných peněž... ních prostředků ve výši 30,000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých)Předem určený zájemce má jako věřitel tyto peněžité pohledávky na vrácení peněžních prostředků vůči dlužníkovi společnosti EXELENT, a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2284:- pohledávku ve výši 11,000.000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů korun českých na základě Dohody o půjčce ze dne 14. 7. 2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2005, které byly uzavřeny mezi společností jako dlužníkem a společností PRASLINCONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA jako věřitelem. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Dohody o postoupení pohledávek ze dne 21. 7. 2004, kterou uzavřela jako postupník se společností PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA jako postupitelem.;- pohledávku ve výši 4,000.000,- Kč , slovy čtyřimiliony korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 16. 8. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 4,300.000,- Kč, slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 24. 9. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 9. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 3,200.000,- Kč, slovy: třimilionydvěstětisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 29. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 150.000,- Kč, slovy: jednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 4. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 1,150.000,- Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 21. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;- pohledávku ve výši 4,700.000,- Kč, slovy: čtyřimilionysedmsetticsíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 15. 3. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005;jediný akcionář tímto vyslovuje souhlas, aby tyto pohledávky předem určeného zájemce byly započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : d) Bez vyutiží přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto r... ozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, činí 1,000.000,- Kč na jednu akcii a bude splacen výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : c) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnosti Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259... 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1967 (dále jen "předem určený zájemce"). zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 30 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá, v listinné podobě.
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů ko... run českých) na 32,000.000,- Kč (slovy: třicetdvamiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,- Kč je v plném rozsahu splacen. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2005 - 12. prosince 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 15. 9. 2005:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů