Trendy

288 494 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-18 586 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

85 127 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

4.11.2003 - 23.7.2013 Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 51623

25999249

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2004 - 23.7.2013

CZ25999249

Datum vzniku

4. listopadu 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. července 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. července 2013

Historické názvy

4.11.2003 - 23.7.2013

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2327

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

24.7.2012 - 23.7.2013

42 000 000 Kč

20.1.2010 - 24.7.2012

17 000 000 Kč

20.7.2005 - 20.1.2010

2 000 000 Kč

4.11.2003 - 20.7.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Historické provozovny

12.1.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jiráskova 506, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2013 - 23. července 2013 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249,... která zanikla fúzí sloučením se společností Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202, na niž jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 2012 - 24. července 2012 : Jediný akcionář společnosti dne 27.4.2012 schválil zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. se sídlem Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou,... PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249, a to ve znění předloženého návrhu, tedy:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých).Není připuštěno upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií: 250 (slovy: dvě stě padesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Akcie budou upsány s využitím přednostníha práva.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné sto sedmdesátiny (1/170), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné sedmnáctiny (1/17).Všech 250 (slovy: dvě stě padesát) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.Upisovat lze pouze celé akcie.4. Místo pro vykonání přednostního práva:sídlo společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. tj. Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva:činí 90 (devadesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 107-2327390257/0100, a to ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 2009 - 20. ledna 2010 : Jediný akcionář přijal dne 11.11.2009 následující rozhodnutí:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun česk... ých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář přijal dne 11.11.2009 následující rozhodnutí:2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií:15 (slovy: patnáct) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, lze upsat 0,75 (slovy: sedmdesát pět setin) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých.Všech 15 (slovy: patnáct) ks nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kursu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tj. Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií.S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek.7. Na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů korun českých) je oprávněn jediný akcionář započíst si svoje pohledávky za společností Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249, a to co do částky 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů korun českých), z titulu- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 23.205,-- Kč, slovy: dvacet tři tisíc dvě stě pět korun českých, číslo faktury 990804/0123 (číslo přijaté faktury 940801/1818), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 15.470,-- Kč, slovy: patnáct tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých, číslo faktury 990804/0088 (číslo přijaté faktury 940801/1372), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 23.057,-- Kč, slovy: dvacet tři tisíc padesát sedm korun českých, číslo faktury 990804/0021 (číslo přijaté faktury 940801/0444), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2008, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 23.057,-- Kč, slovy: dvacet tři tisíc padesát sedm korun českých, číslo faktury 990804/0045 (číslo přijaté faktury 940801/0881), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2008, slovy: třicátého června roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 23.057,-- Kč, slovy: dvacet tři tisíc padesát sedm korun českých, číslo faktury 990804/0080 (číslo přijaté faktury 940801/1307), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 23.057-- Kč, slovy: dvacet tři tisíc padesát sedm korun českých, číslo faktury 990804/0115 (číslo přijaté faktury 940801/1817), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 332.087,93 Kč, slovy: tři sta třicet dva tisíc osmdesát sedm korun českých 93 haléřů, číslo faktury 940801/0033 (číslo přijaté faktury 940802/0341), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. dubna 2008, slovy: třicátého dubna roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 759.016,50 Kč, slovy: sedm set padesát devět tisíc šestnáct korun českých 50 haléřů, číslo faktury 940801/0023 (číslo přijaté faktury 940802/0205), datum uskutečnění zdanitelného plnění 28. února 2008, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 776.907,83 Kč, slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc devět set sedm korun českých 83 haléřů, číslo faktury 940801/0089 (číslo přijaté faktury 940802/0887), datum uskutečnění zdanitelného plnění 28. listopadu 2008, slovy: dvacátého osmého listopadu roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 845.071,91 Kč, slovy: osm set čtyřicet pět tisíc sedmdesát jedna korun českých 91 haléřů, číslo faktury 940801/0092 (číslo přijaté faktury 940802/0930), datum uskutečnění zdanitelného plnění 16. prosince 2008, slovy: šestnáctého prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 695.056,73 Kč, slovy: šest set devadesát pět tisíc padesát šest korun českých 73 haléřů, číslo faktury 940801/0095 (číslo přijaté faktury 940802/0932), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. prosince 2008, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 1.979.362,02 Kč, slovy: jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát dva korun českých 2 haléře, číslo faktury 940801/0025 (číslo přijaté faktury 940802/0249), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2008, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu vystavené na částku 1.039.023,82 Kč, slovy: jeden milion třicet devět tisíc dvacet tři korun českých 82 haléřů, číslo faktury 940801/0030 (číslo přijaté faktury 940802/0307), datum uskutečnění zdanitelného plnění 18. dubna 2008, slovy: osmnáctého dubna roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 701.334,49 Kč, slovy: sedm set jedna tisíc tři sta třicet čtyři korun českých 49 haléřů, číslo faktury 940801/0032 (číslo přijaté faktury 940802/0340), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. dubna 2008, slovy: třicátého dubna roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 511.431,50 Kč, slovy: pět set jedenáct tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých 50 haléřů, číslo faktury 940801/0035 (číslo přijaté faktury 940802/0360), datum uskutečnění zdanitelného plnění 21. května 2008, slovy: dvacátého prvního května roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 523.329,31 Kč, slovy: pět set dvacet tři tisíc tři sta dvacet devět korun českých 31 haléřů, číslo faktury 940801/0039 (číslo přijaté faktury 940802/0407), datum uskutečnění zdanitelného plnění 26. května 2008, slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 575.638,52 Kč, slovy: pět set sedmdesát pět tisíc šest set třicet osm korun českých 52 haléřů, číslo faktury 940801/0040 (číslo přijaté faktury 940802/0408), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. května 2008, slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 611.264,29 Kč, slovy: šest set jedenáct tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých 29 haléřů, číslo faktury 940801/0042 (číslo přijaté faktury 940802/0455), datum uskutečnění zdanitelného plnění 6. června 2008, slovy: šestého června roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 451.592,80 Kč, slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých 80 haléřů, číslo faktury 940801/0051 (číslo přijaté faktury 940802/0551), datum uskutečnění zdanitelného plnění 11. července 2008, slovy: jedenáctého července roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 620.238,27 Kč, slovy: šest set dvacet tisíc dvě stě třicet osm korun českých 27 haléřů, číslo faktury 940801/0053 (číslo přijaté faktury 940802/0553), datum uskutečnění zdanitelného plnění 25. července 2008, slovy: dvacátého pátého července roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického mateiálu, vystavené na částku 684.037,79 Kč, slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc třicet sedm korun českých 79 haléřů, číslo faktury 940801/0054 (číslo přijaté faktury 940802/0554), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. července 2008, slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 229.304,68 Kč, slovy: dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři korun českých 68 haléřů, číslo faktury 940801/0056 (číslo přijaté faktury 940802/0569), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. července 2008, slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 602.699,50 Kč, slovy: šest set dva tisís šest set devadesát devět korun českých 50 haléřů, číslo faktury 940801/0059 (číslo přijaté faktury 940802/0611), datum uskutečnění zdanitelného plnění 15. srpna 2008, slovy: patnáctého srpna roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 816.454,-- Kč, slovy: osm set šestnáct tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých, číslo faktury 940801/0061 (číslo přijaté faktury 940802/0630), datum uskutečnění zdanitelného plnění 29. srpna 2008, slovy: dvacátého devátého srpna roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 545.618,24 Kč, slovy: pět set čtyřicet pět tisíc šest set osmnáct korun českých 24 haléřů, číslo faktury 940801/0066 (číslo přijaté faktury 940802/0718), datum uskutečnění zdanitelného plnění 16. září 2008, slovy: šestnáctého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 585.550,29 Kč, slovy: pět set osmdesát pět tisíc pět set padesát korun českých 29 haléřů, číslo faktury 940801/0067 (číslo přijaté faktury 940802/0719), datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. září 2008, slovy: dvacátého třetího září roku dva tisíce osm,- části neuhrazené faktury za dodávky zdravotnického materiálu, vystavené na částku 1.004.180,80 Kč, slovy: jeden milion čtyři tisíce sto osmdesát korun českých 80 haléřů, číslo faktury 940801/0070 (číslo přijaté faktury 940802/0722), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm, a to co do částky 984.076, 58 Kč, slovy: devět set osmdesát čtyři tisíc sedmdesát šest korun českých 58 haléřů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů