Trendy

1 092 524 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

3 163 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

266 843 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.7.2014 Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Historické adresy

12.11.2003 - 17.7.2014 Náchod, Purkyňova 446, PSČ 54769

26000202

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2004 - 31.12.2017

CZ26000202

Datum vzniku

12. listopadu 2003

Datová schránka

dn9ff92

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2333

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.8.2016

63 366 000 Kč

Historické jmění

20.7.2016 - 17.8.2016

53 616 000 Kč

2.12.2015 - 20.7.2016

111 700 000 Kč

29.9.2015 - 2.12.2015

103 200 000 Kč

27.8.2010 - 29.9.2015

53 200 000 Kč

20.1.2010 - 27.8.2010

8 200 000 Kč

9.2.2004 - 20.1.2010

2 000 000 Kč

12.11.2003 - 9.2.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Náchod

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. července 2013 : Na společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze slo Na společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze slo...učením jmění zanikající společnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, PSČ 516 23, identifikační číslo 259 99 249. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2005 : Dle smlouvy o fúzi ze dne 5.12.2005 převzala obchodní společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Broumovská nemocnice a.s. s Dle smlouvy o fúzi ze dne 5.12.2005 převzala obchodní společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti Broumovská nemocnice a.s. s...e sídlem Broumov, Smetanova 91, PSČ 550 16, identifikační číslo 260 00 733, zapsané v oddílu B vložce číslo 2331 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. srpna 2016 - 21. dubna 2017 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 29. června 2016 přijal toto u s n e s e n í : S c h v a l u j e se zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemo... cnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01, identifikační číslo 260 00 202, a to v rozsahu a za těchto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 90 (slovy: devadesát ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 15 (slovy: patnáct ) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Druh akcií:kmenové akcie Forma akcií:akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 1/1117 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce sto sedmnácti ( 10/1117 ), resp., a to pro případ, že zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 9.750.000,-- Kč (slovy: devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých), bude předcházet zápis snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku o částku 58.084.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých), na základě kterého jmenovitá hodnota každé z 6 (slovy: šesti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude snížena o 520.000,- Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých), tj. na 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 (slovy: tisíc padesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), bude snížena o 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíc korun českých), tj. na 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých),tak na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 48.000,-- Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyřicet osm z padesáti tří tisíc šest set šestnácti ( 48/53616 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 480.000,-- Kč, slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, a na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, podíl ve výši čtyři sta osmdesát z padesáti tří tisíc šest set šestnácti (480/53616 ). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 90 (slovy: devadesát ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jakož i všech 15 (slovy: patnáct ) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365/9, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2016 - 17. srpna 2016 : Představenstvo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., identifikační číslo 259 97 556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, při výkonu působno... sti valné hromady (jediného akcionáře) společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod dne 23. června 2016 přijalo rozhodnutí, kterým schválilo snížení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., identifikační číslo 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod, a to v rozsahu a za těchto podmínek : Důvod navrhovaného snížení základního kapitálu: Ztráta společnosti. Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty společnosti. Rozsah navrhovaného snížení: 58.084.000,-- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých). Způsob provedení navrhovaného snížení: Poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé z 6 ( slovy: šesti ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ), bude snížena o 520.000,-- Kč ( slovy: pět set dvacet tisíc korun českých ), tj. na 480.000,-- Kč ( slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých ) a jmenovitá hodnota každé ze 1057 ( slovy: tisíc padesát sedm ) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých ), bude snížena o 52.000,-- Kč ( slovy: padesát dva tisíc korun českých ), tj. na 48.000,-- Kč ( slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých ).Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let. Lhůta pro předložení akcií: Do 30 ( slovy: třiceti ) dnů poté, co bude snížení základního kapitálu účinné. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 2015 - 20. července 2016 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 30. září 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těc... hto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 8.500.000,-- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 85 (slovy: osmdesát pět) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Druh akcií:kmenové akcie.Forma akcií: akcie na jméno. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z jednoho tisíce třiceti dvou ( 1/1032 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jednoho tisíce třiceti dvou (10/1032). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 85 (slovy: osmdesát pět) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 2015 - 2. prosince 2015 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 27. srpna 2015 usnesení, kterým rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za tě... chto podmínek: Základní kapitál se zvyšuje o 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet akcií: 500 (slovy: pět set) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedna z pěti set třiceti dvou ( 1/532 ), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset z jedna z pěti set třiceti dvou (10/532). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Všech 500 (slovy: pět set) ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou. Upisovat lze pouze celé akcie. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 01. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Komerční banka a.s., číslo účtu 115-965130207/0100, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2014 - 4. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 17. července 2014 - 4. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 30. června 2010 - 27. srpna 2010 : Jediný akcionář schválil dne 22.6.2010 zvýšení základního kapitálu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 0... 0 202 následovně:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o 45.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých).Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií:450 (slovy: čtyři sta padesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kc (slovy: sto tisíc korun českých).Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši jedné dvaaosmdesátiny (1/82), a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, připadá na každé z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, podíl ve výši deset dvaaosmdesátin (10/82).Všech 450 (slovy: čtyři sta padesát) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČ: 259 97 556, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2321, a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.- Upisovat lze pouze celé akcie.4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. tj. Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69.Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí.Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem na zvláštní účet společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 237931161/0300, a to ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2009 - 20. ledna 2010 : Jediný akcionář přijal dne 11. 11. 2009 následující rozhodnutí:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o 6.200.000,-- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tis... íc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií.Počet akcií:6 (slovy: šest) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).2 (slovy: dva) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcie3. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, lze upsat jednak 0,3 (slovy: tři desetiny) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a dále 0,1 (slovy: jednu desetinu) kusu nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Všech 6 (slovy: šest) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a též 2 (slovy: dva) ks nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, identifikační číslo 259 97 556., a to v emisním kurzu shodném s jejich jmenovitou hodnotou.4. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. tj. Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.6. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 30 (třiceti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 obch. zák. budou peněžité vklady, jejichž emisní kurz má být splacen výhradně započtením, považovány za splacené dnem uzavření dohody o započtení pohledávek.7. Na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn jediný akcionář započíst si svoje pohledávky za společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. se sídlem Náchod, Purkyňova 446, PSČ 547 69, identifikační číslo 260 00 202, a to co do částky 6.200.000,-- Kč (šest milionů dvě stě tisíc korun českých), z titulu- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990904/0058 (číslo přijaté faktury 930901/1938), datum uskutečnění zadanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 1.225.462,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, číslo faktury 990804/0119 (číslo přijaté faktury 930801/3671), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0029 (číslo přijaté faktury 930901/0895), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0057 (číslo přijaté faktury 930901/2124), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990904/0104 (číslo přijaté faktury 930901/3010), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0028 (číslo přijaté faktury 930901/0893), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0056 (číslo přijaté faktury 930901/2123), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 231.869,-- Kč, slovy: dvě stě třicet jedna tisíc osm set šedesát devět korun českých, číslo faktury 990904/0103 (číslo přijaté faktury 930901/3009), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0081 (číslo přijaté faktury 930801/2574), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 13.238,-- Kč, slovy: třináct tisíc dvě stě třicet osm korun českých, číslo faktury 990804/0116 (číslo přijaté faktury 930801/3673), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třícátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0077 (číslo přijaté faktury 930801/2578), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990804/0112 (číslo přijaté faktury 930801/3674), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 92.093,-- Kč, slovy: devadesát dva tisíc devadesát tři korun českých, číslo faktury 990804/0141 (číslo přijaté faktury 930801/3706), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0018 (číslo přijaté faktury 930901/0892), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0016 (číslo přijaté faktury 930901/0891), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. března 2009, slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0045 (číslo přijaté faktury 930901/2122), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0043 (číslo přijaté faktury 930901/2121), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené ná částku 410.056,-- Kč, slovy: čtyři sta deset tisíc padesát šest korun českých, číslo faktury 990904/0093 (číslo přijaté faktury 930901/3008), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169.828,-- Kč, slovy: sto šedását devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990904/0091 (číslo přijaté faktury 930901/3007), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2009, slovy: třicátého září roku dva tisíce devět,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 169. 828,-- Kč, slovy: sto šedesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých, číslo faktury 990804/0126 (číslo přijaté faktury 930801/3678), datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. prosince 2008, slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 56.610,-- Kč, slovy: padesát šest tisíc šest set deset korun českých, číslo faktury 990804/0091 (číslo přijaté faktury 930801/2824), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. září 2008, slovy: třicátého září roku dva tisíce osm,- neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990904/0059 (číslo přijaté faktury 930901/2120), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. června 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět,- části neuhrazené faktury za nájem movitých věcí, vystavené na částku 67.471,-- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých, číslo faktury 990804/0120 (číslo přijaté faktury 930801/3672), datum uskutečnění zdanitelného plnění 30. prosince 2008, slovy: třicátého prosince roku dva tisíce osm, a to co do částky 41.513,-- Kč, slovy: čtyřicet jedna tisíc pět set třináct korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů