Základní údaje

Historické adresy

31.8.2006 - 30.9.2009 Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69
17.4.2004 - 31.8.2006 Dolní Morava, Velká Morava č.p. 110, PSČ 561 69

26007941

DIČ

od 31.12.2009

CZ26007941

2.8.2006 - 31.12.2009

CZ26007941

Datum vzniku

17. dubna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2009

Historické názvy

31.8.2006 - 30.9.2009

SKI Centrum Dolní Morava, a.s.

17.4.2004 - 31.8.2006

US - LONA s.r.o.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 19763

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.6.2008 - 30.9.2009

44 240 000 Kč

12.2.2007 - 18.6.2008

44 240 000 Kč

31.8.2006 - 12.2.2007

9 120 000 Kč

21.12.2005 - 31.8.2006

9 210 000 Kč

17.4.2004 - 21.12.2005

210 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2009 - 30. září 2009 : Společnost SKI Centrum Dolní Morava, a.s., sídlem Dolní Morava, Dolní Morava 40, PSČ 561 69, IČ: 26007941, zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou s... polečností SNĚŽNÍK, a.s., sídlem Dolní Morava 58, pošta Králíky, PSČ 561 69, IČ: 26979136. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2006 - 30. září 2009 : Společnost US-LONA, s.r.o. se sídlem Dolní Morava, Velká Morava 110, PSČ 561 69 změnila právní formu na společnost SKI Centrum Dolní Morava, a.s. se sídlem Dolní Morava, Dolní Mora... va 40, PSČ 561 69 a je zapsána v OR vedeným KS v HK oddíl B vložka 2538. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 2006 - 12. února 2007 : Valná hromada společnosti SKI Centrum Dolní Morava, a.s., dne 7.11.2006 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem z... výšení základního kapitálu je získání pozemkové parcely a disponibilních peněžních zdrojů nezbytných pro vybudování lyžařského areálu v lokalitě Dolní Morava.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 35.120.000,- Kč (slovy třicetpětmilionů jednostodvacettisíc korun českých), tedy z výše 9.120.000,- Kč (slovy devětmilionů jednostodvacettisíc korun českých) na novou výši 44.240.000,- Kč (slovy čtyřicetčtyřimilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 35.120 (třicetpěttisícjednostodvacet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých).d) 33.760 ks akcií bude upsáno peněžitými vklady předem určených zájemců a 1.360 ks akcií bude upsáno níže uvedenými nepeněžitými vklady níže uvedených předem určených zájemců.e) Akcionáři společnosti tj. Petr Slončík, Miroslav Slončík, a Jiří Rozehnal, se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220 b odst. 5 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 33.760 (třicettřitisícsedmsetšedesát) kusů nových kmenových, listiných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem.f) Akcie v rozsahu 1.130 (jednostotisícjednostotřicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společností IMOS development, a.s. se sídlem Gajdošova 7, Brno, PSČ 615 00, IČ 269 07 453, který akcie upíše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bude pozemek parc. číslo 5564, druh trvalý travnatý porost, o výměře 12.925 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 376 pro k.ú. Velká Morava, obec Dolní Morava. Znalecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., kterým byl za účelem ocenění předmětu nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.9.2006 sp. zn. 2 Nc 1175/2006-7, ve znaleckém posudku č. znaleckého deníku 607-167/06 stanovil hodnotu předmětu nepeněžitého vkladu na částku 1 130 000,- Kč (slovy jedenmilionstotřicettisíc korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných nepeněžitým vkladem bude činit 1000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). Valná hromada schvaluje úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem.g) Akcie v rozsahu 230 (dvěstětřicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Miroslavu Slončíkovi, r.č. 691014/5770, bytem Gen. Svobody 56/32, Šumperk, 787 01, který akcie upíše nepeněžitým vkladem, jehož předmětem bude pozemek parc. číslo 5599, druh trvalý travnatý porost, o výměře 11.225 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 279 pro k.ú. Velká Morava, obec Dolní Morava. Znalecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., kterým byl za účelem ocenění přdmětu nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.9.2006 sp. zn. 2 Nc 1179/2006-8, ve znaleckém posudku č. znaleckéo deníku 694-254/06 stanovil hodnotu předmětu nepeněžitého vkladu na částku 230 000,- Kč (slovy dvěstětřicettisíc korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných nepeněžitým vkladem bude činit 1000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). Valná hromada schvaluje úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem.h) Akcie upisované peněžitými vklady budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Jiří Rulíšek, r.č. 510528/175, bytem Bochořákova 14, Brno, PSČ 616 00, Petr Slončík, r.č. 760609/5332, bytem Vrchlického 1695/4, Šumperk, 787 01, Miroslav Slončík, r.č. 691014/5770, bytem Gen. Svobody 56/32, Šumperk, 787 01 a Jiří Rozehnal, r.č. 581202/1303, bytem Francouzská 3002/13, Šumperk, 787 01. Předem určení zájemci budou akcie upisovat peněžitými vklady za emisní kurs, který bude roven jejich jmenovité hodnotě.- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 20.990 (dvacettisícdevětsetdevadesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Ing. Jiřímu Rulíškovi,- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 5.578 (pěttisícpětsetsedmdesátosm) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Miroslavu Slončíkovi,- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 5.808 (pěttisícosmsetosm) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Jiřímu Rozehnalovi.- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 1.384 (jedentisíctřistaosmdesátčtyři) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Petru Slončíkovi.i) Předem určení zájemci IMOS development, a.s., a Miroslav Slončík upisující akcie splácené nepeněžitým vkladem, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určeným zájemcům do tří dnů ode podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.j) Předem určení zájemci Ing. Jiří Rulíšek, Miroslav Slončík, Jiří Rozehnal a Petr Slončík upisující akcie splácené peněžitým vkladem, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů ode podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smluvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.k) Emisní kurs nově upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, bude splacen tak, že nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Zbylou část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 1 (jednoho) roku od úpisu akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. 1328006339/0800.l) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií se připouští možnost započítat:a) pohledávku pana Miroslava Slončíka ve výši 3.010.000,- Kč vziklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2006, pohledávku ve výši 1.000.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 5.6.2006 a pohledávku ve výši 750.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2006,b) pohledávku pana Ing. Jiřího Rulíška ve výši 3.010.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1.9.2006, pohledávku ve výši 1.000.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 5.6.2006 a pohledávku ve výši 950.000,- Kč vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.7.2006,Návrh dohody o započtení bude Ing. Jiřímu Rulíškovi a Miroslavu Slončíkovi doručen představenstvem společnosti do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Tato dohoda musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií.m) Emisní kurs nově upsaných akcií, který bude splácen nepeněžitým vkladem, bude splacen tak, že společnost IMOS development, a.s. a Miroslav Slončík předají společnosti v jejím sídle na adrese Dolní Morava 40, 561 69, okr. Ústí nad Orlicí (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií, tj ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.n) Místo pro úpis akcií, tj. místo pro úpis akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, tedy místo kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde budou uzavřeny smlouvy o upsání akcií, je sídlo advokáta JUDr. Libora Konečného na adrese Ptašinského 4, Brno, 602 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů