Trendy

61 295 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

7 393 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

81 766 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Adresa

od 7.10.2016č.p. 194, 387 15 Střelské Hoštice

Historické adresy

3.7.2000 - 7.10.2016Střelské Hoštice 194, PSČ 38715
30.11.1999 - 3.7.2000Střelské Hoštice, okres Strakonice

26018527

DIČ

od 20.12.1999

CZ26018527

Datum vzniku

30. listopadu 1999

Datová schránka

fx9frby

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1046

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2013

32 207 000 Kč

Historické jmění

21.11.2000 - 12.4.2013

35 785 000 Kč

20.3.2000 - 21.11.2000

20 230 000 Kč

30.11.1999 - 20.3.2000

1 010 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27-2694360287 / 0100

Historické provozovny

6.6.2000 - 31.5.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 387 15, Střelské Hoštice 194

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. února 2012 : Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva.Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2012 - 12. dubna 2013 : Usnesení valné hromady ze dne 19. 10. 2012 o snížení základního kapitálu: Důvod snížení základního kapitálu: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, tyto akcie nehodlá zcizit... a tedy je povinna použít ke snížení základního kapitálu především tyto vlastní akcie. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 3 578 000,- Kč (slovy tři miliony pět set sedmdesát osm tisíc korun českých), odpovídající souhrnu nominálních hodnot vlastních akcií, které nabyla společnost Pošumaví, a.s. ke dni konání valné hromady. Společnost má k dnešnímu dni ve svém majetku - 20 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč číslo: 3004, 3005, 30022 až 30026, 30032 až 30034 a 30035 až 30044; - 108 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč číslo: 20625 až 20724 a číslo 021111, 021665, 021139, 021794, 021820, 021264, 021775 a 020538; - 498 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč číslo: 11577 až 11676, 11677 až 11776, 11777 až 11876, 11887 až 11976, 11977 až 11986, 11987 až 11996, 011997, 0170727, 012557 až 012565, 012110 až 012115, 010176 až 010177, 012135 až 012139, 012831 až 012835, 011005 až 011012, 010954 až 010961, 010924, 012764 až 012772, 010974 až 010977, 010074, 011345 až 011347, 012072 až 012080, 011349 a 012906 až 012810. Celková nominální hodnota vlastních akcií je 3 578 000,- Kč a o tuto částku se snižuje základní kapitál. Společnost Pošumaví, a.s. sníží základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, a to po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál nebude snižován vzetím akcií z oběhu ať již na základě losování nebo na základě návrhu akcionářů, v důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předloženy listinné akcie. zobrazit více skrýt více
  • 19. července 2000 - 21. listopadu 2000 : 1. Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Pošumaví,a.s. IČ 26 01 85 27, sídlo Střelské Hoštice, to je Zemědělskéhodružstva Střelské Hoštice, IČ 48 20 77 30, sídlo Střel... skéHoštice, ze dne 28. 4. 2000 (ve znění rozhodnutí téhož ze dne17. 7. 2000) o zvýšení základního jmění společnosti Pošumaví,a.s., upsáním nových akcií v rozsahu od 5,000.000,-Kč do16,800.000,-Kč. Základní jmění společnosti po zvýšení bude činitod 25,230.000,-Kč do 37,030.000,-Kč. Upisování nad horní hranicizvýšení základního jmění se nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno - upsáním kmenových listinných akcií znějících na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč v počtu od 30 kusů do 100 kusů - upsáním kmenových listinných akcií znějících na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč v počtu od 160 kusů do 550 kusů - upsáním kmenových listinných akcií znějících na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč v počtu od 400 kusů do 1300 kusů.3. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů představenstvaspolečnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti kdatu emise akcií.4. Akcie budou upsány nepeněžitými vklady a jejich upsání budenabídnuto členům Zemědělského družstva Střelské Hoštice aoprávněným osobám, které budou mít v průběhu lhůty pro upisovánípohledávky na Zemědělském družstvu Střelské Hoštice jednak ztitulu nevypořádaných majetkových podílů vypočtených podlezákona č. 42/1992 Sb. a jednak z titulu pohledávek podle zákonač. 229/1991 Sb.5. Místem pro upisování akcií a splácení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti ve Střelských Hošticích, a to ve lhůtě do 90dnů od dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku6. Emisní kurz všech upisovaných akcií odpovídá jejichjmenovité hodnotě.7. Schvaluje se upsání akcií nepeněžitým vkladem, přičemžpředmětem vkladu jsou pohledávky členů Zemědělského družstvaStřelské Hoštice a oprávněných osoba za Zemědělským družstvemStřelské Hoštice jednak z titulu majetkových podílů vypočtenýchpodle zákona č. 42/1992 Sb. a jednak z titulu pohledávek podlezákona č. 229/1991 Sb., přičemž upsat lze nejvýše 80% nominálníhodnoty těchto pohledávek8. O rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníbyl sepsán notářský zápis č.j. NZ 88/2000 a N 87/2000 ze dne 28.4. 2000 sepsaný Mgr. Ladislavem Černým, notářem ve Strakonicícha notářský zápis č.j. NZ 120/2000 a N 121/2000 ze dne 17. 7.2000 sepsaný notářem Ladislavem Černým, notářem ve Strakonicích. zobrazit více skrýt více
  • 5. června 2000 - 19. července 2000 : 1. Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Pošumaví,a.s., IČ 26 01 85 27, sídlo Střelské Hoštice, to je Zemědělskéhodružstva Střelské Hoštice, IČ 48 20 77 30, sídlo Stře... lskéHoštice, o zvýšení základního jmění společnosti Pošumaví, a.s.,upsáním nových akcií v rozsahu od 5,000.000,- Kč do 16,800.000,-Kč. Základní jmění společnosti po zvýšení bude činit od25,230.000,- Kč do 37,030.000,- Kč. Upisování nad horní hranicínavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno- upsáním kmenových listinných akcií znějících na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč v počtu od 40 kusů do 140 kusů- upsáním kmenových listinných akcií znějcích na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč v počtu od 90 kusů do 220 kusů- upsáním kmenových listinných akcií znějících na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč v počtu od 100 kusů do 600 kusů.3. Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů představenstvaspolečnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti kdatu emise akcií.4. Akcie budou upsány nepeněžitými vklady a jejich upsání budenabídnuto členům Zemědělského družstva Střelské Hoštice aoprávněným osobám, které budou mít v průběhu lhůty pro upisovánípohledávky na Zemědělském družstvu Střelské Hoštice jednak ztitulu nevypořádaných majetkových podílů vypočtených podlezákona č. 42/1992 Sb. a jednak z titulu pohledávek podle zákonač. 229/1991 Sb.5. Místem pro upisování akcií a splácení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti ve Střelských Hošticích, a to ve lhůtě do 60dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích o zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.6. Emisní kurz všech upisovaných akcií odpovídá jejichjmenovité hodnotě.7. Schvaluje se upsání akcií nepeněžitým vkladem, přičemžpředmětem vkladu jsou pohledávky členů Zemědělského družstvaStřelské Hoštice a oprávněných osob za Zemědělským družstvemStřelské Hoštice jednak z titulu majetkových podílů vypočtenýchpodle zákona č. 42/1992 Sb. a jednak z titulu pohledávek podlezákona č. 229/1991 Sb., přičemž upsat lze nejvýše 80 % nominálníhodnoty těchto pohledávek.8. O rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníbyl sepsán notářský zápis č.j. NZ 88/2000 a N 87/2000 ze dne28.4.2000 sepsaný notářem Mgr. Ladislavem Černým veStrakonicích. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 1999 - 20. března 2000 : 1.Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Pošumaví,a.s. IČ 26 01 85 27, sídlo Střelské Hoštice, to je Zemědělskéhodružstva Střelské Hoštice, IČ 48 20 77 30, sídlo Střels... kéHoštice, o zvýšení základního jmění společnosti Pošumaví, a.s.,upsáním nových akcií v rozsahu od 14,000.000,-Kč do19,220.000,-Kč, takže základní jmění společnosti bude po zvýšeníčinit od 15,010.000,-Kč do 20,230.000,-Kč. Upisování akcií nadhorní hranici navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 2.000 kusůkmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč a od 700 kusů do 1.222 kusů kmenovýchlistinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě10.000,-Kč a upsáním 50 kusů kmenových listinných akciíznějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti,jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výšizákladního jmění a počet akcií k datu emise, datum emise,číselné označení a podpis člena nebo členů představenstvaspolečnosti, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti kdatu emise akcií.3. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem a jejich upsání budenabídnuto jedinému akcionáři společnosti, jímž je Zemědělskédružstvo Střelské Hoštice, IČ 48 20 77 30, sídllo StřelskéHoštice.4. Místem pro upisování akcií a splácení nepeněžitého vkladu jesídlo společnosti ve Střelských Hošticích, a to ve lhůtě 90 dnůod dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích, jímž bude zapsáno rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.5. Emisní kurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kččiní 1.5000,-Kč za upsání jedné akcie, emisní kurz upisovanýchakcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 15.000,-Kč za upsáníjedné akcie a emisní kurz upisovaných akcií o jmenovité hodnotě100.000,-Kč činí 150.000,-Kč za upsání jedné akcie.6. Schvaluje se upisování nepeněžitými vklady, přičemžpředmětem vkladu jsou na základě rozhodnutí jediného akcionářevěci movité, zvířata, zásoby, nedokončená výroba v celkovéhodnotě dle znaleckých posudků 28,831.325,-Kč a toto ocenění seschvaluje jako cena nepeněžitého vkladu.Navrhované nepeněžité vklady jsou specifikovány ve znaleckýchposudcích znalců Ing. Karla Kříže a Ing. Karla Macharta(stroje a zařízení) a znalců Jaroslava Martínka a Ing. OttoZwiefelhofera (zvířata, zásoby, nedokončená výroba).O rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění bylsepsán notářský zápis č.j. NZ 179/99 a N 194/99 ze dne20.12.1999 sepsaný notářem Mgr. Ladislavem Černým veStrakonicích. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů