81 417 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

Trendy

-7 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 389 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

29.9.2015 - 16.5.2016 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
5.6.2008 - 29.9.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000
1.12.1999 - 5.6.2008 České Budějovice, Pražská tř. 14, PSČ 37004

26018608

DIČ

Není plátce DPH

16.12.1999 - 31.12.2008

CZ26018608

Datum vzniku

1. prosince 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. května 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. března 2015

Datová schránka

2a6gsfg

Historické názvy

14.11.2011 - 16.5.2016

Turati, a.s. v likvidaci

7.8.2008 - 14.11.2011

Turati, a.s.

21.12.1999 - 7.8.2008

HOTEL GOMEL,a.s.

1.12.1999 - 21.12.1999

HOTEL GOMEL a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1053

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.5.2008 - 16.5.2016

2 000 000 Kč

4.12.2000 - 1.5.2008

101 000 000 Kč

1.12.1999 - 4.12.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 1.12.1999

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pražská tř. 2306/14, 370 04, České Budějovice - České Budějovice 3

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. května 2016 - 16. května 2016 : Vymazává se obchodní společnost Turati, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, Nové Město, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 18 608, z obchodního rejstříku (o... ddíl B, vložka 14522) včetně všech zapsaných skutečností. Výmaz se provádí na návrh likvidátora po skončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2011 - 16. května 2016 : Důvodem likvidace je rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací ze dne 2.11.2011.
  • 1. května 2008 - 16. května 2016 : Společnost HOTEL GOMEL, a.s. se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 14, PSČ 370 04, IČ 260 18 608, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované... části jejího jmění s nástupnickou společností Vigano a.s. se sídlem České Budějovice, Hradební 292/23, PSČ 370 01, IČ 280 74 866, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1671. Na nástupnickou společnost Vigano a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti HOTEL GOMEL, a.s. určená ve smlouvě o rozdělení a převzetí obchodního jmění ze dne 28.3.2008. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2000 - 4. prosince 2000 : Mimořádná valná hromada dne 21. listopadu 2000 o zvýšení jměníupisováním akcií přijala podle ust. § 203 obchodního zákoníkutoto usnesení:Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emis... e akcií takto:1. Základní jmění se zvýší o částku 100,000.000,- Kč, slovyjedno sto milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští.2. Bude upsáno celkem 100 ks, slovy jedno sto kusů listinnýchkmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč,slovy jeden milion korun českých.3. Každý ze stávajících dvou akcionářů má přednostní zákonnéprávo na úpis jedné poloviny mladých akcií podle ust. § 204a,odst. 1 obchodního zákoníku, tj na úpis 50 ks mladých akcií.Přítomní akcionáři souhlasí s tím, aby bylo upuštěno odzvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smysluustanovení § 204a, odst. 2 obchodního zákoníku, když zauveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu(pořízeného o tomto usnesení valné hromady) představenstvuspolečnosti. Tento postup plně odůvodňuje skutečnost, že akciováspolečnost má pouze dva akcionáře, kteří oba jsou přítomni tétovalné hromadě. Upsání akcií jinou osobou než stávajícímiakcionáři, na základě veřejné výzvy či jinak, se nepřipouští.4. Každý z akcionářů upíše po jedné polovině mladých akcií, tj50 ks akcií jednou ideální polovinou nepeněžitého vkladu dáleoznačeného, a to nemovitostí, označených ve znaleckých posudcíchsoudních znalců Karla Zvánovce č. 815/48/2000 ze dne 28.10.2000a Josefa Jirsy č. 2954-229/2000 ze dne 3.11.2000 a dále jednouideální polovinou věcí movitých, označených ve znaleckýchposudcích soudního znalce ing. Jaroslava Vondrů č 87/2000 zedne 9.11.2000 a soudního znalce ing. Štěpána Bláhy č 461/2000 zedne 9.11.2000. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitéhovkladu uvedeného pod bodem 4. a schvaluje též jeho oceněníznaleckými posudky ke dni 28. 10., 5. 11., 9. 11. a 9. 11. 2000,a to ve výši 125,000.000,- Kč, resp. 130,000.000,- Kč unemovitostí a ve výši 9,492.542,09 Kč, resp. 10,503.002,99 Kč uvěcí movitých.5. Při úpisu se hodnota vkladu podle jeho schváleného ocenění včástce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenouposudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií, ve smyslu ust. §163a odst. 3 obchodního zákoníku, zúčtuje jako emisní ažio, tzn.že emisní kurs všech mladých akcií (vždy dle nižšího zeznaleckých posudků) činí 134,492.542,09 Kč a emisní ažio34,492.542,09 Kč a emisní kurs každé z mladých akcií a emisníažio každé z mladých akcií pak představují po 1/10 celku.Případný rozdíl mezi hodnotou vkladů stanovenou shora uvedenýmiposudky a jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust. § 59,odst. 6 obchodního zákoníku, se vypořádá v souladu se stanovamispolečnosti.6. Veškeré mladé akcie musí každý upisovatel upsat a schválenýnepeněžitý vklad splatit do 10 dnů od právní moci usnesení ozápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku v sídle společnosti.7. Upisovatel je přitom povinen:a) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelů,b) splatit nepeněžitý vklad popsaný ve znaleckých posudcíchsoudních znalců shora uvedených písemným prohlášením vkladateleo vložení nemovitostí a fyzickým předáním nemovitostí ve smysluust. § 60 odst. 1 obch. zák. a fyzickým předáním movitých věcí.Valná hromada schválila úplné znění stanov společnosti včetnězměn, ke kterým došlo ze zákona rozhodnutím o zvýšení základníhojmění.Stávající text stanov se nahrazuje zněním, které je přílohounotářského zápisu, pořízeného o rozhodnutí o zvýšení základníhojmění. Stanovy nabývající účinnosti v části, týkající se zvýšenízákladního jmění úpisem druhé emise akcií a vydání akcií druhéemise dnem právní moci usnesení soudu o zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů