Trendy

3 692 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

101 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

15 823 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.2.2018 Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

13.1.2016 - 28.2.2018 Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
24.1.2013 - 13.1.2016 Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
27.1.2010 - 24.1.2013 Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1608/43, PSČ 11000
24.9.2003 - 27.1.2010 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000
14.5.2003 - 24.9.2003 Humpolec, Jana Zábrany 245, PSČ 39601
3.8.2000 - 14.5.2003 Humpolec, Jana Zábrany 245, okres Pelhřimov, PSČ 39601

26026571

DIČ

od 1.9.2000

CZ26026571

Datum vzniku

3. srpna 2000

Datová schránka

mdyehg8

Historické názvy

3.8.2000 - 14.5.2003

IDEA - IQ, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 9918

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.1.2007

14 900 000 Kč

Historické jmění

19.10.2006 - 3.1.2007

5 000 000 Kč

14.5.2003 - 19.10.2006

3 000 000 Kč

3.8.2000 - 14.5.2003

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

622608379 / 0800

Historické provozovny

2.1.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tylova 242, 393 01, Pelhřimov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. února 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 21. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 21. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. května 2003 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručenímomezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v o Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručenímomezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v o...ddílu B vložce 1313. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. listopadu 2006 - 3. ledna 2007 : Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 2.11.2006 rozhodl takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti IDEA-IQ, a.s. se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140... 00 identifikační číslo 260 26 571, takto:Částka o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odst. 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 9.900.000,-- Kč. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 99 nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu.Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisovány peněžitými vklady (§ 204a odstavec obchodního zákoníku, ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny na základě veřejné nabídky.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou - dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci - Josefu Ťoukálkovi, rodné číslo 67-07-16/1846, bytem Humpolec, Jana Zábrany 245.Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář předsedy představenstva společnosti IDEA - IQ, a.s. v sídle společnosti - Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00.S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí 46 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřená razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - se stanoví částkou 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií (kancelář předsedy představenstva společnosti IDEA - IQ, a.s. v sídle společnosti - Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá Josef Ťoukálek osobě oprávněné jednat jménem společnosti IDEA - IQ, a.s. smlouvu o vkladu a předmětný nepeněžitý vklad.Předmětem nepeněžitého vkladu Josefa Ťoukálka - podle § 203 odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - bude jemu náležející nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu - Katastrální pracoviště v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 21 pro obec a katastrální území Slavníč jako pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 317 o výměře 8.322 m2, tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posudku ze dne 30.10.2006 znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad parkem 3411 (jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.10.2006 číslo jednací Nc 4700/2006-6) zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 5449/443/2006.Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněž schvaluje) je na základě citovaného znaleckého posudku stanovena částkou 9.900.000,--Kč (slovy: devět milionů devět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 99 (slovy: devadesát devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Upisované akcie budou - stejně tak jako dosavadní akcie společnosti - omezeně převoditelné dle článku 6 odstavec 3 stanov společnosti (podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas valné hromady s jejich převodem). zobrazit více skrýt více
  • 9. srpna 2006 - 19. října 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 4.8.2006 takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti takto:Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § ... 203 odstavec 2 písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 2.000.000,- Kč. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 20 nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu,Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1.S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku se určuje, že lhůta - podle § 203 odstevc (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 203 odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat dvě třetiny (2/3) nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 203 odstavec (2) písmeno c) obch. zákoníku - se stanoví takto:1. jmenovitá hodnota akcií činí u každé akcie 100.000,--Kč,2. druh akcií - kmenové akcie,3. forma - akcie na jméno,4. podoba akcií - listinné akcie,5. emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 100.000,--Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky či smlouvy.Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto -a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 710264369/0800 u České spořitelny, a.s. na obchodní firmu IDEA - IQ a.s.b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií.Upisované akcie budou - stejně tak jako dosavadní akcie společnosti - omezeně převoditelné dle článku 6 odstavec 3 stanov společnosti (podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas valné hromady s jejich převodem). zobrazit více skrýt více
  • 14. května 2003 - 14. května 2003 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručenímomezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v o... ddílu B vložce 1313. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů