Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2016 Vožická 2604, 390 02 Tábor

Historické adresy

15.9.2000 - 16.11.2016 Tábor, Vožická 2604

26027801

DIČ

od 1.10.2000

CZ26027801

Datum vzniku

15. září 2000

Datová schránka

tc3p5jm

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1120

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.2.2005

111 000 000 Kč

Historické jmění

6.11.2003 - 3.2.2005

73 000 000 Kč

15.10.2000 - 6.11.2003

65 000 000 Kč

15.9.2000 - 15.10.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Tábor

Bankovní účty

zvěřejněno 11.2.2017

2113765113 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. září 2000 : Akciová společnost byla založena jednorázově bez výzvy kupisování akcií, a to na základě zakladatelské smlouvy ze dne6. 9. 2000 a rozhodnutí zakladatelů ze dne 6. 9. 2000 ve forměn Akciová společnost byla založena jednorázově bez výzvy kupisování akcií, a to na základě zakladatelské smlouvy ze dne6. 9. 2000 a rozhodnutí zakladatelů ze dne 6. 9. 2000 ve forměn...otářského zápisu notářky v Táboře JUDr. Marie Tomanové NZ95/2000, N 112/2000. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. ledna 2005 - 3. února 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 29. 12. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 38,000.000,- (slovy třicet osm milionů korun... českých) na celkovou částku ve výši 111,000.000,-Kč (slovy sto jedenáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 38 ks kmenových listinných akcií na majitele, přičemž s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie bude 1,000.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie se stanovuje na částku ve výši 1,023.368,42 Kč, rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Výše emisního kursu byla stanovena dle výše ocenění nepeněžitého vkladu ve vztahu k počtu a jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstanou beze změny. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií. Z důvodu, že upisování nových akcií ke zvýšení základního kapitálu bude nepeněžitým vkladem, je přednostní právo akcionářů na úpis akcií vyloučeno. Upsání všech akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci - panu Karlu Dvořákovi, r.č. 51 10 23/254, bytem U Lípy 208, Tábor - Čelkovice, který je vlastníkem nemovitostí, jež budou předmětem nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce, pan Karel Dvořák, akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zákoníku, která bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci ve lhůtě deseti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh smlouvy bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tedy místem, kde bude smlouva uzavřena, bude sídlo společnosti, které je na adrese 390 02 Tábor, Vožická 2604. Schvaluje se, že emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, předmětem kterého jsou následující nemovitosti:- budova č.p. 127 - rodinný dům na parcele parc. č. 237/6 (nemovitá kulturní památka)- pozemek parc. č. 237/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m2,- budova bez čp/če - jiná stavba na parcele parc. č. 237/5 (nemovitá kulturní památka),- pozemek parc č. 237/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2,- pozemek parc. č. 237/4 - ostatní plocha o výměře 20 m2,- budova bez čp/če - jiná stavba na parcele parc. č. 237/7,- pozemek parc. č. 237/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 599 m2,- budova bez čp/če - jiná stavba na parcele parc. č. 237/8 (nemovitá kulturní památka),- pozemek parc. č. 237/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 632 m2,- budova bez čp/če - jiná stavba na parcele parc. č. 237/9 (nemovitá kulturní památka),- pozemek parc. č. 237/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2,když všechny tyto nemovitosti jsou mimo jiné dosud zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor na LV č. 7315 pro obec a k.ú. Tábor. Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem, jmenovaným pro tento účel dle ustanovení § 59 odst. 3 obch. zákoníku Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 29. 9. 2004, číslo usnesení Nc 1640/2004, panem Ing. Pavlem Kratochvílem, ve znaleckém posudku č. 1049-264/2004, na částku ve výši 38,888.000,-Kč, slovy třicet osm milionů osmset osmdesát osm tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 38 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné nové akcie ve výši 1,000.000,-Kč. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místem, kde dojde k předání nemovitostí a dále k předání prohlášení podle § 204 odst. 3 obch. zákoníku, je sídlo společnosti, které je na adrese 390 02 Tábor, Vožická 2604. Nepeněžitý vklad bude splacen ve stejný den, jako bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, je realizace revitalizačního projektu národní kulturní památky Hrad Kotnov v Táboře společností, když realizace tohoto projektu má zasadní význam pro další hospodářský rozvoj společnosti a je tak důležitým zájmem společnosti ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obch. zákoníku. Zvýšením základního kapitálu nepežitým vkladem získá společnost do vlastnictví nemovitosti nezbytné pro realizaci projektu bez nutnosti vynaložení dalších vlastních zdrojů společnosti, které by jinak ohrozily ekonomickou prognózu projektu, přičemž tato forma nabytí vlastnického práva je jako nejúčelnější rovněž podmínkou účasti vybraného bankovního ústavu na realizace projektu. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2003 - 6. listopadu 2003 : Usnesení valné hromady ze dne 15.9.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:I.Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovo... u částku 8,000.000,- Kč (slovy osm miliónů korun českých) na celkovou částku 73,000.000,- Kč (slovy sedmdesát tri milióny korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 8 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, přičemž s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie bude 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).Emisní kurz jedné upsané akcie se stanovuje na částku 1,066.930,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotu akcie tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu byla stanovena dle výše ocenění nepeněžitého vkladu ve vztahu k počtu a jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstanou beze změny.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, je realizace revitalizačního projektu národní kulturní památky Hrad Kotnov v Táboře společností, když realizace tohoto projektu má zasadní význam pro další hospodářský rozvoj společnosti a je tak důležitým zájmem společnosti ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem získá společnost do vlastnictví nemovitosti nezbytné pro realizaci projektu bez nutnosti vynaložení dalších vlastních zdrojů společnosti, které by jinak ohrozilly ekonomickou prognózu projektu, přičemž tato forma nabytí vlastnického práva je jako nejúčelnější rovněž podmínkou účasti vybraného bankovního ústavu na realizaci projektu.II.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou všechny upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií předem určeným zájemcem panem Karlem Dvořákem, r. č. 51 10 23/254, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, který je vlastníkem nemovitostí, jež budou předmětem nepeněžitého vkladu. Předem určený zájemce pan Karel Dvorák, r. č. 51 10 23/254, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, která bude uzavřena ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci ve lhůtě deseti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahov at nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místem, kde bude smlouva uzavřena, bude sídlo společnosti, tj. Tábor, Vožická 2604.III.Emisní kurz upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, předmětem kterého jsou následující nemovitosti: pozemek p. č. 234/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 234/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 234/3 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 235 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 237/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, budova č. p. 132 - objekt bydlení na parcele p. č. 235, budova bez č. p. / č. e. - občanská vybavenost na parcele p. č. 234/1, budova bez č. p. / č. e. - občanská vybavenost na parcele p. č. 234/2, budova bez č. p. / č. e. - občanská vybavenost na parcele p. č. 234/3, vše katastrální území Tábor, obec Tábor, okres Tábor. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla oceněna znalcem, jmenovaným pro tento účel dle ustanovení § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Krajským soudem v Českých Budějovicích, paní Ludmilou Votavovou ve znaleckém posudk u č. 307/54/2003 částkou ve výši 8,535.440,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné nové akcie ve výši 1,000.000,- Kč. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místem, kde dojde k předání nemovitostí a dále k předání prohlášení podle § 204 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je sídlo společnosti, které je na adrese Tábor, Vožická 2604. Nepeněžitý vklad bude splacen ve stejný den, jako bude uzavřena smlouva o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 25. září 2000 - 15. října 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20. 9. 2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti:1. Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o64,000.000,-Kč tak, že bude činit celkem... 65,000.000,-Kč.2. Základní jmění bude zvýšeno peněžitým vkladem ve výši64,000.000,-Kč.3. Upisování základního jmění nad částku navrhovaného základníhojmění se nepřipouští.4. Bude upsáno 64 ks akcií na majitele, v listinné podobě,nominální hodnotě 1,000.000,-KčVšechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva naúpis a budou tedy upsány Karlem Dvořákem na základě dohodyuzavřené v souladu s ustanovením § 205 ObZ.5.Emisní kurz jedné akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.6. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě sedmi dnů ode dnezápisu rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku.7. Celý peněžitý vklad bude splacen společnosti do 20-ti dnů od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účetspolečnosti číslo 1496819064-0400, který je veden u Živnostenskébanky, a.s., pobočka České Budějovice. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů