Trendy

1 805 652 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

253 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

427 598 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

7.12.2012 - 29.5.2013 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 372/1, PSČ 11800
1.7.2009 - 7.12.2012 Praha 5 - Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 15000
28.12.2005 - 1.7.2009 Davle, Na Javorce 179, PSČ 25206
22.12.2003 - 28.12.2005 Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300
7.1.2003 - 22.12.2003 Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14000
1.1.2003 - 7.1.2003 Český Krumlov, Urbinská 187, PSČ 38101

26055813

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2003 - 29.5.2013

CZ26055813

Datum vzniku

1. ledna 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. května 2013

Historické názvy

20.7.2010 - 29.5.2013

EPREMO a.s.

13.2.2007 - 20.7.2010

EUROPRINT, a.s.

1.1.2003 - 13.2.2007

EUROPRINT Modřany, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1287

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.11.2007 - 29.5.2013

310 000 000 Kč

2.12.2004 - 21.11.2007

50 000 000 Kč

10.3.2004 - 2.12.2004

50 000 000 Kč

1.1.2003 - 10.3.2004

32 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

15.6.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pod Kotlářkou 151/3, 150 00, Praha - Košíře

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2013 - 29. května 2013 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost EPREMO a.s. se sídlem Praha 1, Tržiště 372/1, PSČ 118 00, IČ 260 55 813, včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
 • 29. května 2013 - 29. května 2013 : Společnost EPREMO a.s. zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností PALMA LIFE s.r.o. se sídlem České Budějovice, Radniční 133/1, PSČ 370 01, IČ 281 58 971, zapsanou ... v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 21014, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle Projektu fúze sloučením ze dne 5.2.2013 k rozhodnému dni 1.1.2013 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2012 - 29. května 2013 : Část podniku zaměřená na zpracování dat (grafické návrhy a tisková data) a jejich následné FTP zasílání byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1.12.2011 s účinností ke dni 1... .12.2011 prodána společnosti EPREMO PLUS a.s., se sídlem Praha 5, Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 150 00, IČ : 24152960. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2012 - 29. května 2013 : Část podniku zaměřená na nákup a prodej spotřebního materiálu pro tiskárny a na nákup, repase a prodej použuitých tiskových strojů byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1.1... 2.2011 s účinností ke dni 1.12.2011 prodána společnosti EPREMO TRADING a.s., se sídlem Praha 5, Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 150 00, IČ : 24152897. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2010 - 29. května 2013 : Část podniku zaměřená na tisk a knihařské zpracování byla smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1.9.2010 s účinností ke dni 1.9.2010 prodána společnosti EUROPRINT a.s., se sídlem... Praha 5, Košíře, Pod Kotlářkou 151/3, PSČ 150 00, IČ : 247 13 503. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2009 - 29. května 2013 : Část podniku zaměřeného na nákup a prodej strojů pro polygrafickou výrobu a tisk a elektronické zpracování dat byla smlouvou o prodeji podniku ze dne 31.10.2008 s účiností ke dni 3... 1.10.2008 prodána společnosti EUROGRAPH s.r.o. se sídlem Davle, Na Javorce 179, IČ 28471971. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2007 - 21. listopadu 2007 : Jediný akcionář společnosti EUROPRINT, a.s. rozhodl dne 15.8.2007 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadníh... o kapitálu ve výši 50,000.000,-Kč o částku ve výši 260,000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 310,000.000,-Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet: 130 akciíJmenovitá hodnota: 2,000.000,-Kč, přičemž emisná kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcieZvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným akcionářem, čímž tento využije přednostní právo stávajícího akcionáře na upisování nových akcií v plném rozsahu.Jediný akcionář upíše 130 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 2,000.000,-Kč znějící na jméno. Emisní kurz akcie je roven její jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto:Úpis akcií proběhne v sídle společnosti. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany společnosti čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, druh upisovaných akcií a emisní kurz akcií. Určuje se způsob a lhůta splacení emisního kursu takto:Ve lhůtě pěti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře za společností proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky jediného akcionáře ve výši 260,000.000,-Kč z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.4.2006 na částku 265,682.600,-Kč, jenž byla splatná ke dni 19.4.2007, ze které bude započtena částka ve výši 260,000.000,-Kč.Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky jediního akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud jediný akcionář upíše nové akcie společnosti, a to pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.4.2006, jenž byla splatná ke dni 19.4.2007 na částku 265,682.600,-Kč, ze které bude započtena jedinému akcionáři částka ve výši 260,000.000,-Kč.Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a jediným akcionářem, který je jedním z největších věřitelů společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2003 - 10. března 2004 : Valná hromada společnosti EUROPRINT Modřany, a.s. rozhodla dne 10,12,2003 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým ... vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 32.000.000,- Kč o částku ve výši 18.000.000,- Kč tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 50.000.000,- Kč s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 50.000.000,- Kč se nepřipouští.Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet: 9 kusů akciíJmenovitá hodnota: 2.000.000,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Druh: kmenovéForma: na jménoPodoba: listinné akcieUrčuje se, že vzhledem k tomu, že všichni akcionáři se vzdali dle § 204a odst. 7 obch. zák. svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák., přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu nemůže být uzavřena dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a musí být uzavřena ve formě notářského zápisu s náležitostmi uvedenými v ustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a nahrazuje listinu upisovatelů.Určuje se lhůta k uzavření dohody podle § 205 obch. zák. ,která je čtyři dny a počíná běžet následující den od podání návrhu na zápis rozhodnutí do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno ihned po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku oznámit akcionářům den podání tohoto návrhu na zápis rozhodnutí do obchodního rejstříku a zároveň oznámí akcionářům datum, kdy se má uzavřít dohoda dle ustanovení § 205 zákona č. 513/1991 Sb.Místem pro upisování akcií je notářská kancelář JUDr. Jany Borské, notářky v Praze na adrese Praha 5 - Janáčkovo nábřeží 7.Upisovatel je povinen splatit alespoň 30% emisního kursu jím upsaných nových akcií tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit na účet společnosti u bankovního ústavu Raiffeisen Bank, a.s. č. účtu 1041012096/5500, a to ve lhůtě tří dnů. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů