Základní údaje

Historické adresy

5.2.2010 - 28.4.2015 Plzeň - Valcha 139, PSČ 32000
1.7.2003 - 5.2.2010 Beroun, Slavašovská 258, PSČ 26601
24.3.2003 - 1.7.2003 Písek, Nádražní 1666, PSČ 39701

26060671

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2003 - 9.12.2014

CZ26060671

Datum vzniku

24. března 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. dubna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. dubna 2015

Datová schránka

c7deicn

Historické názvy

24.3.2003 - 28.4.2015

IMPORTEX Czech, a.s.

28.4.2015 - 28.4.2015

IMPORTEX Czech, a.s.

27.3.2015 - 28.4.2015

IMPORTEX Czech, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1308

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.1.2010 - 28.4.2015

60 100 000 Kč

1.7.2003 - 26.1.2010

50 000 000 Kč

24.3.2003 - 1.7.2003

23 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Historické provozovny

1.7.2003 - 21.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Mlýna 340, 684 01, Slavkov u Brna

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2015 - 28. dubna 2015 : Vymazává se obchodní společnost IMPORTEX Czech, a.s., se sídlem Valcha 139, 320 00 Plzeň, identifikační číslo 260 60 671, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na základě usnese... ní Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-B-104 ze dne 12.1.2015, kterým byl zrušen konkurs na majetek dlužníka, protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. zobrazit více skrýt více
  • 24. listopadu 2009 - 26. ledna 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti Valné hromady ze dne 2.10.2009:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.100.000,-Kč (slovy: deset milionů sto tisí... c korun českých), tj. z částky 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 60.100.000,-Kč (slovy: šedesát milionů sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, tj. nové emice 10 (deseti) kusů kmenových akcií společnosti vedených na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie společnosti, vedené na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých).c) S ohledem na skutečnost, že se základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií jediným akcionářem společnosti, nahrazuje toto rozhodnutí jediného akcionáře dohodu akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře budou upsány všechny nové akcie společnosti jejím jediným akcionářemd) Místem úpisu akcií bude kancelář právního zástupce společnosti JUDr. Tomáše Tesaře Ph.D., umístěná na adrese Plzeň, Smetanovy sady 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne, kdy rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápsiu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci případně ode dne, kdy dojde k provedení odpovídajícího zápisu bez vydání rozhodnutí; o počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude zájemce o úpis společností vyrozuměn před začátkem běhu této lhůty písemným sdělením, zaslaným na adresu jeho bydliště. Sdělení bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.e) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu(tj. místem pro předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku) je sídlo společnosti v Berouně, Slavašovská 258, PSČ 266 01. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) kalendářních dnů od účinného úpisu akcií. Ve lhůtě pro splacení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a k předání nemovitosti.f) Nebudou vydán žádné akcie nového druhu.g) Nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti jsou pozemky - stavební parcela par. č. st. 2689 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemková parcela parc. č. 2429/6 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Valcha - uvedené nemovitosti jsou takto zapsány v katastru nemovitostí, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, na listu vlastnictví č. 1157 pro obec Plzeň a katastrální území Valcha. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce Pavla Weidenhoffera, č. 2591 - 15/2009 na částku 10.100.000,-Kč (slovy: deset milionů sto tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad budou upsány všechny akcie, emitované v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 10 (deset) kusů kmenových akcií společnosti vedených na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie společnosti, vedené na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 26. června 2003 - 1. července 2003 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.6.2003 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti IMPORTECH Czech , a.s. takto:... 1) Jediný akcionář IMPORTECH Plzeň, s.r.o., IČ 45357773, se sídlem Plzeň - Valcha 139, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 27 000 000,-Kč upsáním nových akcií, a to celkem 10 kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 2 700 000,-Kč, všechny v listinné podobě a neregistrované. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu jediný akcionář využije v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání všech 10 kusů nových akcií peněžitými vklady.2) Místem pro upisování nových akcií bude kancelář jediného akcionáře na adrese Plzeň - Valcha 139, lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne oznámení představenstvem společnosti, když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro splacení peněžitých vkladů bude kancelář jediného akcionáře na adrese Plzeň . Valcha 139. Lhůta pro splacení všech vkladů činí 30 dnů ode dne doručení pravomocného rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře.3) Všechny akcie budou upsány a následně splaceny peněžitým vkladem ve výši 1 391 805,85 Kč a nepeněžitými vklady v úhrnné hodnotě 25 068 194,15 Kč tvořenými soubory pohledávek, soubory HIM a soubory DKP, blíže popsanými a oceněnými ve znaleckém posudku znalce Ing. Jaroslava Vondrů, číslo posudku 60/2003 ze dne 20.6.2003, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích Nc 1577/2003 zed ne 13.6.2003. zobrazit více skrýt více
posunout dolů