302 047 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-33 591 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

68 666 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

23.10.2008 - 31.12.2009 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37136
13.12.2005 - 23.10.2008 Jihlava, Pávovská 3172, PSČ 58601
31.12.2003 - 13.12.2005 Jihlava, Jiráskova 32, PSČ 58604
26.3.2003 - 31.12.2003 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37001

26060728

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2004 - 31.12.2008

CZ26060728

Datum vzniku

26. března 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

31.12.2003 - 31.12.2009

Lesní společnost Jihlava, a.s.

26.3.2003 - 31.12.2003

Jihlavská lesní, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1304

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.8.2006 - 31.12.2009

10 020 360 Kč

13.12.2005 - 2.8.2006

219 150 981 Kč

26.3.2003 - 13.12.2005

69 111 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Historické provozovny

2.2.2005 - 31.12.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pávovská 3172/80, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 728 byla zrušena bez likvidace a zanikla na základě rozhodn... utí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady, když její jméno přešlo v rámci vnitostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 spolu se jměním rovněž téže vnitrostátní fúze sloučením zanikající obchodní společnosti JCL - obchod, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, IČ 251 56 471 dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 814, na univerzálního právního nástupce, kterým je obchodní společnost Wotan Wood, a.s. (dříve Lesy Vyšší Brod,a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 (dříve Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73), IČ 260 60 680, zapsaná v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1307. Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Lesní společnost Jihlava, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 728 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 31. prosince 2009 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením... nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631, obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
  • 3. března 2005 - 31. prosince 2009 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
  • 31. prosince 2004 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Lesní společnost Jihlava, a.s., IČ: 26060728, se sídlem v Jihlavě, Jiráskova 32, převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zani... klé obchodní společnosti Lesní společnost Nové Město na Moravě, a.s., IČ: 46974628, se sídlem v Novém Městě na Moravě, Maršovská 1358, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložce 914, když na ni na základě smlouvy o převzetí jmění ze dne 2.11.2004 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.7.2004 jmění zrušené a zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2003 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Jihlavská lesní, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88,PSČ 370 01,IČ 26 06 07 28 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace ... zrušené a zaniklé obchodní společnosti Lesní společnost Jihlava, a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 32,IČ 46 97 46 95, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 917, když na ni na základě smlouvy o převzetí jmění ze dne 25.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.4.2003 jmění zrušené a zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. února 2006 - 2. srpna 2006 : Jediný akcionář akciové společnosti Lesní společnost Jihlava, a.s., IČ 260 60 728, se sídlem v Jihlavě, Pávovská 3172 , PSČ 586 01, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídle... m v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 19.12.2005 takto:I. Snižuje se efektivně základní kapitál společnostiDůvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ("překapitalizace"), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům.Snížení základního kapitálu bude provedeno ze stávající výše 219,150.981,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 209,130.621,- Kč na 10,020.360,- Kč.Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, ke snížení se v první řadě použijí vlastní akcie v majetku společnosti, budou-li takové.Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude poskytnuta úplata ve výši 0.547 Kč, společnost nemá nárok na úplatu za akcie v jejím majetku brané z oběhu.Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady a v deníku Lidové noviny.Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, uspokojen poměrně.II. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní :Jediný akcionář akciové společnosti Lesní společnost Jihlava, a.s., IČ 260 60 728, se sídlem v Jihlavě, Pávovská 3172, PSČ 586 01, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.12.2005 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, o pevnou částku 209,130.621,- Kč. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie.Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 0.547 Kč za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na jméno, s výjimkou vlastních akcií v majetku společnosti, které budou vzaty z oběhu nejdříve a bez poskytnutí úplaty. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 209,130.621,- Kč, bude společnost postupovat podle ust. § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b) obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením.Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli (společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a v deníku Lidové noviny, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma.Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doručeny společnosti do jejího sídla akcie, jichž se akcept týká; odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Pro postup v případě neodevzdání akcií (prohlášení akcií za neplatné a uskutečnění náhradní koupě akcií, platí zákon). Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů