553 115 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

5 622 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

147 959 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

31.12.2003 - 31.12.2009 Český Rudolec 41, PSČ 37883
26.3.2003 - 31.12.2003 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37001

26060744

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

26. března 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

31.12.2003 - 31.12.2009

Lesy Český Rudolec a.s.

26.3.2003 - 31.12.2003

Českorudolecké lesy, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1302

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.7.2008 - 31.12.2009

51 363 000 Kč

10.5.2005 - 31.7.2008

60 000 200 Kč

7.10.2004 - 10.5.2005

456 879 800 Kč

26.3.2003 - 7.10.2004

175 723 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 260 60 744 byla zrušena bez likvidace a zanikla na základě rozh... odnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady, když její jmění přešlo v rámci vnitrostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 spolu se jměním rovněž v rámci téže vnitrostátní fúze sloučením zanikajících obchodní společností Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 a Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736, dosud zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložkách 1429 a 1303, a obchodní společnosti Forest Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143 , dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1547, na univerzálního právního nástupce, kterým je obchodní společnost, Wotan Forest, a.s. ( dříve Lesy Tábor, a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ 260 60 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1306. Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Forest Česká Lípa, a.s. se sídlem Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143 včetně všech ostatních skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 31. prosince 2009 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením... nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631, obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2003 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Českorudolecké lesy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37001, IČ 26 06 07 44 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvi... dace zrušených a zaniklých obchodních společností 1. Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 47 23 92 98, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 550 a 2. Lesní společnost Telč, a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, okres Jindřichův Hradec, IČ 46 97 47 17, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1253, když na ni na základě smluv o převzetí jmění ze dne 26 .11. 2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.4. 2003 jmění zrušených a zaniklých společností. zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2004 - 10. května 2005 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.10.2004 o snížení základního kapitálu takto: I.Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem efektivního sníže... ní základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ( "překapitalizace "), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 396,879.600,-Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou akcií o jmenovité hodnotě 2.600,-Kč bude poskytnuta úplata ve výši 1.121,-Kč. Lhůta po předložení akcií branných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, uspokojen poměrně. II.Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář společnosti Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem 378 83 Český Rudolec 41, IČ 260 60 744 ( dále jen společnost ) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14.října 2004 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 396,879.600,-Kč. Společnost nemá ve svém vlastnictví žádné vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 1.121,-Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 2.600,-Kč brannou z oběhu.Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti,tj. kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 2.600,-Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 396,879.600,-Kč, bude společnost postupovat dle § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b/ obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli ( společnosti ) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení ( u fyzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií,, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané v oběhu; k účinnosti akceptu veřejného návrhu je potřebné doručení akcií, jichž se akcept týká, do sídla společnosti ve lhůtě přijetí návrhu. Každý akceptant může svůj akcept po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané v oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Úplata za akcie brané v oběhu bude financovaná z vlastních disponibilních zdrojů společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů