Trendy

2 554 400 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 534 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 238 283 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2003 Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800

Historické adresy

1.9.2003 - 7.10.2003 Čimelice 330, PSČ 39804

26065801

DIČ

od 1.11.2003

CZ26065801

Datum vzniku

1. září 2003

Datová schránka

hvagaag

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1336

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.7.2008

247 960 000 Kč

Historické jmění

8.7.2004 - 2.7.2008

420 152 000 Kč

1.9.2003 - 8.7.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 14

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ4803000000000071186360

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • České Vrbné 2376, 370 11, České Budějovice - České Budějovice 2

... více provozoven (celkem 35) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 28. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 2. července 2008 : V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmšní společnosti SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČ 26065801, která přešl V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmšní společnosti SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČ 26065801, která přešl...a na nástupnickou společnost OSKADOM , a.s. se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310,PSČ 19800, IČ 27911152. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. května 2004 - 2. října 2004 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti učiněné dne 26.3.2004 v působnosti valné hromady:Zvyšuji základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, a to z částky 2.000.000,-- Kč... (slovy: dva miliony korun českých) o částku 418.152.000,-- Kč (slovy: čtyři sta osmnáct milionů jedno sto padesát dva tisíce korun českých) na částku 420.152.000,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů jedno sto padesát dva tisíce korun českých).Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno:418 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydaných v listinné podobě15 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě2 kusy kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných v listinné podoběZvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií předem určeným zájemcem Ing. Jaroslavou Valovou, r.č. 475415/113, bytem Bočkova č.p. 255, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, fyzickou osobou, podnikající pod obchodním jménem Jaroslava Valová SIKO, IČ 12335517, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 3685. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Splacení emisního kursu akcií níže popsaným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, kterým je kapitálové posílení, podpora ekonomických ukazatelů společnosti a získání majetku - nepeněžitého vkladu, který společnost potřebuje pro své podnikání a které by nebylo možné získat jinak.Místo pro úpis akcií bude ve středisku SIKO Čimelice-398 04 Čimelice č. 330.Lhůta pro úpis akcií bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude určenému zájemci o úpis akcií oznámen písemně s tím, že pokud určený zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu marným uplynutím této lhůty neúčinné.Před počátkem běhu lhůty k upsání akcií, lze uzavřít smlouvu o upsání akcií.Před podáním návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku lze upsat akcie pouze tehdy, bude-li upisování akcií vázáno jednoznačně na odkládací podmínku podání takového návrhu.Před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, lze upsat akcie pouze tehdy, bude-li upisování akcií vázáno jednoznačně na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí soudu, jímž se návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zamítá.Od přijetí rozhodnutí jediným akcionářem o zvýšení základního kapitálu společnosti bude v místě úpisu akcií připraven návrh smlouvy o upsání akcií již podepsaný jménem společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, včetně počtu upisovaných akcií.Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě všech nově upsaných akcií.Schvaluji splacení emisního kursu nově upsaných akcií tímto nepeněžitým vkladem:Nepeněžitý vklad je představován částí podniku podnikatele Ing. Jaroslavy Valové, r.č. 475415/113, fyzické osoby, podnikající pod obchodním jménem Jaroslava Valová SIKO, IČ 12335517, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 3685, s předmětem podnikání - obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy - tvořeného samostatnými středisky:- SIKO Čimelice se sídlem 398 04 Čimelice 330.- SIKO Průhonice se sídlem V oblouku 800, 252 43 Průhonice.- SIKO Opatovice nad Labem se sídlem č.p. 352, 533 45 Opatovice nad Labem.- SIKO Tábor se sídlem Bechyňská 2236, 390 01 tábor.- SIKO Humpolec se sídlem Pražská 489, 396 01 Humpolec.- SIKO Brno - Židenice se sídlem Nezamyslova 24, 615 00 Brno.- SIKO Kralice nad Oslavou se sídlem č.p. 289, 675 73 Kralice nad Oslavou.- SIKO Praha se sídlem Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9, Kyje.- SIKO Trutnov se sídlem ul. Roty Nazdar 519, 541 01 Trutnov.Tato část podniku je věcí hromadnou, tj. soubor hmotných, jakož i osobních nehmotných složek podnikání, který se sestává ze souboru aktiv, věcných hodnot, hodnot pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot patřících vkladateli a sloužících k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze majících k tomuto účelu sloužit, a to dle stavu z provedené inventarizace a účetní závěrky sestavené ke dni 31.10.2003.Předmětem vkladu části podniku jsou shora uvedená samostatná organizační střediska, když o majetku a závazcích těchto organizačních jednotek je samostatně účtováno a jednotky jsou schopny plnit své funkce i samostatně.Součástmi převáděné části podniku a uvedených středisek jsou následující nemovitosti:a) Na základě kupní smlouvy č. V 11 5998/2001, kupní smlouvy č. V - 4544/2002 a kolaudačního rozhodnutí č.j. OV/2303/2309/03/POVJpozemek parcelní číslo 2588/1 ostatní plocha o výměře 19.730 m2pozemek parcelní číslo 2588/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2pozemek parcelní číslo 2588/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2pozemek parcelní číslo 2589/1 ostatní plocha o výměře 40.367 m2pozemek parcelní číslo 2589/23 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4.060 m2pozemek parcelní číslo 2589/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 490 m2pozemek parcelní číslo 2589/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 704 m2pozemek parcelní číslo 2589/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2pozemek parcelní číslo 2589/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2pozemek parcelní číslo 2589/28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 798 m2pozemek parcelní číslo 2589/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2pozemek parcelní číslo 2589/30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2pozemek parcelní číslo 2808/1 ostatní plocha o výměře 717 m2pozemek parcelní číslo 2808/5 ostatní plocha o výměře 67 m2budova č.p. 1310 průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/25 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2588/4 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2588/7 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/23 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/24 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/26 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/27 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/28 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/29 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2589/30 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 2808/4 v obci Praha, část Kyjebudova bez čp./če. přístřešek na části pozemku parcelní číslo 2589/1, nezapsaná v katastru nemovitostíTyto nemovitosti jsou zapsány (s výjimkou budovy na p. p. č. 2589/1) na listu vlastnictví č. 2049 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha - město pro katastrální území Kyje a obec Praha.b) Na základě kupní smlouvy č. V 11 5281/2000, kupní smlouvy č. V 11 418/2001, kupní smlouvy č. V 11 577/2001, kupní smlouvy V 11 1587/2001, kolaudačního rozhodnutí č. T120/01/Ma-3297/2002 a smlouvy o převodu vlastnictví č. V - 2609/2003pozemek parcelní číslo st. 329/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2pozemek parcelní číslo st. 329/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2pozemek parcelní číslo st. 649 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3361 m2pozemek parcelní číslo st. 650 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m2pozemek parcelní číslo st. 651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2pozemek parcelní číslo 1072 ostatní plocha o výměře 150 m2pozemek parcelní číslo 1485/13 orná půda o výměře 178 m2pozemek parcelní číslo 1485/14 orná půda o výměře 64 m2pozemek parcelní číslo 1491/15 ostatní plocha o výměře 4356 m2pozemek parcelní číslo 1497/9 ostatní plocha o výměře 167 m2pozemek parcelní číslo 1497/12 ostatní plocha o výměře 3761 m2pozemek parcelní číslo 1497/14 ostatní plocha o výměře 284 m2pozemek parcelní číslo 1497/15 ostatní plocha o výměře 22 m2pozemek parcelní číslo 1552/5 ostatní plocha o výměře 647 m2pozemek parcelní číslo 1672/4 ostatní plocha o výměře 360 m2budova č.p. 352 - obchod na pozemku parcelní číslo st. 649, pozemku parcelní číslo st. 650 a pozemku parcelní číslo st. 651 v obci Opatovice nad LabemTyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 689 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, pro k.ú. a obec Opatovice nad Labem.c) Na základě, rozhodnutí č. 140/1993, rozhodnutí č. 61/1995, dohody o vypořádání BSM č. V 7 1691/1996, rozhodnutí č. 2008/1995, rozhodnutí č. 421/1995, rozhodnutí č. 483/1994, kupní smlouvy č. V 1 2177/1996, kupní smlouvy V 11 1158/1999, rozhodnutí č. Výst. 330-912/2001/Cípozemek parcelní číslo st. 501 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3350 m2pozemek parcelní číslo st. 503 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2pozemek parcelní číslo st. 548 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2470 m2pozemek parcelní číslo 396/10 orná půda o výměře 5281 m2pozemek parcelní číslo 396/11 orná půda o výměře 537 m2pozemek parcelní číslo 396/20 orná půda o výměře 888 m2pozemek parcelní číslo 434 orná půda o výměře 6694 m2budova č.p. 330 - občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo st. 501 v obci Čimelicebudova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo st. 489 v obci Čimelicebudova bez čp./če. - občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo st. 503 v obci Čimelicebudova bez čp./če. - výroba na pozemku parcelní číslo st. 548 v obci ČimeliceTyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 585 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracovistě Písek, pro katastrální území a obec Čimelice.d) Na základě kupní smlouvy č. V - 4362/2001 a kolaudačního rozhodnutí MěÚ Tábor č.j. SÚ - 3378/2002 SK:pozemek parcelní číslo 890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 477 m2pozemek parcelní číslo 891 ostatní plocha 171 m2budova č.p. 2236 občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo č. 890 v obci TáborTyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 6954 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor pro katastrální území a obec Tábor.e) Na základě dohody o vypořádání BSM č.j. V 7 2483/96, kupní smlouvy č. V 11 1997/95 a smlouvy o převodu vlastnictví č. V 1 2338/95 :pozemek parcelní číslo st. 3173 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2pozemek parcelní číslo st. 3250 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2pozemek parcelní číslo st. 3704 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 396 m2pozemek parcelní číslo 668/7 ostatní plocha o výměře 1243 m2budova č.p. 1649 - stavba pro obchod na pozemku parcelní číslo st. 3704 v obci Humpolecbudova bez čp./če. - garáž na pozemku parcelní číslo st. 3173 v obci Humpolecbudova bez čp./če. - průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo st. 3250 v obci Humpolecbudova bez čp./če. - průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo st. 3251 - pozemek jiného vlastníka v obci HumpolecTyto nemovitosti (s výjimkou rozestavěné budovy) jsou zapsány na listu vlastnictví č. 3193 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov pro katastrální území a obec Humpolec.f) Na základě kupní smlouvy č. V 11 304/1997 a kupní smlouvy č. V 11 1392/1998pozemek parcelní číslo 387/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5402 m2pozemek parcelní číslo 387/2 ostatní plocha o výměře 230 m2pozemek parcelní číslo 387/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1486 m2pozemek parcelní číslo 388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2pozemek parcelní číslo 389 ostatní plocha o výměře 94 m2budova čp. 2401 občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 388 v obci Brnobudova čp. 2408 občanská vybavenost na pozemku parcelní číslo 287/1 v obci Brnobudova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo 387/3 v obci BrnoTyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5701 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město pro katastrální území Židenice a obec Brno.g) Na základě kupní smlouvy č. V - 4013/2003:pozemek parcelní číslo st. 4863 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1477 m2budova čp. 519 obchod na pozemku parcelní číslo st. 4863 v obci TrutnovTyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5782 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov pro katastrální území a obec Trutnov.h) Na základě kupní smlouvy č. V 11 1356/2000 a směnné smlouvy č. V-3118/2003-305:pozemek parcelní číslo st. 51/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1448 m2pozemek parcelní číslo st. 51/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2pozemek parcelní číslo st. 57/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 765 m2pozemek parcelní číslo 94/23 ostatní plocha o výměře 716 m2pozemek parcelní číslo 94/29 ostatní plocha o výměře 2552 m2pozemek parcelní číslo 94/31 ostatní plocha o výměře 1269 m2pozemek parcelní číslo 94/33 ostatní plocha o výměře 2587 m2pozemek parcelní číslo 94/34 ostatní plocha o výměře 773 m2pozemek parcelní číslo 94/46 ostatní plocha o výměře 94 m2pozemek parcelní číslo 94/47 ostatní plocha o výměře 126 m2budova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo st. 51/1 v obci Nerestcebudova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo st. 51/2 v obci Nerestcebudova bez čp./če. - zemědělská stavba na pozemku parcelní číslo st. 57/1 v obci NerestceTyto nemovitosti jsou zapsané na LV 224 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek pro kat. území Dolní Nerestce a obec Nerestce.nemovitosti popsané v tomto článku se vkládají se všemi součástmi a příslušenstvím včetně venkovních úprav, trvalých porostů, staveb a přístřešků nepodléhajících zápisům do katastru nemovitostí.Shora uvedný nepeněžitý vklad je popsán ve znaleckém posudku znalce jmenovaného pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.1.2004, č.j. Nc 4643/2003-10 Ing. Otty Šmída ze dne 21.1.2001 čj. 339/04/04 a dvěma metodami oceněn na částku 418.152.000,-- Kč (čtyřistaosmnáctmilionůstopadesátdvatisíckorun čekých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno:418 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč vydaných v listinné podobě15 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč vydaných v listinné podobě2 kusy kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných v listinné podoběHodnota nepeněžitého vkladu se rovná emisnímu kursu akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány.Místem splacení výše uvedeného nepeněžitého vkladu je středisko SIKO Čimelice-398 04 Čimelice č. 330, kde bude uzavřena smlouva o vkladu části podniku podle § 60 odst. 2 ObchZ a kde bude také podepsán protokol o předání a převzetí nepeněžitého vkladu - části podniku.Lhůta pro splacení emisního kursu akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem bude činit šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad musí být splacen ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů