Trendy

102 780 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-9 018 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

132 002 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2016 Podskalská 324, Strakonice I, 386 01 Strakonice

Historické adresy

3.1.2005 - 14.11.2016 Strakonice, Podskalská 324, PSČ 38601
26.11.2003 - 3.1.2005 Strakonice, Velké nám. 2, PSČ 38601

26068273

DIČ

od 1.1.2005

CZ26068273

Datová schránka

6uxe6x5

Historické názvy

26.11.2003 - 1.7.2011

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1343

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.1.2009

125 000 000 Kč

Historické jmění

2.12.2005 - 16.1.2009

62 880 000 Kč

26.11.2003 - 2.12.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Strakonice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

187671719 / 0300

Provozovny

od 1.6.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Brněnská 289, 664 61, Holasice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. prosince 2008 - 16. ledna 2009 : Jediný akcionář společnosti - Město Strakonice rozhodl dne 12. 12. 2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšuje základní kapitál obc... hodní společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, sídlo Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, za dosavadní výše 62.880.000,- Kč o 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých), tedy na novou výši 125.000.000,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. bude v celém rozsahu zvýšen upsáním 1 (jednoho) kusu akcie ve jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). 3. Akcie nové emise bude kmenová, neregistrovaná a převoditelná se souhlasem dozorčí rady, bude znít na jméno a bude společností vydána v listinné podobě. Emisní kurs nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí tedy 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých) za upsání této akcie ve jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč. 4. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Jednu novou akcii nové emise upíše jako předem určený zájemce stávající jediný akcionář společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jímž je Město Strakonice, IČ 002 51 810, sídlo Strakonice, Velké náměstí 2. Akcie nové emise bude upsána v sídle společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na adrese Strakonice, Podskalská 324, uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem Město Strakonice, na straně jedné a společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na straně druhé, s náležitostmi smlouvy podle ust. §§ 204 odst. 5 a 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Akcii nové emise lze upsat ve lhůtě jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazující podmínkou o neúčinnosti upsání pro případ, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Ukládá představenstvu společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., aby bez zbytečného odkladu poté, co společnosti bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 7. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ze dne 4. 12. 2008, vydanou podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a stanoví, že emisní kurs akcie nové emise splatí jediný akcionář město Strakonice takto: - emisní kurs 62.120.000,- Kč upsané akcie nové emise bude splacen nepeněžitým vkladem, jímž jsou nemovitosti (pozemky a budovy v areálu pivovaru): - budova čp. 324, průmyslový objekt, na st. p. č. 375/1 včetně všech vedlejších staveb sestávajících se ze sklepů vodárny, spilky, štoků, varny, staré kotelny - skladu, opravny, strojovny chlazení, administrativní budovy, stáčírny sudů, stáčírny lahví, přístřešků č. 1 - 4, jídelny, obytné části, administrativní budovy s byty, skladů za administrativní budovou, vodárny, vrátnice, přístřešku vedle jídelny, skladů u bytů a zpevněných ploch, - pozemek st. p. č. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 217/6, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek p. č. 227/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p. č. 227/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p. č. 245/3, ostatní plocha, neplodná půda, (vše dle v KN dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2680-84/2008 ze dne 24. 11. 2008) vzniklých z pozemků KN st. p. č. 375/1, p. č. 217/1, 227/1, 227/2 a 245/2 zapsaných na LV č. 1, k. ú. Strakonice, obec Strakonice, část obce Strakonice I, a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zákoníku společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad nemovitých věcí se uskuteční se souhlasem zastupitelstva města Strakonice uděleným dne 10. 12. 2008. 8. Schvaluje cenu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem znalce Jiřího Panušky ze dne 3. 12. 2008, číslo znaleckého posudku 4796-331/08, jmenovaného pro ten účel usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisové značky 21 Nc 1928/2008 ze dne 5. 11. 2008, částkou 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). 9. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. upisovateli městu Strakonice jednu kmenovou, neregistrovanou a se souhlasem dozorčí rady převoditelnou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 23. prosince 2004 - 16. prosince 2008 : Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. je na základě smlouvy o nájmu podniku ze dne 22.12.2004 nájemcem podniku Pivovar Strakonice, jehož vlastníkem je Město Strakonice.
  • 29. září 2005 - 2. prosince 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16. 9. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ... 26 06 82 73, sídlo Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, z dosavadní výše 2,000.000,- Kč o 60,880.000.- Kč (šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), tedy na novou výši 62,880.000,- Kč, 2. Základní kapitál společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., bude v celém rozsahu zvýšen upsáním : a) 607 (šest set sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, b) 180 (jedno sto osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie, 3. Všechny akcie nové emise budou kmenové, neregistrované a převoditelné se souhlasem dozorčí rady, budou znít na jméno a budou společností vydány v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 4. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Všechny akcie nové emise upíše jako předem určený zájemce stávající jediný akcionář společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jímž je Město Strakonice, IČ 25 18 10, sídlo Strakonice, Velké náměstí 2. Akcie nové emise budou upsány v sídle společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na adrese Strakonice, Podskalská 324, uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem Město Strakonice, na straně jedné a společností Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na straně druhé, s náležitostmi smlouvy podle ust. §§ 204 odst. 5 a 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Všechny akcie nové emise lze upsat ve lhůtě jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazující podmínkou o neúčinnosti upsání pro případ, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Ukládá předsedovi představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., aby bez zbytečného odkladu poté, co společnosti bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 7. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., ze dne 11.8. 2005, vydanou podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a stanoví, že emisní kurs akcií nové emise splatí jediný akcionář Město Strakonice takto : a) splacení emisního kursu 11,062.000,- Kč upsaných akcií lze provést započtením peněžité pohledávky, která vznikne společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na splacení emisního kursu upsáním těchto akcií, a peněžité pohledávky 11,062.000,- Kč, kterou má Město Strakonice z titulu Dodatku číslo 2 ze dne 25.8. 2005 ke smlouvě o nájmu podniku Pivovar Strakonice ze dne 22.12. 2004 za společností Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., když existence této pohledávky je ověřena zprávou ze dne 2.9. 2005 auditorské společnosti INEKS, s.r.o., IČ 48 20 77 56, sídlo Strakonice, Husova 372, PSČ 386 01, uzavřením smlouvy o započtení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak složením v penězích na zvláštní účet zřízený u banky na jméno společnosti pro účel splacení emisního kursu. b) splacení emisního kursu 2,325.000,- Kč dalších upsaných akcií nové emise bude provedeno složením v penězích na zvláštní účet u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 198378606/0300, zřízený pro účel splacení emisního kursu, c) splacení emisního kursu 47,493.000,- Kč dalších upsaných akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí předáním tohoto nepeněžitého vkladu společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž se jedná o následující věci movité :Výroba piva varna 5105081) Kovový šatník, 5 ks. 2) Centrif. čerpadlo.3) Olejová tlaková pumpa. 4) Mladinové čerpadlo.5) Šnekový dopravník. 6) Koreč. elevator ECA 16.7) Chladnička. 8) Mikrovlnná trouba.9) Měděná váza, menší, 6 ks. 10) Měděná váza, velká, 2 ks.Výroba piva spilka 5105111) Kompresor zn. 2 YSK 70 S.Výroba piva sklep 5105121) Odstředivé čerpadlo. 2) Rozvodová skříň 270x360x165.3) Rozvodová skříň 270x540x165. 4) Ventilátor.5) Chladnička zn. CALEX. 6) Vysokotlaký mycí stroj zn. KARCHERStáčírna lahví kanc. mistra 5107131) Kalkulačka zn. CASIO DR 120x. 2) Chladnička zn. BEKO RRN 2260.3) Žebřík trojdílný. 4) Chladnička zn. BEKO.Stáčírna lahví 5107141) Systém k počítání lahví. 2) Nádrž sklolaminátová, 3 ks.3) Rychlovarná konvice zn. AER. 4) El. přípojka pro lahvovny.5) Ocelový přístřešek. 6) Mobilní pěnotvorné zařízení.7) Dávkovací čerpadlo. 8) Dávkovací čerpadlo.9) Injector 3-10 bar.Výroba el. energie 5132161) Regul. stanice. 2) Indikator zn. MAXIMA.3) Stůl. 4) Skříňka.Výroba energie ostatní energie 5132181) Rozvod. skříň. 2) Podružné hodiny, kulaté.3) Rozvod. Skříň, A 1560 KC, 2 ks. 4) Podružné hodiny, kulaté.5) Láhve 7 L CO k dych. Přístroji, 2 ks.6) Přístroj zn. SATURN. 7) Skříňka.8) Stůl pod počítač.Stáčírna sudů KEG 5139011) Kleště etiketovací. 2) Měřící přístroj vodivosti, 2 ks.3) Filtr P SRF 0009. 4) Filtr PE 0018.5) Filtr SMF 0018. 6) Filtr AK 0018.7) Filtr P / SRF 0018. 8) Mech. odv. HA Ľ".9) Filtr pouzdro P EP 0009. 10) Filtr P GS 0006, 2 ks.Údržba ostatní kanc. mistra 5151151) Komoda C. 6. 2) Skříň C. 7. 3) Skříň velká C. 10.4) Stůl KAWA. 5) Kontejner. 6) Stůl zn. BIVKO.7) Křeslo, kůže, sofiax. 8) PC zn. LEO CELERON.Údržba ostatní kovoúdržba 5151161) Svářečka. 2) Lanový zvedák. 3) Bruska.4) Montážní stůl, 3 ks. 5) Kovový regál, 3 ks.6) Stolní vrtačka. 7) Oboustr. stroj. bruska. 8) Hydraulická ohýbačka. 9) Paletizační vozík. 10) Elektr. příklep. vrtačka. 11) Úhlová bruska zn. UBU 15S. 12) Horkofuk Stenel.13) Bruska dvoukotoučová. 14) Bruska. 15) Frikční pila. 16) Upínání.17) Svěrák. 18) Vrtačka elektr. ruční. 19) Chladnička zn. CALEX 225 20) Sklad řeziva. 21) Křemíková svářečka. 22) Psací stůl 23) Bruska úhlová GWS 230.24) Kladivo vrtací GBH 7 DE. 25) Čerpadlo WILO.26) Nádoba ARVAMAT. 27) Svářečka P4a.Údržba ostatní elektroúdržba 5151171) Lisovací kleště. 2) Páječka elektrická. 3) Rychlovarná konvice. 4) Láhev 5 L k dých. přístroji, 2 ks. 5) REVEX 51, měřící přístroj.6) Vrtačka AKU.Údržba ostatní bednárna 5151381) Okružní pila.Nákladní doprava kanc. mistra 5157191) Autorádio RCC 45. 2) Autorádio RCD 45 R, 2 ks.3) Autorádio A 3421. 4) PC zn. LEO MEDIA C 366.5) Monitor, 14", barevný.Nákladní doprava zav. doprava 5157201) Paletizační vozík. 2) Akum. nabíječka. 3) Hydraulický zvedák, 8 ks.4) Autorádio HAITAI A 708. 5) Mobil. Telefon zn. Nokia 3510.Obchodní zástupci kancelář 5157211) Kompresor ECU Leonardo. 2) Psací stůl 44B, 5 ks.3) Regál 2101B, 2 ks. 4) Židle Lorika, 5 ks.5) PC stůl. 6) Lednice zn. SAMSUNG CALEX. 7) Stůl, 4 ks.8) Soudek sanitační. 9) Stůl + 2 lavice, 4 ks.10) Kohout piv. chrom, 2 ks. 11) Dřez nerezový.12) Majolika. 13) Keramika + přísl. 14) Výčepní deska.15) Colibri 1/8, 3 ks, chlazení 16) Keramika, Barocco+přísl, výčepní stolice.17) CONTINENTAL 2000 1/4. 18) Výčepní deska. 19) Chlazení ANTA ˝, 2 ks. 20) Colibri 1/8 D, 2 ks, chlazení. 21) Výčepní deska.22) Keramika Barocco, výčepní stolice. 23) Výčepní deska VD 134.24) Vzduchový kompresor, 2 ks. 25) Colibri Sirius, chlazení. 26) Colibri Cobri, chlazení.27) CONTINENTAL, chlazení.28) Colibri Cobra, 3 ks, chlazení. 29) Chlazení WORK + přísl.30) Výčepní deska. 31) Keramika Barocco, výčepní stolice.32) Chlazení pre. sop party dry. 33) Keramika Barocco, výčepní stolice.34) Výčepní deska VD 106. 35) Lednice prosklená 345 L.36) Rám kovový. 37) Anta 1/5, chlazení. 38) Lavice, 16 ks.39) Stůl, 8 ks. 40) Dveře vnitřní. 41) Dveře obloukové portál, 2 ks.42) Keramika barocco, výčepní stolice. 43) Delton V 70, chlazení.44) Výčepní deska. 45) Chlazení ANTA 1/3. 46) Chlazení Delton V 70.47) Chlazení Delton V 40. 48) Kovový stojan. 49) Výčepní deska.50) Vzduchový kompresor. 51) Keramika BAROCCO, 4 ks, výčepní stolice.52) Chlazení ANTA. 53) Vzduchový kompresor, 3 ks. 54) Výčepní deska.55) COPY SHARP AL 1000. 56) ANTELA 2 COBRA chrom, výčepní stolice.57) ANTELA 2 COBRA zlato, výčepní stolice. 58) Stojan kovový s laminem.59) Stojan kovový. 60) Vzduchový kompresor. 61) Lavice selská, 4 ks.62) Židle selská, 26 ks. 63) Stůl restaurační, 5 ks.64) Kompresor Leonardo, 2 ks. 65) ANTA 2 kohouty, 2 ks, chlazení.66) Delton V 40, 4 ks. 67) Filtr vzduchu bily, 2 ks.68) Keramika Barocco. 69) Cobra, výčep. stolice. 70) Kompresor.71) AMTA B1, chlazení. 72) Delton V 100, chlazení.73) Delton V 70, chlazení. 74) ANTELA, výčepní stolice.75) Výčepní deska, 3 ks. 76) Kompresor Leonardo.77) Keramika Barocco, výčepní stolice. 78) Kompresor Leonardo.79) ANTA B1/3 2 kohouty, chlazení.80) Keramika Barocco, výčepní stolice.81) Kompresor. 82) Plošina se schody. 83) Lednice zn. CALEX 370 l.84) ANTELA 2, výčepní stolice. 85) Chlazení ANTA ˝, 2 ks.86) Kompresor AS 210, 4 ks. 87) Keramika Barocco, výčepní stolice.88) Kompresor. 89) Chlazení ANTELA, 2 ks. 90) Chlazení ANTA 1/3.91) Chlazení Delton. 92) Cobra, výčepní stolice. 93) Výčepní deska.94) ANTA B 2 kohouty, chlazení. 95) Kompresor Leonardo.96) ANTELA 1 kohout, výčepní stolice. 97) Vzduchový kompresor, 2 ks.98) ANTA M 1/8 1 kohout. 99) Výčepní deska 180.100) Výčepní deska 130. 101) Cobra, 2 ks, výčepní stolice.102) Keramika Barocco 4 kohouty. 103) Keramika Barocco 2 kohouty.104) Keramika Barocco 2 kohouty. 105) Cobra + stojan, výčepní stolice.106) Vzduchový kompresor. 107) Výčepní deska. 108) Výčepní deska.109) Delton V 50, chlazení. 110) Kompresor. 111) Delton V 70, chlazení.112) Kompresor Leonardo. 113) Delton V 100, chlazení.114) Kompresor Leonardo. 115) Delton V 100, chlazení.116) Kompresor Leonardo. 117) ANTA B 1/3, 2 ks, chlazení.118) Kompresor Leonardo. 119) PARTY DRY - chlazení.120) Keramika BAROCCO. 121) ANTA M 1 kohout.122) ANTA B 2 kohouty, 2 ks.123) Kompresor Leonardo. 124) Keramika BAROCCO. 125) Delton V 70.126) Delton V 70. 127) Delton V 50. 128) Kompresor Leonardo.129) Cobra. 130) Výčepní deska podst. odkap. 131) Delton V 70.132) Kompresor Leonardo, 3 ks. 133) ANTA B 2 kohouty. 134) Delton V 100.135) Vzduchový kompresor. 136) Keramika Barocco. 137) Delton V 100.138) Delton V 100. 139) Kompresor Leonardo. 140) Keramika Barocco 2 koh.141) Kompresor. 142) Chladnička Perfekt CD 350. 143) Chladnička RD 350.144) Keramika Barocco. 145) Delton V 70. 146) Výčepní deska.147) Kompresor ZEM 1. 148) chladnička. 149) Výčepní deska podstavec.150) Chladnička 350 l. 151) Jednodřez. 152) Dvoudřez s vanou.153) Regál čtyřpolicový. 154) Police nástěnná dvojitá, 3 ks.155) Police nástěnná. 156) Prac. stůl s límcem a policí, 2 ks.157) Prac. stůl s policí a zás. blok. 158) Prac. stůl s límcem, trnož.159) Prac. stůl s policí. 160) Konvektomat plyn.161) Podestavba pod HMM. 162) Vedení plechů.163) Sprcha nerez s přísluš. 164) Tukový filtr.165) Mycí stroj Projekt s přísl. 166) Podstavec nerez.167) El. kotel s přísl. 168) Sporák plyn., el. trouba s přísl.169) Fritéza plyn. s přísluš. 170) Smažící plotna plyn.171) Podstavba pod modul. 172) Výdejní vana. 173) Mikrovlnná trouba.174) Nářezový stroj šikmý. 175) Škrabka brambor s přísl.176) Chladnice 500 l, 3 ks. 177) Chladnice 180 l, 2 ks.178) Špalek, řeznický. 179) Keramika Barocco.180) Keramika Vectar Barocco. 181) Cobra. 182) Delton V 70.183) Delton V 70. 184) Keramika Barocco. 185) Cobra chrom.186) Cobra zlatá. 187) Kompresor. 188) Keramika.189) Chladící vitrína Perfekt. 190) Delton M 120. 191) Kontejner 100 l.192) Výčep. desky a podst. 193) Delton V 120. 194) Delton H 120.195) AMTA C 5. 196) AMTA B 1. 197) Kompresor 200, 6 ks.198) Keramika Barocco 3 koh., 2 ks. 199) Keramika Barocco, 2 koh.200) Delton V 70 - 2. 201) Delton M 70 - 3. 202) Kompresor Leonardo.203) Vzduch. Kompresor 200-25W. 204) Výčep. deska, 3 ks. 205) Dřez.206) Delton V 100. 207) Cobra 2 koh. 2L. 208) Cobra 1 koh. 2L.209) Delton M - 70. 210) Cobra 2 koh. chrom. 211) Kompresor Leonardo.212) Delton H 70, 2 ks. 213) Cobra 2 koh. 214) Keramika Barocco 3 koh.215) Výčepní deska. 216) Výčepní deska. 217) ANTA B 1/2.218) Delton H 70. 219) Nokia 5110, 3 ks. 220) ANTA C 5/8, 3 ks.221) Kompresor Leonardo, 3 ks. 222) ANTA AK 1/5. 223) Delta H 70.224) ANTA M 1/8. 225) Kompresor Leonardo. 226) Keramika Barocco.227) Kompresor Leonardo, 2 ks. 228) Delton H 120.229) Kompresor Leonardo, 2 ks. 230) Keramika Barocco, výčepní stolice.231) Delton V 50-3, chlazení. 232) Kompresor Leonardo.233) Stůl pivní oranž. a skládací lavice. 234) Chlazení celdry.235) ANTA M 1/8, chlazení. 236) Kompresor Leonardo.237) Delton H 100, chlazení. 238) Anta M, chlazení. 239) Kompresor.240) Alfa chlazení. 241) Anta AK 1/5, chlazení. 242) Kompresor Leonardo.243) Chlazení ANTA 1/8. 244) Chlazení ANTA 1/3. 245) Chlazení ANTA 1/8.246) Chlazení Delton H 70, 2 ks. 247) Mobil Nokia.248) Výčepní deska + podstavec, 2ks. 249) Nádrž.250) Chlazení Delton H 120. 251) Chlazení Delton H 120.252) Chlazení ANTA B ˝, 2 ks. 253) Chlazení ANTA M 1/8.254) Kompresor Leonardo. 255) Keramika Barocco, výčepní stolice.256) Výčepní deska. 257) Keramika Barocco, výčepní stolice.258) Kompresor Leonardo, 4 ks. 259) Křeslo čalouněné VIKI, 34 ks.260) Výčepní stůl s dřezem. 261) Delton V 70, chlazení.262) Stůl, 15 ks. 263) Podhled zadní.264) Zastřešení. 265) Podlaha. 266) Zápultí. 267) Podhled přední.268) Pracovní pult. 269) Lavice, 5 ks. 270) Truhlík. 271) Dveře.272) Kryt ventilátorů. 273) Předěl. stěny. 274) Bar.275) Skříňky. 276) Kontejnery nábytkové, 5 ks. 277) Vydávací okna, 2 ks.278) Výplně otvorů ve stěně. 279) Výčepní deska + podstavec.280) Kompresor. 281) Výčepní deska.282) Výčepní deska + odkap. + montáž. 283) Výčepní deska + podst.284) Židle PISA, 40 ks. 285) Kompresor KM.286) Kompresor Leonardo, 3 ks. 287) Mobil Nokia.288) Pracovní stůl nerez. 289) Pracovní stůl nerez.290) Pracovní stůl nerez. 291) Mycí stůl s dřezem.292) Pracovní stůl s dřezem. 293) Mycí stůl d+ dvoudřez.294) Kompresor Leonardo. 295) Kompresor Leonardo.296) Výčepní deska. 297) Výčepní deska. 298) Kompresor Leonardo.299) Věšáková stěna. 300) Výčepní pult + rám. 301) Kompresor AS 300/100.302) Kompresor. 303) Keramika Barocco, 2ks. 304) Keramika Barocco.305) Výčepní pult - rám. 306) Kompresor Leonardo. 307) Lednice Perfekt.308) Keramika Barocco. 309) Kompresor Leonardo, 2 ks.310) Kompresor Leonardo. 311) ANTA M 1/8, 2 ks. 312) Kompresor Leonardo.313) Cobra. 314) Anta 2 kohouty, 4 ks. 315) Kompresor Leonardo, 3 ks.316) Výčepní deska. 317) Stůl + 2 lavice sada, 10 ks.318) Anta 1 kohout, 2 ks. 319) Anta 2 kohouty. 320) Kompresor Leonardo.321) Anta 2 kohouty. 322) Kompresor Leonardo, 2 ks.323) Výčep. chladící zařízení. 324) Kompresor MK.325) Anta 2 kohouty, 2 ks. 326) Kompresor Leonardo, 2 ks.327) Anta 1 kohout, 2 ks. 328) Kompresor Leonardo, 2 ks.329) Delton V 40. 330) Cobra chrom. 331) Nerez stůl. 332) Chlazení BSK.333) Kompresor MK. 334) Kompresor MK. 335) Keramika Barocco.336) Delton H 100. 337) Kompresor MK. 338) Nerez stůl + stojan.339) Kompresor. 340) Dřez smalt. 341) El. ohřívač vody.342) Nášlapová baterie. 343) Výčepní deska + podst. 344) Delton H100.345) Cobra 2 koh. 346) Kompresor Leonardo. 347) Výčepní deska.348) Telefon Nokia. 349) Výčepní deska. 350) Swing-čistící zař.351) Swing-čistící zař. 352) Swing-čistící zař. 353) Swing-čistící zař.354) Swing-čistící zař. 355) Výčepní deska. 356) Cobra 1 koh.357) Cobra 2 koh. 358) Cobra 2 koh. 359) Kompresor Leonardo, 7 ks.360) Stůl kulatý, 6 ks. 361) Stůl ovál. 362) Židle plast, 19 ks.363) Stojan slun., 12 ks. 364) Monitor. 365) Cobra, 2 ks.366) Cobra 2 koh. 367) Delton 100. 368) Cobra 2 koh., 2 ks.369) AMTA M 1/8. 370) AMTELA 1/6. 371) Kompresor Leonardo, 2 ks.372) AMTA C 5. 373) Kompresor Leonardo. 374) AMTA C 5.375) Kompresor Leonardo. 376) Kompresor Leonardo. 377) Keramika Barocco.378) Pojízdný pult. 379) Kompresor Leonardo. 380) Chladící vitrína.381) Výčepní deska. 382) Keramika, 2 ks. 383) Cladící vitrína.384) Delton m 100-3. 385) Kompresor Leonardo. 386) Delton V 120.387) Kompresor Leonardo. 388) Delton M 100. 389) Chlad. vitrína.390) Židle polstrovaná, 11 ks. 391) Barová židle, 4 ks. 392) Stůl, 5 ks.393) Lavice polstrovaná, 2 ks. 394) Lednice. 395) Delton M 100.396) Kompresor Leonardo. 397) Výčep. deska. 398) Cobra chrom.399) Kompresor Leonardo. 400) Kompresor Leonardo. 401) Delton M 100.402) Cobra 3 koh chrom. 403) Delton M 70. 404) Keramika.405) Výčep. deska. 406) Výčep. pult. 407) Chlad. vitrína.408) Chlad. vitrína. 409) Chlad. skříň. 410) Stoly, 6 ks. 411) Bar.412) Barové zápultí. 413) Cobra zlato 2 otv. 414) Cobra zlato 1 otv.415) Rampa. 416) Výčepní deska VD. 417) Delton H 120.418) Kompresor Leonardo. 419) Delton H 120, 2 ks.420) Kompresor Leonardo, 2 ks. 421) Deska VPD. 422) Bar.423) Výčepní stůl. 424) Cobra 32 otvory. 425) Chladnička BEKO.426) Deska VPD. 427) Stoly 90x130, 8 ks. 428) Stoly 80x80, 2 ks.429) Židle, 66 ks. 430) Obložení bar. 431) Chladící vitrína.432) Delton M 100 3 pípy. 433) Delton M 100 4 pípy.434) Kompresor Leonardo, 2ks. 435) Delton M 70. 436) Cobra 1 otv.437) Cobra 1 otv. 438) Delton. 439) Kompresor Lenardo.440) Příslušenství. 441) Světelná reklama, 4 ks. 442) Delton M 70.443) Anta 1-8, 2 ks. 444) Židle jasan, 50 ks. 445) Stoly / 90, 5 ks.446) Stoly 120x70, 5 ks. 447) Kompresor Leonardo. 448) Keramika 4 p.449) Keramika 3 p. 450) Chladnička Perfekt. 451) Deska VPD 242.452) Deska VPD ACL. 453) Deska VPD 180 1 SL.454) Kompresor Leonardo, 2 ks. 455) Kompresor Leonardo.456) Delton M 120. 457) Příslušenství. 458) Delton M 120.459) Kompresor Leonardo. 460) Chlad. vitrína Perfekt, 3 ks.461) Nerez stůl dvoudřez. 462) Nerez stůl pracovní. 463) Rampa 3 otv.464) Delton M 120. 465) Příslušenství. 466) Výčep. deska.467) Stůl, 2 ks. 468) Lavice s opěrkou, 4 ks. 469) Židle, 2 ks.470) Cobra 3 otv. 471) Delton M 120. 472) Kompresor Leonardo.473) Skříň, 2 ks. 474) Barové zápultí. 475) Delton M 120.476) Cobra 3 otv. 477) Příslušenství. 478) Kompresor LE.479) Výčep. pult. 480) ANTA C 5/8-2K. 481) ANTA AK 1/5. 482) ANTA A 1/5.483) Kompresor Leonardo, 4 ks. 484) Židle 62 ks.485) Stoly rozkládací, 2 ks. 486) Stoly barové, 5 ks. 487) Barové stolice, 20 ks. 488) Barové desky, 10 ks. 489) Pivní sady, 10 ks.490) Lednice GORENJE. 491) Chlad. prosklená skříň. 492) Chlad. skříň.493) Keramika. 494) Chlad. technologie. 495) ANTA AK 1/5.496) Delton M 120. 497) Deska VPD 180/1. 498) Stůl 110/170, 12 ks.499) Chlazení. 500) Proskl. chlaz. nápojů, 3 ks. 501) Delton 470.502) Anta CS/8, 2 ks. 503) Kompresor Leonardo, 4 ks.504) ANTA AK 1/5, 4 ks. 505) Kompresor Leonardo, 2 ks. 506) Barový stůl.507) Keramika. 508) Chlazení. 509) Kompresor. 510) Delfín TS 2000.511) Příslušenství. 512) Delton M120.513) Kompresor Leonardo.514) Majolika. 515) Delton M 120. 516) Cobra Plus.517) Kompresor Leonardo. 518) Příslušenství. 519) Deska VDPA.520) Anta B 1/2. 521) Kompresor Leonardo, 8 ks. 522) Výčep. deska.523) Kompresor Leonardo. 524) Anta M 1/8. 525) Anta C 5/8 2 K.526) Anta B 1/3, 4 ks. 527) Kompresor Leonardo, 3 ks. 528) Delton H 100.529) Cobra 2 OTV. 530) Kompresor Leonardo. 531) Chlad. vitrína.532) Delton H 120. 533) Delton H 100. 534) Cobra 3 OTV.535) Nerez stůl s policí. 536) Digestoř odsávání.537) Pivní sady-stůl-2 lavice, 31 ks. 538) Lavice dřevěná, 5 ks.539) Barové zápultí. 540) Ventilátory, 7 ks. 541) Žaluz. Klapka, 4 ks.542) Delton H 120. 543) Monitor NEOVO F 15. 544) Vzduch. kompresor.545) Výčep. deska VD 189/70/40. 546) Lednice Siltal.547) Deska VDP 180/1nP-BC. 548) Deska VDP 180/sP-AC. 549) Delton M 120.550) Cobra 2 otv. 551) Delton M 120. 552) Keramika 4 K.553) Keramika 2 K. 554) Vitrína prosklená. 555) Vitrína prosklená.556) Chladící box. 557) El. sporák. 558) Židle, 50 ks. 559) Stoly, 9 ks.560) Barové židle 14 ks. 561) Deska Calvados, 2 ks . 562) Židle, 20 ks.563) Stoly, 6 ks. 564) Delton M 70-3. 565) Příslušenství.566) Chlad. skříň 372. 567) Delton V 120. 568) Kompresor Leonardo.569) Majolika. 570) Kompresor. 571) Chlad. skříň FKC 370, 2 ks.572) Ohřívač vody Tatramat. 573) Ohřívač vody Tatramat.574) Prosklená lednice, 2 ks. 575) Cobra 1 otv. chrom.576) Výčep. zařízení. 577) Chladnička, 2 ks. 578) Výčep. deska.579) Pracov. deska. 580) Pracov. deska. 581) Výčep. deska, 2 ks.582) Cobra 1 otv. 583) Delton M 70. 584) Kompresor Leonardo.585) Výčep. pult. 586) Majolika. 587) Průtok. ohřívač, 3 ks.588) Keramika. 589) Židle, 48 ks. 590) Stoly, 4 ks. 591) Stoly, 6 ks.592) Židle, 40 ks. 593) Vestavěná pečící trouba.594) Prac. stůl s dřezem. 595) Prac. stůl. 596) Myčka nádobí.597) Příslušenství k myčce. 598) Stoly, 6 ks. 599) Židle, 40 ks.600) Delton M 70. 601) Prosklená vitrína. 602) Barová židle, 2 ks.603) Stoly, 9 ks. 604) Kompresor. 605) Židle, 20 ks. 606) Stoly, 5 ks.607) Nerez pult. 608) Delton. 609) Cobra 2 otv. 610) Příslušenství.611) Delton + Cobra. 612) Kompresor Leonardo, 5 ks. 613) Delton M 100.614) Výčepní pult. 615) Výčepní pult. 616) Nerez. pult. 617) Delton.618) Příslušenství. 619) Stoly, židle. 620) Skříňky. 621) Vodní nádrž.622) Pracovní stůl. 623) Pracovní stůl. 624) Výparník boxu. 625) Stůl.626) Prosklená vitrína. 627) Regál. 628) Výčepní pult nerez.629) Stůl registrační, 15 ks. 630) Židle, 30 ks. 631) Židle, 30 ks.612) Židle, 3 ks. 633) Pult nerez. 634) Dřez. 635) Majolika.636) Delton M 70. 637) Kompresor Leonardo. 638) Příslušenství.639) Prosklená vitrína. 640) Kompresor Leonardo, 3 ks.641) Kompresor Leonardo. 642) Výčep. pult. 643) Delton M 120.644) Majolika. 645) Kompresor Leonardo. 646) Příslušenství.647) Židle, 33 ks. 648) Stoly, 6 ks. 649) Lavice, 2 ks.650) Židle, 6 ks. 651) Lednice prosklená. 652) Delton M 70.653) Příslušenství. 654) Stoly 160x70, 5 ks. 655) Stoly, 3 ks.656) Židle, 49 ks. 657) Delton M 100, 2 ks. 658) Výčep. stůl.659) Majolika. 660) Kompresor Leonardo. 661) Příslušenství.662) Trojdílný žebřík. 663) Delton M 100. 664) Majolika.665) Příslušenství. 666) Delton M 100. 667) Cobra.668) Kompresor Leonardo. 669) Delton M 100. 670) Dřez.671) Kompresor Leonardo. 672) Příslušenství. 673) Delton M 100.674) Majolika. 675) Kompresor Leonardo, 2 ks. 676) Delton M 70.677) Kompresor Leonardo. 678) Cobra 2 otv. 679) Dřez. 680) Výčep. pult.681) Příslušenství. 682) Anta. 683) Cobra 2 otv.684) Kompresor Leonardo. 685) Příslušenství. 686) Baterie, 2 ks.687) Kompresor Leonardo, 4 ks. 688) Anta C5/8-2K. 689) Delton M 70.690) Anta AKI/5. 691) Kompresor Leonardo, 5 ks. 692) Anta AK 1/5.693) Kompresor Leonardo, 2 ks. 694) Delton M 120. 695) Výčep. zařízení.696) Kompresor. 697) Chlazení 698) Kond. chlad. jednotka.699) Výparník.700) Příslušenství. 701) Stůl, 12 ks. 702) Lavice, 10 ks.703) Bar. Židle, 4 ks 704) Sestava venk. Sezení, 5 ks 705) Židle, 32 ks.706) Trojdílný žebřík. 707) Výčep. stůl. 708) Delton M 100. 709) Cobra. 710) Kompresor led. 711) Příslušenství.712) Dřevěná zahr. Souprava, 13 ks. 713) Židle, 6 ks. 714) Židle, 31 ks.715) Delton M 100. 716) Židle, 50 ks. 717) Cobra 2 otv.718) Židle, 50 ks 719) Stoly, 25 ks 720) Židle, 20 ks. 721) Stoly, 4 ks.722) Anta C5/8 2 K. 723) Kompresor Leonardo, 3 ks.724) Kompresor ECU Leonardo, 2 ks. 725) Výčepní pult. 726) Majolika.727) Bar. 728) Barové zápultí. 729) Obložení stěn. 730) Podklad. rošt.731) Parapety. 732) Stoly, 12 ks. 733) Lavice rohová, 7 ks.734) Anta C 5/8, 3 ks. 735) Kompresor Leonardo, 2 ks. 736) Delton H 120.737) Kompresor ECU Leonardo 738) Cobra 2 otvory. 739) Delton H 120.740) Kompresor ECU Leonardo, 4 ks. 741) Anta M 1/8. 742) Delton H 120.743) Majolika 744) Delton H 100. 745) Cobra 2 otvory. 746) Výčepní pult.747) Kompresor ECU Leonardo 748) Příslušenství.749) Ohřívač vody průtokový. 750) Delton H 100.751) Kompresor ECU Leonardo, 3 ks. 752) Delton H 70.753) Kompresor Leonardo. 754) Výčepní pult. 755) Majolika.756) Příslušenství. 757) Podnože sklád. Laviček, 25 ks.758) Delton H 120. 759) Regál 80/181, 3 ks. 760) Výčepní pult.761) Omítané řezivo zprac. na náb.. 762) Kompresor Leonardo, 6 ks.763) Prac. Stůl 1600x700. 764) Prac. Stůl 1500x700.765) Prac. Stůl 1200x600. 766) Prac. Stůl 1200x700.767) Prac. Stůl 1600x500. 768) Prac. Stůl 900x500.769) El. fritéza dvoukošová. 770) Příslušenství. 771) Výčepní pult.772) Cobra 2 otvory. 773) Příslušenství. 774) Cobra 2 otvory.775) Delton H 170. 776) Kompresor Leonardo. 777) Příslušenství.778) Markýza. 779) Cobra 2 otvory. 780) Lavice dřevěná, 8 ks.781) Stůl, 4 ks. 782) Delton H 100. 783) Výčep. pult. 784) Majolika.785) Chladnička. 786) Příslušenství. 787) Stůl od pivnice. 788) Lavice.789) Doplňky. 790) Delton H 100. 791) Anta C5/8 2k.792) Kompresor Leonardo, 2 ks. 793) Cobra 2 otvory.794) Delton H 100. 795) Delton H 120. 796) Kování - rampa.797) 3 kohouty. 798) Příslušenství. 799) Lednice GORENJE.800) ODKAP ANTIKOR 50x18. 801) Vzduchový kompresor + filtr.802) Keramika, výčepní stolice.803) Keramika Barocco, výčep. stolice, 3 ks.804) Chlazení Delton V 70, 2 ks. 805) Chlazení Work 2030.806) Chlazení Work 2030. 807) Chlazení Work 2030.808) Cobra, výčepní stolice. 809) Keramika Barocco. 810) Výčepní deska.811) Vzduch. kompresor. 812) Lednice zn. Zanussi. 813) Výčepní deska.814) Stojan. 815) Dřez. 816) Odkap. 817) Vzduch. kompresor.818) Vzduch. kompresor. 819) Vzduch. kompresor. 820) Židle, 29 ks.821) Chlazení Delton. 822) Jednodřez s vanou. 823) Jednodřez s vanou.824) Teplotní sonda s přísl. 825) Keramika Barocco 2 koh.826) Kompresor Leonardo. 827) Kompresor ECU Leonardo, 2 ks.828) Chlazení ZK 25/10 R. 829) Cobra chrom. 830) Kompresor MK.831) Kompresor ROTALO 832) Výčepní stůl 2x0.7x0.9. 833) Cobra 3 otvory.834) Výčepní stůl 1.55x0.7x0.9. 835) El. ohřívač vody.836) Výčepní pult. 837) Vana. 838) Mobil Nokia 3100 BLUEZ, 2 ks.839) Majolika. 840) Delton H 70. 841) Kompresor ECU Leonardo.842) Výčep. pult. 950x950x900 843) Delton H 70 3 piva.844) Cobra, 1 otvor. 845) Chladnička. 846) Výčep. Pult 1300x700.847) Delton H 70 3 piva. 848) Cobra 2 otv. 849) Kompresor ECU Leonardo.850) Příslušenství. 851) Delton M 1000. 852) Cobra 2 stv. Zlato.853) Stůl 80x80, 20 ks. 854) Židle čekačka, 80 ks. 855) Delton M 70.856) Kompresor Leonardo. 857) Cobra, 2 otv. chrom. 858) Delton V 70.Vyk. vn. obchodu závodní jídelna 5161211) Kalkulačka. 2) Psací stůl. 3) Stolní váha. 4) El. sporák.5) Chladnička SISTAL 29. 6) Kráječ BOSCH. 7) Konvice BOSCH.8) Mikr. Trouba DAEWO. 9) Várnice nerez, 4 ks.10) Várnice nerez, 2 ks. 11) Jídelní vozík.Byt. hospodářství všeob. správa 5168011) Aut. pračka INDESIT. 2) Kuch. linka. 3) Kuch. linka.4) Kuch. linka. 5) Sporák el. Mora. 6) Sporák el. Mora.7) Sporák el. MORA. 8) Sporák el. MORA. 9) Kuch. linka.10) Sporák el. MORA. 11) Kuchyně.Správa kanc. ředitele 5185011) Židle MOR. CAL, 9 ks. 2) Skříň A 4, 4 ks. 3) Skříň B, 13 ks.4) Skříň C, 5 ks. 5) Skříň C 1, 2 ks. 6) Skříň C 2, 4 ks.7) Skříň C 4, 2 ks. 8) Skříň D 1, 6 ks. 9) Skříň D 2, 5 ks.10) Skříň E 2, 3 ks. 11) Dvoukřeslo LEDA. 12) Křeslo nízké, 2 ks.13) Sedačka čalouněná, 3 ks. 14) Stolek LEDA. 15) Skříňka TEKTON B 2.16) Skříňka TEKTON C 3. 17) Stůl jídelní. 18) Stůl pracovní.19) Skříňka pojízdná, 2 ks. 20) Nábytek. 21) Židle, 8 ks.22) Stůl, 2 ks. 23) Lavice s opěradly, 4 ks. 24) Lednička.25) Alarm RUARK 662 A. 26) Telefonní stanice (nektarka).27) Videopřístroj VHS. 28) Ventilátor 0 40. 29) Síťová karta.30) Síťová karta. 31) Desk pro EP 6300. 32) PC Leo.33) T 22, 6 ks. 34) T 22 + zámek, 7 ks. 35) T 20, 6 ks. 36) T 32/S.37) T 41, 3 ks. 38) T 50 + zámek, 3 ks. 39) Židle otoč. kancel, 3 ks.40) T 22, 4 ks. 41) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 42) T 20, 4 ks.43) T 32/S. 44) T 41, 2 ks. 45) T 50 + zámek, 2 ks.46) Židle otoč. kancel., 2 ks. 47) T 22, 4 ks.48) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 49) T 20, 4 ks.50) T 32/S. 51) T 41, 2 ks. 52) T 50 + zámek, 2 ks.53) Židle otoč. kancel., 2 ks. 54) T 22, 8 ks.55) T 22 + zámek + sokl 75/8, 9 ks. 56) T 20, 8 ks. 57) T 32/S.58) T 41, 4 ks. 59) T 50 + zámek, 4 ks. 60) Židle otoč. kan., 4 ks.61) T 22, 4 ks. 62) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 63) T 20, 4 ks.64) T 32/S. 65) T 41, 2 ks. 66) T 50 + zámek, 2 ks.67) Židle otočná kancel., 2 ks. 68) T 22, 4 ks.69) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 70) T 20, 4 ks.71) T 32/S. 72) T 41, 2 ks. 73) T 50 + zámek, 2 ks.74) Židle otoč. kan. , 2 ks. 75) Lůžko, 4 ks. 76) T 132/S + sokl 75/8.77) Noční stolek, 4 ks. 78) Stolek. 79) Židle stahovatelná, 4 ks.80) Lůžko, 5 ks. 81) T 132/S + sokl 75/8. 82) Noční stolek, 5 ks.83) Stolek. 84) Židle stahovatelná, 5 ks. 85) El. sporák, 2 ks.86) Boiler. 87) Monitor CPQ 308006-021 V55. 88) Stůl restaurační.89) Lednice WHIRPOOL. 90) Tiskárna BROTHER HL1670.91) SW OFFICE SB 2.000 CZ OEM. 92) SW PROGRAM WIN 98 CZ OEM.93) Software QTREE lab. zákl. lic.94) Software QTREE-lab. rozš. licence, 2 ks.95) SWAVG 7 OP. 96) PC LYNX EXPRES97) Monitor HP 98) Fax 1020 CZ Brother. 99) Faxmodem USR.100) 3Com FE.XL Server. 101) Server.Správa kanc. ekonoma 5185021) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Stůl obdelník T120.3) Stůl obdelník T160. 4) Kontejnér. 5) Chladnička.6) Ohnivzd. pokladna. 7) Síťová karta. 8) Nokia 5110 GSM.9) PC Lynx - server. 10) Monitor. 11) PC LYNX office.12) Tiskárna BROTHER HL 5040. 13) Delton 470 3 piva. 14) Faxmodem USR.15) 3Com FE.XL Server. 16) FTP Port-IW FTP Mailer pro 1st.17) Kopírka A3 SHARP AR 5316.5185031) Tiskárna HP 660 C. 2) Kancel. stůl. 3) Síťová karta. 4) Křovinořez.5) PC Lynx office L. 6) Monitor Neovo F 317.Správa kanc. č. 3 - 5185061) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Kalkulačka CASIO FR 5100.3) Síťová karta. 4) PC LYNX OFFICE L. 5) PC LYMX OFFICE L.6) Monitor EI 20, 15" LCD.Správa kanc. č. 1 - 5185041) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Tiskárna EPSON 1050.3) Kalkulačka CASIO FR 5200. 4) Varná konvice. 5) Nokia 5110 GSM.6) Tiskárna EPSON LQ 680. 7) Tiskárna Brother 1440. 8) PC LYMX OFFICE L.Správa kancelář 5185091) Saunová kamna.Správa kanc. č. 2 - 5185051) Ověřovač prav. bank. BILLTEST II 2) Trezor. 3) Stolek pod PC RUA 34) Žebřík AL 4 stupňový. 5) Soubor Schránka, 12 ks.6) Multi - Laden-Box, 24 ks. 7) Multi - Laden.8) Multi Laden Box, 24 ks. 9) DISC Archiv DA. 10) Bezpeč. kufr DI 220.12) Skříň kartotéková, 20 ks. 13) Stolek pod tiskárnu.14) Zabezpečovací systém. 15) PC LYNX OFFICE L. 16) PC LYNX OFFICE.17) Monitor Samsung TFT 15.Správa sklad 5185101) Síťová karta.5185271) Záznamník.Správa laboratoř 5185351) Kancel. stůl. 2) Stůl pracovní. 3) Stůl pracovní.4) Kancelářský stůl. 5) Stůl LN - 12. 6) Stůl LN - 12.7) Olejová vývěva. 8) Steril. sušárna. 9) Skříňka LV 33, 6 ks.10) Stůl LN 11, 2 ks. 11) Dřez LN 16, 2 ks. 12) Skříňka LN - 31.13) Laborat. mlýnek. 14) Termostat. 15) Rychlovarná konvice Bravo.16) Infra zářič. 17) PH metr 1100. 18) Termostat vodní lázeň.19) Destilační přístroj. 20) Mikroskop. 21) Jemná váha laboratorní.22) Automatická váha. 23) Třepačka. 24) Váha jemná.25) Horkovdušná sušárna 26) Baktericidní lampa27) Ultrathermostat V. C. 604. 28) Analytické váhy W 35. 29) Vařič.30) Síťová karta. 31) Dekarbonizátor. 32) PC COMPAQ. 33) Nokia 5110 GSM.34) Laminátor RENZ 320 L. 35) Řezačka papíru 390/401.36) Mikrovlnná trouba.Správa tel. ústředna 5185361) Knihovna. 2) Psací stůl. 3) Nokia 5110 GSM. 4) GSM brána a Nokia 32.Správa vrátnice 5185371) Psací stůl, 2 ks. 2) EHLA EB, 2 ks. 3) Vrata na hlav. vjezdu.4) Konvice varná TEFAL. 5) Hodiny jednostr. BVJ-60,24V.6) Elektr. kamínka. 7) Vrátnice. 8) Kontrolní hodiny. 9) Podr. hodiny.Správa šatna muži 5185411) Kovová skříňka, 5 ks.Správa společ. místnost 5185431) Skříň.Odbyt přímé náklady 5187071) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Stůl kancel. Světlý, 2 ks.3) EVA S12 DUB. 4) EVA D6. 5) EVA Z6. 6) Stolek konf. Princip.7) Křeslo Princip, 2 ks. 8) Předsíňová stěna. 9) Kontejner.10) UPS APC BK 400 MI. 11) UPS APC BK 500 MI.12) UPC APC SU 700 RMINET. 13) MONITOR 15V TCOP A51 VH.14) MONITOR 15V TCOP 95. 15) Sudy KEG 30l, 237 ks. 16) PC LYMX Office.17) PC LYNX Office L. 18) Monitor Siemens Fuji, 3 ks.19) Sud KEG 0.20l, 13 ks. 20) Sudy KEG 0.30, 500 ks.21) Sud KEG 50L, 4679 ks. 22) Přepravky, 75.919 ks.Nákladní auta 051571) Kompresor ECU Leonardo. 2) Stůl 80x80, 12 ks. 3) Stůl 80x160, 4 ks.4) Stůl 90 kulatý, 2 ks. 5) Stůl 120 kulatý. 6) Stůl vysoký, 2 ks.7) Stolek pod TV. 8) Židle, 66 ks. 9) Židle bar, 8 ks. 10)Lavice 160 cm.11)ABSAC. 12)Paravany, 4 ks. 13)Anta 1/5 AK. 14) Rampa.15) Chladnička Vestfrost 370 FK. 16) Kompresor ECU Leonardo, 3 ks.17) Výč. Stůl 2500x700x900. 18) Příslušenství.Správní středisko 051851) EBIZ SERVER. 2) Easy - support. 3) Tiskárna Brother HL 7050.4) PC LYNX Express XL.II) HIMVýroba piva varna 5105081) Nákl. výtah na surogaci, nosnost 5 q, inv. č. 50002.2) Kotel na rmut. a mích, nerezový, objem 10 m3, inv. č. 50013.3) Káď vystír. s mích., objem 18 m3, inv. č. 50015.4) Káď scez. s výhoz. na mláto, objem 18 m3, inv. č. 50016.5) Příjmový kos SLADU, obsah 15 t, inv. č. 50319.6) Sladová sila, 15 ks, inv. č. 50320.7) Korečkový elevátor, délka 12 m, inv. č. 50322.8) Korečkový elevátor, délka 20 m, inv. č. 50323.9) Šnekové dopravníky, spodní, inv. č. 50334.10) Šnekové dopravníky, horní, inv. č. 50335.11) Šnekový dopravník, inv. č. 50336.12) Zás. na úpravu ječmene, objem 2 t, inv. č. 50375.13) Mačkadlo sladu, 20q/hod., inv. č. 50531.14) Dávkovací váhy, výklopné, inv. č. 50532.15) Prům. vysavač, inv. č. 50543.16) Intenzifikace varny, nerezová nádoba, obsah 10 m3, inv. č. 50557.17) Sanitární potrubí, nerezové, inv. č. 80420.Výroba piva spilka 5105111) Potrubí ve spilce, inv. č. 50026, hadicové.2) Bet. káď 16 ks 1648 hl., inv. č. 50246.3) Ocel. káď 13 ks 1430 hl., inv. č. 50249.4) Ocel. káď 9 ks 1030 hl., inv. č. 50250.5) Ocel. káď 10 ks 1104 hl., inv. č. 50251.6) Ocel. káď 10 ks 1080 hl., inv. č. 50252.7) Deskový chladič mladiny, inv. č. 50288.8) Deskový chladič mladiny, inv. č. 50325.9) Směšovač piva, inv. č. 50410. 10) Směšovač piva, inv. č. 50411.11) Vířivá káď, nerezová, 300 HL, inv. č. 50446.12) Vyrovnávač tlaku, inv. č. 50501.13) Solank. a chladič-před, inv. č. 80484.14) Vzduch. kompresor mal, inv. č. 80485.15) Vzduch. tech, zařízení, odsávání, chlazení sklepa, inv. č. 80486.Výroba piva sklep 5105121) Vodní vedení, ocelové, inv. č. 50050.2) Lež. tank 18 ks 1986 hl., inv. č. 50253.3) Lež. tank 12 ks 870 hl., inv. č. 50254.4) Lež. tank 12 ks 2064 hl., inv. č. 50255.5) Lež. tank 6 ks 1680 hl., inv. č. 50256.6) Lež. tank 12 ks 2064 hl., inv. č. 50257.7) Lež. tank 6 ks 1680 hl., inv. č. 50258.8) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50259.9) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50260.10) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50261.11) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50262.12) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50263.13) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50264.14) Nerezové potrubí JS 8, inv. č. 50407.15) Vyrovnávač tlaku, 2 ks, inv. č. 50415.16) Varná čistící zařízení WAP, inv. č. 50465.17) Kvasničné hospodářství, inv. č. 50589.18) Chlazení ležác. sklepu, inv. č. 50615.Výroba piva Stáč. sudu 5106091) Svíčkový křemelinový filtr, inv. č. 20459.2) Dopravník sudů cca 200 b.m., inv. č. 50518.3) Stáč. linka sudů KEG, inv. č. 50519.Stáčírna lahví kanc. mistra 5107131) Dávkovací čerpadlo, inv. č. 50547 2) Vyhazovač etiket, inv. č. 50571.3) Louhové hospodářství, inv. č. 50572.Stáčírna lahví 5107141) Zásobní násypka na st, ocelová, inv. č. 50318.2) Doprav. korunek VC 892, inv. č. 50453.3) Stohovač přepravek, inv. č. 50454.4) Dopravník přepravek, inv. č. 50455. 5) Doprav. lahví, inv. č. 50456.6) Vkladač lahví VC8915, inv. č. 50457.7) Vykladač lahví, inv. č. 50458.8) Myčka přepravek, inv. č. 50459. 9) Myčka lahví, inv. č. 50460.10) Plnič lahví VC 8916, inv. č. 50461.11) Aut. dosycování ox. uhl, inv. č. 50520.12) Lepička etiket, inv. č. 50523.13) Kontrol. el. zařízení, inv. č. 50534.14) Centr. mazání dopravní, inv. č. 50535.15) EXAN- kontr. louhu, inv. č. 50542.16) Depaletizator lahví, inv. č. 50590.17) Přetlačné tanky, 12 ks, obsah 200 hl, inv. č. 50591.18) Vodní potrubí, inv. č. 50612.19) HGB zař. na úpravu stupňovitosti piva, inv. č. 80377.20) Vyrovnávací tank 4m3, inv. č. 80415, nerezový.21) Stabilizační filtr MMS, inv. č. 80417.22) Nitrogenace piva, inv. č. 80419. 23) CIP stanice, inv. č. 80422.24) Datumovací zařízení I, inv. č. 80476.25) Destič. dopravník k et, inv. č. 80481.26) Etiketovačka KHS, inv. č. 80487.Výroba el. energie 5132161) Parovod. stan, inv. č. 50103. 2) Kondenz. potrubí, inv. č. 50104.3) Vzduch. kompresor, inv. č. 50129.4) Kompresor soustr. NF 61, inv. č. 50145.5) Kompresor soustr. NF 61, inv. č. 50146.6) Kompres. soustrojí 811, inv. č. 50147.7) Sladkovodní potrubí, inv. č. 50157.8) Slanovodní potrubí, inv. č. 50158. 9) Čpavk. potrubí, inv. č. 50159.10) Vodní nádrž 325 m3, ocelová, inv. č. 50406.11) Bezmot. kompresor, VC, inv. č. 50416.12) Rozvaděč el. energie, inv. č. 50417.13) Trafostanice VN, inv. č. 50426 14) Rozdělovač 213771, inv. č. 50503.15) OPTINER, inv. č. 50528. 16) Odpařovací kondenzátor, inv. č. 80413.17) Nová elektrorozvodna, inv. č. 80434.Výroba energie ostatní energie 5132181) Chladivý kompresor NF, inv. č. 50463.2) El. kladkostroj VC 919, inv. č. 50489.3) Chladič solanky, inv. č. 50498 4) Kompresor vzduchový, inv. č. 50514.5) Ponor. čerpadlo, 3 ks, inv. č. 50521.6) Ledovodní výparník, inv. č. 50622.7) Dod. k inv. č. 50622 1, inv. č. 80381, rozvody.8) Monit. a archiv. dat c, inv. č. 80383.9) Přehřívač čpavku, inv. č. 80384.10) Elektroinst. souboru c, inv. č. 80385.11) Teplovodní nádrž 5 m3, inv. č. 80391.12) Slanovodní potrubí, inv. č. 80393.13) Úpravna vody, inv. č. 80422.14) Vzduchotechnika stroj, inv. č. 80433.15) Nerez vzduš. potrubí - i, inv. č. 80438.16) Nerez vzdušník izol., inv. č. 80439.17) Nerez vzdušník izol., inv. č. 80440.18) Šroubový vzduch. kompr., inv. č. 80441.19) Šroubový vzduch. kompr., inv. č. 80442.20) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80450.21) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80451.22) Sběrač kapalného NH 3, inv. č. 80452.23) Odlučovač oleje, inv. č. 80453.24) Monitoring ležáckých tanků, inv. č. 80454.25) Temperování strojovny, inv. č. 80455.26) Klimatizace velínu, inv. č. 80456.27) Operátorské pracoviště, inv. č. 80457.28) Rozvod stlačeného vzduchu, inv. č. 80477.29) Sběrač NH 3 thermosifon, inv. č. 80478.30) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80479.31) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80480.32) Datový PC server, inv. č. 80482.33) Generátor chlordioxid, inv. č. 80495.Stáčírna sudů KEG 5139011) MMS filtr - II, inv. č. 80436.Údržba ostatní - kovoúdržba 5151161) Strojovna chlazení II, inv. č. 50175.2) Soustruh E400/1500H, inv. č. 50176.3) Srovnávací stroj, inv. č. 50202.4) Pásová pila, inv. č. 50204. 5) Frézka typ FN-20, inv. č. 50345.6) Hrotový soustruh, inv. č. 50396.7) Sloupová vrtačka, inv. č. 50399.8) Montáž závitořez, inv. č. 50440.9) Svářečka TRANSVING, inv. č. 50537.10) Ohýbačka plechu, inv. č. 80421.Údržba ostatní - bednárna 5151381) Elektrická pila VC 56, inv. č. 50513, pásová.Nákladní doprava kanc. mistra 5157191) Sněhové řetězy, 5 ks, inv. č. 50574.Nákladní doprava zav. doprava 5157201) Vysokozdvižný vozík VC 80, inv. č. 50402.1) Hydraulický zvedák, inv. č. 50593.Výk. vn. obchodu závodní jídelna 5161211) Chladící vitrína, inv. č. 50573.Správa kanc. ředitele 5185011) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80414.2) Chladící box, inv. č. 80416. 3) Tiskárna EPSON, inv. č. 80418.4) El. čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80423.5) El. čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80424.6) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80437.7) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80462.8) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80463.9) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80464.10) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80465.11) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80466.12) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80467.13) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80468.14) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80469.15) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80470.16) Markýza - výsuvná, inv. č. 80471.17) Společenský stan, inv. č. 80472.18) Světelná reklama, inv. č. 80473. 19) Tiskárna OKI, inv. č. 80474.20) Čističe vzduchu, 2 ks, inv. č. 80488.21) Konvektomat UNOX, inv. č. 80489.22) Čistič vzduchu, inv. č. 80490. 23) Čistič vzduchu, inv. č. 80491.24) Čistič vzduchu, inv. č. 80492. 25) Čistič vzduchu, inv. č. 80493.26) Sporák kombinovaný, inv. č. 80494.Správa kanc. ekonoma 5185021) Počítačka bankovek, inv. č. 50567. 2) Pracovní stůl, inv. č. 50578.3) Společenský stan, inv. č. 50611.4) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80425.5) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80426.6) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80427.7) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80428.8) Chlazený stůl CHSV, inv. č. 80444. 9) Chlazený stůl, inv. č. 80445.10) Chlazený stůl, inv. č. 80446. 11) Výčepní deska, inv. č. 80447.12)Chlazený pult VPCH, inv. č. 80448 13)Chlazený pult VP, inv. č. 80449.14) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80458.15) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80496.16) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80497.Správa kancelář 5185091) Filtr na pivo, inv. č. 50526 2) Výčepní zařízení Work, inv. č. 80379.3) Tiskárna DESKPRO EP, inv. č. 80380. 4) Tiskárna EPSON, inv. č. 80382.Správa sklad 5185101) Aut. zákaloměr, inv. č. 50522.Správa laboratoř 5185351) DSA 48 na měření alkoholu pomocí ultrazvuku, inv. č. 50517.2) Analyzátor kyslíku, inv. č. 50548.3) Měřící přístroj CO2, inv. č. 50588. 4) Třepačka, inv. č. 50616.5) Počítač A 166, Pentium II, inv. č. 50621.6) Membran. filtr SM 1682, inv. č. 50516.7) Provozní zákaloměr, inv. č. 80460.8) Přenosný analyzátor C 33.2, inv. č. 80461.9) Spektrální fotometr, inv. č. 80475.Os doprava zav. doprava 5185381) Autorádio, inv. č. 50586. 2) Autorádio, inv. č. 50587.Odbyt přímé náklady 5187071) Čistička vzduchu ARMI, inv. č. 80430.Správní středisko 051851) Bar a barové zápultí, inv. č. 80499.2) Obložení stěn, rošt, parapety, inv. č. 80500.3) Grafický návrh logotypů, inv. č. 80501.III) Automobily:1)skříňový dodávkový automobil zn. Ford Tranzit 150 SPZ STI 49 482) nákladní automobil zn. Iveco 100 E18 Euro Cargo SPZ ST 73 383) nákladní automobil zn. Iveco 100 E18 Euro Cargo SPZ ST 73 374) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 -285) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 296) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 277) nákladní automobil zn.AVIA A 65 L SPZ STI 47 468) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 919) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 9010) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 9211) osobní automobil zn. Škoda Forman 135Lx SPZ STH 48 4412) osobní automobil zn. Škoda Forman 135LS SPZ STD 76 0013) osobní automobil zn. Škoda Forman 135Lx SPD STH 85 5814) nákladní automobil zn. Citroen C 15 D SPZ ST 72 -7015) nákladní automobil zn. Renault Expres 1,9 D SPZ ST 90 5016) nákladní automobil zn. Renault Expres 1,9 D SPZ ST 90 6017) nákladní automobil zn. Renault Kango 1,9 D SPZ ST 93 0018) osobní automobil zn. Škoda Octavia SLX 1,9 TDI SPZ STH 32 34 8. Schvaluje cenu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem znalce Bedřicha Gregoriho ze dne 12.6. 2005, číslo znaleckého posudku 772, jmenovaného pro ten účel usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisové značky Nc 1545/2005, částkou 47,493.766,- Kč (čtyřicet sedm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc sedm set šedesát šest korun českých), 9. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., upisovateli Město Strakonice, kmenové, neregistrované a se souhlasem představenstva převoditelné akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, a to 474 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a 93 (devadesát tři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie a zároveň vrátila Městu Strakonice částku 766,- Kč, jako rozdíl mezi schválenou cenou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií vydávaných jako protiplnění za nepeněžitý vklad. 10. Stanoví, aby na peněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., upisovateli Město Strakonice, kmenové, neregistrované a se souhlasem představenstva převoditelné akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, a to 133 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a 87 (osmdesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů