Základní údaje

Historické adresy

1.4.2008 - 1.7.2008 České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049
27.7.2004 - 1.4.2008 České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 37049

26078198

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 1.7.2008

CZ26078198

Datum vzniku

27. července 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2008

Historické názvy

27.7.2004 - 1.7.2008

E.ON Distribuce, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1391

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.2.2005 - 1.7.2008

14 430 371 000 Kč

27.7.2004 - 14.2.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2008 - 1. července 2008 : Obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 198 byla bez likvidace zrušena a zanikla splynutím do nově založen... é obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 280 85 400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1772, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi splynutím ze dne 2.6.2008 jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zaniklé společnosti, a to k rozhodnému dni 1.1.2008.Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 198 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2007 - 1. července 2008 : Na společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 260 78 198, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, přešlo obchodní jmění rozdělované společnosti Jihočeská plynárenská, a.s... ., IČ 608 27 807, se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11. 6. 2007. Ostatní ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením specifikované části obchodního jmění rozdělované společnosti přešly na nástupnické společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49 a E.ON Energie, a.s., IČ 260 78 201, se sídlem České budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2005 - 1. července 2008 : Na společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnost... i Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 608 26 819, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 608 26 819 přešly na zbývající nástupnické společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2005 - 1. července 2008 : Na společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnost... i Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194 přešly na zbývající nástupnické společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201. zobrazit více skrýt více
  • 25. listopadu 2004 - 14. února 2005 : ZA SEDMÉ: Upisování akcií bude realizováno nepeněžitými vklady, jejichž předměty jsou následující části podniků: a) část podniku společnosti Jihomoravská energetika, a.s., IČ: ... 49970194, se sídlem" Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, označená jako "Provoz distribuce elektřiny". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: - zodpovědnost za podávání zpráv o regulaci, - dlouhodobé plánování rozvoje rozvodného majetku a údržba sítě, - střednědobé plánování rozpočtů a investic pro Provozování majetku, - plánování a podávání zpráv o tocích energie, ztrátách, vlastní spotřebě, - dohody o připojení k síti - metodologie a právní řešení, - tvorba pravidel alokace nákladů a výnosů a úrovně vztahů mezi Správou majetku, Provozováním majetku a Majetkovými službami, - zodpovědnost za evidenci majetku (s výjimkou evidence nemovitostí), - poskytování distribučních služeb, - nákup externích distribučních služeb (např. od ČEPS), - management smluv o distribuci, - controlling rozvodných výkonů na KPI, - asset management, - zabezpečování plnění povinností držitele licence na distribuci elektřiny,a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele související s tímto provozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu dle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1.1.2OO5 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí púodniku ke dni 1.1.2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-5/2004 a 81/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ: 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19,PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalcem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1614/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Distribuce, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-5/2004 a 81/8/2004, a činí celkem 10.339.349.129,81Kč (deset miliard tři sta třicet devět milionů tři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto dvacet devět korun českých a osmdesát jedna haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10.339.349 (deset miliónů tři sta třicet devět tisíc tři sta čtyřicet devět) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. b) část podniku společnosti Jihočeská energetika, a.s., IČ 608 268 19, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49 označená jako "Provoz distribuce elektřiny". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: - zodpovědnost za podávání zpráv o regulaci, - dlouhodobé plánování rozvoje rozvodného majetku a údržba sítě, - střednědobé plánování rozpočtů a investic pro Provozování majetku, - plánování a podávání zpráv o tocích energie, ztrátách, vlastní spotřebě, - dohody o připojení k síti - metodologie a právní řešení, - tvorba pravidel alokace nákladů a výnosů a úrovně vztahů mezi Správou majetku, Provozováním majetku a Majetkovými službami, - poskytování distribučních služeb, - nákup externích distribučních služeb (např. od ČEPS), - management smluv o distribuci, - controlling rozvodných výkonů na KPI, - asset management, - zabezpečování plnění povinností držitele licence na distribuci elektřiny,a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto provozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu dle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1.1.2OO5 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2OO5 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-2/2004 a 78/8/2004 ze dne 21.8.2OO4 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalcem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 1616/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihočeská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Distribuce, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-2/2004 a 78/8/2004, a činí celkem 4.089.022.415,97Kč (čtyři miliardy osmdesát devět milionů dvacet dva tisíc čtyři sta patnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.089.022 (čtyři milióny osmdesát devět tisíc dvacet dva) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.ZA OSMÉ: Společnost Jihomoravská energetika, a.s. upíše 10.339.349 (deset miliónů tři sta třicet devět tisíc tři sta čtyřicet devět) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Distribuce, a.s. společnosti Jihomoravská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihomoravská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Distribuce, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.ZA DEVÁTÉ: Společnost Jihočeská energetika, a.s. upíše 4.089.022 (čtyři milióny osmdesát devět tisíc dvacet dva) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Distribuce, a.s. společnosti Jihočeská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihočeská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Distribuce, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.ZA DESÁTÉ:Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. v Praze 8, Pobřežní č.p. 620, č.or. 3, PSČ 186 00, které je místem upsání akcií. Předem určení zájemci o upsání akcií tj. společnosti Jihomoravská energetika, a.s. a Jihočeská energetika, a.s. akcie upíší uzavřením smlouvy o upsání akcií tj. společnosti Jihomoravská energetika, a.s. a Jihočeská energetika, a.s. akcie upíší uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi nimi a společností E.ON Distribuce, a.s. Nepeněžité vklady jsou povinni všichni předem určení zájemci o upsání akcií splatit nejpozději do 010.01.2005 (prvního desátého ledna roku dvoutisícího pátého). Nepeněžitý vklad splatí upisovatelé uzavřením nepeněžitého vkladu společnosti Jihočeská energetika, a.s. je její sídlo, České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. je její sídlo, Brno, Lidická 36 č.p.1873, okres Brno-město, PSČ 659 44. zobrazit více skrýt více
  • 25. listopadu 2004 - 14. února 2005 : ZA PRVÉ: Základní kapitál společnosti E.ON Distribuce, a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 14.428.371.000,-Kč (čtrnáct miliard čtyři sta dvacet osm... milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc korun českých) bez využití přednostního práva ve smyslu ust. § 204 a) ObchZ. Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, tj. částku 14.428.371.000,-Kč (čtrnáct miliard čtyři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíce korunčeských), se nepřipouští. Základní kapitál společnosti po jeho zvýšení bude činit 14.430.371.000,-Kč (čtrnáct miliard čtyři sta třicet milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc korun českých).ZA DRUHÉ: Upisováno bude 14.428.371 (čtrnáct miliónů čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta sedmdesát jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.ZA TŘETÍ: Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) společnost Jihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ: 659 44, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233, b) společnost Jihočeská energetika, a.s., IČ 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 639. Tito zájemci jsou zároveň určeni jako jediné osoby oprávněné upsat akcie.ZA ČTVRTÉ: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti E.ON Distribuce, a.s. je důležitý zájem společnosti vlastnit části podniku "Provoz distribuce elektřiny" výše uvedených společností, neboť jen tak je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatelů distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES (Úř.věst. 2003 L 176/37), § 25a současného návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.) a realizovat plánovanou činnost společnosti E.ON Distribuce, a.s. Vzhledem k tomu, že každý provozovatel distribuční soustavy musí být z hlediska svého právního postavení, své organizace a svých rozhodnutí nezávislý na činnostech, které se netýkají distribuce elektřiny, byla společnost E.ON Distribuce, a.s. založena s cílem, že na ní budou převedeny veškeré činnosti související s distribucí elektřiny provozované koncernovými společnostmi v České republice. Společnost by si v případě, že by části podniku nebyly do jejího základního kapitálu vloženy, musela tyto části podniku pronajmout nebo odkoupit.Předmětem vkladů jsou části podniku, které může společnost E.ON Distribuce, a.s. nabýt do vlastnictví jen od uvedených společností, se kterými tvoří koncern. V případě koupě nebo pronájmu těchto částí podniku by společnost E.ON Distribuce, a.s. musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí částí podniku, které tvoří nepeněžité vklady, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zájmu společnosti E.ON Distribuce, a.s.ZA PÁTÉ: Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určenými zájemci je pro všechny upisovatele stejný a je stanoven ve výši 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady, které jsou popsány v článku ZA SEDMÉ tohoto notářského zápisu.ZA ŠESTÉ: Rozdíl mezi celkovou hodnotou vkládaných částí podniků zjištěnou znaleckými posudky ve výši 14.428.371.545,78Kč (čtrnáct miliard čtyři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc pět set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát osm haléřů) a úhrnnou jmenovitou hodnotou 14.428.371 (čtrnácti miliónů čtyři sta dvaceti osmi tisíc tři sta sedmdesáti jedna) kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 14.438.371.000,-Kč (čtrnáct miliard čtyři sta dvacet osm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíce korun českých), tj. částka 545,78Kč (pět set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát osm haléřů) bude vyplacena zájemcům v souladu s jednotlivými smlouvami o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne splacení jejich vkladů následovně: 1) společnosti Jihomoravská energetika, a.s. částka ve výši 129,81 Kč (sto dvacet devět korun českých a osmdesát jedna haléřů) 2) společnosti Jihočeská energetika, a.s. částka ve výši 415,97Kč (čtyři sta patnáct korun českých a devadesát sedm haléřů). zobrazit více skrýt více
posunout dolů