Trendy

116 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 931 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

39 196 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

27.8.2004 - 17.7.2013 Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 38332

26079071

DIČ

Není plátce DPH

24.9.2004 - 31.12.2009

CZ26079071

Datum vzniku

27. srpna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

17. července 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

17. července 2013

Historické názvy

27.8.2004 - 17.7.2013

KLIMA CZ a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1395

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.9.2004 - 17.7.2013

65 280 400 Kč

27.8.2004 - 22.9.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Prachatice

Historické provozovny

9.12.2004 - 13.10.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Krumlovská 38, 383 01, Prachatice - Prachatice II

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. července 2013 - 17. července 2013 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost KLIMA CZ a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, IČ 260 79 071 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
  • 17. července 2013 - 17. července 2013 : Společnost KLIMA CZ a.s. zanikla sloučením se společností T servis a.s. se sídlem Praha 5, Sluneční náměstí 2540/5, PSČ 158 00, IČ 260 79 062, zapsanou v obchodním rejstříku vedené... m Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9779, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 10.4.2013 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 2006 - 17. července 2013 : Společnost KLIMA CZ a.s., IČ 260 79 071, vložila s účinností 1.10.2006 formou nepeněžitého vkladu podnik KLIMA CZ a.s do společnosti KLIMA a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38,... PSČ 382 32, IČ 261 10 636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 1545. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2004 - 17. července 2013 : Na společnost KLIMA CZ a.s. se sídlem Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, IČ 26 07 90 71 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů) společn... osti KLIMA, a.s. se sídlem prachatice, Krumlovská 38, PSČ: 382 32, IČ 00 51 09 39, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích, oddílu B, vložce 43 zobrazit více skrýt více
  • 20. září 2004 - 22. září 2004 : Obchodní společnost PEDICA CZ, a.s., členem představenstva Ing. Lubošem Kubištou, jako jediný akcionář společnosti KLIMA CZ a.s., IČ 26 07 90 71, sídlo Prachatice, Krumlovská 38, P... SČ 383 32, rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti KLIMA CZ a.s., o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti KLIMA CZ a.s., IČ 26 07 90 71, sídlo Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, z dosavadní výše 2,000.000,-Kč o 63,280.400,-Kč (šedesát tři milionů dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta korun českých). 2. Základní kapitál společnosti KLIMA CZ a.s., bude v celém rozsahu zvýšen upsáním: a) 63 (šedesát tři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých) každé akcie, b) 1 (jednoho) kusu akcie o jmenovité hodnotě 280.400,-Kč (dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta korun českých). 3. Všechny akcie nové emise budou kmenové, neregistrované a převoditelné se souhlasem představenstva, budou znít na jméno a budou společností vydány v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 280.400,-Kč. 4. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Všechny akcie nové emise upíše stávající jediný akcionář společnosti KLIMA CZ a.s., jejímž je společnost PEDICA CZ, a.s., IČ 26 02 81 58, sídlo Praha 5, Sluneční náměstí č.p. 2540, PSČ 158 00. 6. Akcie nové emise budou upsány v sídle společnosti KLIMA CZ a.s., na adrese Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem PEDICA CZ, a.s. na straně jedné a společností KLIMA CZ a.s., na straně druhé, s náležitostmi smlouvy podle ust. §§ 204 odst. 5 a 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Akcie lze upsat ve lhůtě do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazující podmínkou o neúčinnosti úkonu pro případ, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do pěti dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být rovněž splacen emisní kurs upsaných akcií předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 7. Ukládá představenstvu společnosti KLIMA CZ a.s., aby bez zbytečného odkladu poté, co společnosti KLIMA CZ a.s., bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 8. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti KLIMA CZ a.s., ze dne 13.9.2004, vydanou podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a stanoví, že emisní kurz všech akcií nové emise popsaných v odstavcích 2. a 3. splatí jediný akcionář PEDICA CZ, a.s., nepeněžitým vkladem - kmenovými, neregistrovanými akciemi znějícími na majitele, tedy neomezeně převoditelnými, emitenta KLIMA, a.s. , IČ 00 51 09 39, sídlo Prachatice, Krumlovská 38, PSČ 383 32, a to 126.402 (jedno sto čtyři sta dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii a 40 (čtyřicet) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč na jednu akcii. 9. Schvaluje cenu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem JUDr. Ing. Jana Langa, CSc., ze dne 14.9.2004, číslo znaleckého posudku 5/04, jmenovaného pro ten účel usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisové značky Nc 1629/2004, na částku 63,280.400,-Kč. 10. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost KLIMA CZ a.s., upisovateli PEDICA CZ, a.s., kmenové, neregestrované a se souhlasem představenstva převoditelné akcie znějící na jméno, v listinné podobě, a to 63 (šedesát tři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč a 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 280.400,-Kč (dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů