449 599 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-21 158 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

84 927 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

23.10.2008 - 31.12.2009 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37136
31.8.2005 - 23.10.2008 Borohrádek, Havlíčkova 580, PSČ 51724
24.3.2005 - 31.8.2005 České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 37136

26087588

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2005 - 31.12.2008

CZ26087588

Datum vzniku

24. března 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

31.8.2005 - 31.12.2009

Lesní společnost Hradec Králové, a.s.

24.3.2005 - 31.8.2005

Hradecká lesní, a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1429

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.7.2006 - 31.12.2009

10 002 360 Kč

24.11.2005 - 20.7.2006

673 040 420 Kč

24.3.2005 - 24.11.2005

215 995 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 , byla zrušena bez likvidace a zanikla na zákla... dě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady, když její jmění přešlo v rámci vnitrostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 spolu se jměním rovněž v rámci téže vnitrostátní fúze sloučením zanikajících obchodní společností Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 260 60 744 a Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736, dosud zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložkách 1302 a 1303, a obchodní společnosti Forest Česká Lípa a.s., se sídlem Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1547, na univerzálního právního nástupce, kterým je obchodní společnost Wotan Forest, a.s. ( dříve Lesy Tábor, a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ 260 60 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1306. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2008 - 31. prosince 2009 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením... nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631, obojí k rozhodnému dni 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2005 - 31. prosince 2009 : Obchodní společnost Hradecká lesní, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 převzala jmění a je univerzálním nástupcem bez likvidace zrušené ... a zaniklé obchodní společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, IČ 474 52 706, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce 837. zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 2006 - 20. července 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 14. 12. 2005:I. Snižuje se efektivně základní kapitál společnostiDůvodem efektivního snížení základní... ho kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ("překapitalizace"), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět acionářům.Snížení základního kapitálu bude provedeno ze stávající výše 673,040.420,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 663,038.060,- Kč na 10,002.360,- Kč.Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, ke snížení se v první řadě použijí vlastní akcie v majetku společnosti, budou-li takové.Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za kažnou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude poskytnuta úplata ve výši 0.551 Kč, společnost nemá nárok na úplatu za akcie v jejím majetku brané z oběhu.Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady a v deníku Lidové noviny.Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, uspokojen poměrně.II. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní:Jediný akcionář akciové společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s., IČ 260 87 588, se sídlem v Borohrádku, Havlíčkova 580, PSČ 517 24, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14. 12. 2005 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, o pevnou částku 663,038.060,- Kč. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 0.551 Kč za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na jméno, s výjimkou vlastních akcií v majetku společnosti, které budou vzaty z oběhu nejdříve a bez poskytnutí úplaty. Jestiže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 663,038.060,- Kč bude společnost postupovat podle ust. § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b) obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením.Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli (společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jméno, přijmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřeného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a v deníku Lidové noviny, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonnuý důvod, je nutná písemná forma.Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doručeny společnosti do jejího sídla akcie, jichž se akcept týká; odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Pro postup v případě neodevzdání akcií (prohlášení akcií za neplatné a uskutečnění náhradní koupě akcií, platí zákon). Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů