40 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

7 tis. Kč

Zisk za rok 2009

5 010 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

20.11.2008 - 31.12.2010 Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
10.3.2006 - 20.11.2008 České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 37010

26102048

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

10. března 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2010

Historické názvy

6.1.2009 - 31.12.2010

Česká vodárenská, a.s.

10.3.2006 - 6.1.2009

1. JVS rozvojová a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1497

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.5.2009 - 31.12.2010

7 000 000 Kč

10.3.2006 - 6.5.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2010 - 31. prosince 2010 : Společnost Česká vodárenská, a.s., IČ: 261 02 048, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, se vymazává z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: Společnost Česká vodárens... ká, a.s., IČ: 261 02 048, zanikla sloučením se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ke dni 31.12.2010. Nástupnickou společností je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Teplice, Přítkovská 1689, 415 50. zobrazit více skrýt více
  • 10. března 2006 - 31. prosince 2010 : Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 ob... chodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 11. 1. 2006, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 16/2006-N 16/2006. zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2009 - 6. května 2009 : Obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ... v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 465, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 24.3.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti Česká vodárenská, a.s., takto:A) Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se v rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.3.2009 jako jediný akcionář předem vzdala práva na přednostní úpis nových akcií společnosti Česká vodárenská, a.s., které jí vzniklo v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;B) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 000 000,-- Kč (pět milionů korun českých), vydáním 50 (padesáti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v listinné podobě každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých), nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;C) emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých);D) upsání nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je stávající jediný akcionář - společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 490 99 451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50;E) ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují;F) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Česká vodárenská a.s. - Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, v pracovní dny v době od 09.00 do 14.00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;G) předstvenstvo společnosti Česká vodárenská, a.s., je povinno předem určenému zájemci a současně jedinému akcionáři společnosti Česká vodárenská, a.s., doručit návrh smlouvy o upsání akcií společně s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií v den přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;H) představenstvo je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bezprostředně po příjetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů;I) nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;J) emisní kurs upsaných akcií musí být splacen na zvlášní účet společnosti číslo 43-4478380207/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu takto:- 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé emisní ážio nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií- zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
posunout dolů