Trendy

67 529 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-4 420 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

64 521 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

19.12.2006 - 24.7.2010 České Budějovice, Nemanická 14/440, PSČ 37010

26114135

DIČ

Není plátce DPH

31.12.2006 - 24.7.2010

CZ26114135

Datum vzniku

19. prosince 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

24. července 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. července 2010

Historické názvy

19.12.2006 - 24.7.2010

LUMEN SERVIS CZ a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1560

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.10.2007 - 24.7.2010

18 000 000 Kč

7.9.2007 - 12.10.2007

2 000 000 Kč

19.12.2006 - 7.9.2007

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 24. července 2010 - 24. července 2010 : I.Společnost LUMEN SERVIS CZ a.s. se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ 261 14 135 zanikla sloučením se společností LUMEN a.s. se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/4... 40, IČ 251 97 452, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1019, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost LUMEN SERVIS CZ a.s. se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ 261 14 135 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 2007 - 24. července 2010 : Dne 29. 12. 2006 byla mezi LUMEN a.s. se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/440, IČ 251 97 452 jako prodávajícím a LUMEN SERVIS CZ a.s. se sídlem České Budějovice, Nemanická 14/... 440, IČ 261 14 135 jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji části podniku, kterou tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností dle stavu v účetní evidenci prodávajícího, které náleží k těmto organizačním složkám - středisko č. 10 - 20 a 10 - 40 - servis, režie; středisko č. 10 - 35 - revize a středisko č. 10 - 23 - výroba rozvaděčů. zobrazit více skrýt více
  • 7. září 2007 - 12. října 2007 : LUMEN INTERNATIONAL a.s. rozhodl dne 27. 8. 2007, při výkonu působnosti valné hromady společnosti LUMEN SERVIS CZ a.s., v souladu s ust. § 187 odst. (1), písmeno b) obchodního záko... níku o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií, takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 16.000.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých na částku 18.000.000,- Kč, slovy osmnáctmilionů korun českých peněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Z důvodu zvýšení základního kapitálu bude vydáno 16 ks (šestnáct kusů) kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých). c) Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Akce nebudou kótované. d) Emisní kurs vydávaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio nevznikne. e) Součet nominálních hodnot upisovaných akcií činí 16.000.000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých. f) Jediný akcionář upisuje akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií, kterou zavírá se společností. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a jejím jediným akcionářem, v sídle společnosti na návrh společnosti, doručený akcionáři na adresu jeho sídla, bezprostředně poté, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií bude akcionáři poskytnuta lhůta čtrnácti dnů, která běží ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Na každou dosavadní akcii společnosti lze upsat podíl 2/25 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. g) Žádné akcie nebudou upisovány bez využití přednostního práva. h) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, kterou má vůči společnosti, z titulu postoupené pohledávky (kupní ceny za prodej části podniku uzavřené dne 29. 12. 2006 mezi společností LUMEN a.s., jako prodávajícím a společností LUMEN SERVIS CZ a.s., jako kupujícím) dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 09. 07. 2007 mezi společností LUMEN a.s., jako postupitelem a společností LUMEN INTERNATIONAL a.s., jako postupníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak dříve, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů