Trendy

262 353 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-45 626 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

495 507 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.11.2015 Okružní 621/1a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

Historické adresy

8.1.2007 - 19.11.2015 České Budějovice, Okružní 1, PSČ 37001

26114861

DIČ

od 1.4.2007

CZ26114861

Datová schránka

gigh3zq

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 1568

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.11.2011

340 000 000 Kč

Historické jmění

19.6.2008 - 28.11.2011

102 000 000 Kč

8.1.2007 - 19.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2106956181 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

1.4.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Okružní 1/1, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 4

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 6. června 2008 - 28. listopadu 2011 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2. června 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti SCB F... oundry, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na celkovou částku ve výši 102,000.000,- Kč (slovy: jednostodvamilionů korun českých) takto: - peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno: - deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), - devadesát pět (95) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetdevět (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., se sídlem Chrudim IV., Průmyslová čp. 890, PSČ 537 01, IČ: 252 60 090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 10838 (dále též ?obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., předem určený zájemce?). 4. Šedesátšest (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ: 005 08 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 224 (dále též ?obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., předem určený zájemce?). 5. Akcie společnosti SCB Foundry, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti SCB Foundry, a.s., na adrese České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 18.00 hodin. 6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti SCB Foundry, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná jim běžet prvý den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. za společností SCB Foundry, a.s., vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nemovitostí, uzavřené dne 17.10.2007, mezi obchodní společností METALURGIE, s.r.o., jako prodávající a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako kupující, ve výši 34,000.000,- Kč (slovy : třicetčtyřimilionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 62,880.000,-Kč (slovy: šedesátdvamilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - deseti (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetidevíti (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 34,000.000,-Kč (slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). 10. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. za společností SCB Foundry, a.s, vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení dluhu dle Smlouvy o uznání závazku podle ust. § 323 obchodního zákoníku, dohody o jeho splacení a dohody o uznání závazku s přímou vykonatelností, uzavřené dne 29.05.2008 ve formě notářského zápisu, sepsaného dne 29.05.2008 panem JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, pod sp. zn. N 95/2008, NZ 90/2008, mezi obchodní společností ČKD Kutná Hora, a.s. jako věřitelem a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako dlužníkem, ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 68,007.674,71 Kč (slovy : šedesátosmmilionůsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých 71/100) proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - šedesátišesti (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých). 11. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. a 10. tohoto rozhodnutí. 12. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určeným zájemcům - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. a obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., je povinno vypracovat představenstvo společnosti SCB Foundry, a.s. a doručit ho předem určeným zájemcům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 13. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 14. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů