Trendy

38 041 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-43 800 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

112 682 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 25.8.2014 Ostrov 3, 285 22 Zbraslavice

Historické adresy

28.9.1999 - 25.8.2014 Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 28525

26115271

DIČ

od 2.10.2012

CZ26115271

28.9.1999 - 31.12.2008

CZ26115271

Datum vzniku

28. září 1999

Datová schránka

3ydexs3

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6138

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.8.2001

22 500 000 Kč

Historické jmění

28.9.1999 - 9.8.2001

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kutná Hora

Bankovní účty

zvěřejněno 29.3.2014

1071002243 / 5500

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

21.4.2008 - 1.8.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ostrov 3, 285 22, Zbraslavice

... více provozoven (celkem 17) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. června 2004 : Na základě Smlouvy o vkladu části podniku došlo k vkladu části podniku společnosti LESS a.s., a to její Lesní divize do základního kapitálu společnosti LESS & FOREST s.r.o. se sídl Na základě Smlouvy o vkladu části podniku došlo k vkladu části podniku společnosti LESS a.s., a to její Lesní divize do základního kapitálu společnosti LESS & FOREST s.r.o. se sídl...em Bohdaneč 136, PSČ 285 25, IČ 27 10 66 32. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 2001 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost LESSa.s., se sídlem Bohdaneč 136 jako nástupnická společnost jměnízanikajících společností:- Podkrkonošská lesní a.s., se síd Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost LESSa.s., se sídlem Bohdaneč 136 jako nástupnická společnost jměnízanikajících společností:- Podkrkonošská lesní a.s., se síd...lem Bohdaneč 136, IČ: 25262009- Šumavská lesní a.s., se sídlem Bohdaneč 136, IČ: 25206672. zobrazit více skrýt více
  • 28. září 1999 : Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti LESS spol. sr.o. se sídlem Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 285 25, IČO47535911, zapsané pod Rg. C 16696 Krajského obchodního Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti LESS spol. sr.o. se sídlem Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 285 25, IČO47535911, zapsané pod Rg. C 16696 Krajského obchodního ...soudu vPraze. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. května 2005 - 27. července 2005 : Jediný akcionář rozhodnutím dle § 190 odst. 1) obch. zák. v rámci výkonu působnosti valné hromady dne 28.4.2005 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmín... ek:Jediný akcionář:A. učinil prohlášení o vzdání se přednostního práva dle ust. § 204a odst. 7) a § 220b odst. 5), tj. prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií,B. rozhodl dle § 190 odst. 1) obch. zák. v rámci výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 6,300.000,-, tj. základní kapitál se zvyšuje z částky Kč 22,500.000,- dosud zapsaných v obchodním rejstříku, nově na částku ve výši Kč 28,800.000,-, s určením, že úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští,2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií takto:počet akcií: 63 ksjmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kčdruh: kmenové akcieforma: akcie na jménopodoba akcií: listinné akcieemisní kurz jedné akcie: 1,030.000,- Kč3) emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určeného zájemce, jehož výběr provede představenstvo společnosti,4) všechny akcie budou upisovány bez veřejné výzvy určeným zájemcem t a k t o :a) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Bohdanči 136, okr. Kutná Hora, lhůta pro úpis nových akcií činí třicet dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,b) po právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo písemně upisovatele, úpis akcií bude proveden formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s představenstvem určeným zájemcem, přičemž zájemci musí být poskytnuta k upsání akcií lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.c) emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 64,890.000,-, rozdíl mezi hodnotou peněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií se považuje za emisní ážio,d) nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané a budou s nimi spojena stejná právae) peněžitý vklad musí být upisovatelem splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet číslo 1774892/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem nejpozději do 15-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty určené k upisování. zobrazit více skrýt více
  • 26. května 2005 - 26. května 2005 : Jediný akcionář rozhodnutím dle § 190 odst. 1) obch. zák. v rámci výkonu působnosti valné hromady dne 28.4.2005 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmín... ek:Jediný akcionář:A. učinil prohlášení o vzdání se přednostního práva dle ust. § 204a odst. 7) a § 220b odst. 5), tj. prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií,B. rozhodl dle § 190 odst. 1) obch. zák. v rámci výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 6,300.000,-, tj. základní kapitál se zvyšuje z částky Kč 22,500.000,- dosud zapsaných v obchodním rejstříku, nově na částku ve výši Kč 28,300.000,-, s určením, že úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští,2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií takto:počet akcií: 63 ksjmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,- Kčdruh: kmenové akcieforma: akcie na jménopodoba akcií: listinné akcieemisní kurz jedné akcie: 1,030.000,- Kč3) emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určeného zájemce, jehož výběr provede představenstvo společnosti,4) všechny akcie budou upisovány bez veřejné výzvy určeným zájemcem t a k t o :a) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Hohdanči 136, okr. Kutná Hora, lhůta pro úpis nových akcií činí třicet dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,b) po právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo písemně upisovatele, úpis akcií bude proveden formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s představenstvem určeným zájemcem, přičemž zájemci musí být poskytnuta k upsání akcií lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.c) emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši Kč 64,890.000,-, rozdíl mezi hodnotou peněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií se považuje za emisní ážio,d) nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané a budou s nimi spojena stejná právae) peněžitý vklad musí být upisovatelem splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet číslo 1774892/0800 vedený u České spořitelny, a.s.. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem nejpozději do 15-ti dnů od následujícího dne po posledním dni lhůty určené k upisování. zobrazit více skrýt více
  • 27. března 2001 - 9. srpna 2001 : 1) jediný akcionář rozhodnutím v rámci výkonu působnosti valnéhromady dne 20.12.2000 rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku ve výši Kč 12,500.000,- slovy: dvanáctmi... lionů pět set korun českých, tj. z částky ve výši Kč10,000.000,- slovy: deset milionů korun českých, dosud zapsanýchv obchodním rejstříku, nově na částku ve výši Kč 22,500.000,-slovy: dvacet dva miliony pět set tisíc korun českých, surčením, že úpis akcií nad tuto částku se nepřipouští, za těchtopodmínek:2) zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 125 ks(slovy: jedno sto dvaceti pěti kusů) kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100,000,-(slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz nověvydaných akcií je roven jmenovité hodnotě,3) emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem jedinéhoakcionáře Ing. Jana Míčánka, r.č. 500613/172, bytem Bohdaneč112, okr.Kutná Hora, spočívajícím ve vložení spoluvlastnickéhopodílu, tj:- 50/100 pč. 338/1 lesní pozemek, zapsané na výpise z KN -LVčíslo 402, pro obec Kopřivnice, kat. území Vlčovice, včetnětrvalých lesních porostů- 50/100 pč. 1871/7 ostatní plocha, pč. 2039/1 lesní pozemek,pč. 2039/6 lesní pozemek, pč. 2039/7 ostatní plocha, pč. 2101/2ostatní plocha, a z původ. PK pč. 2101, zapsaných na výpise zKN - LV číslo 867 pro obec Lichnov, kat. území Lichnov u NovéhoJičína, nčetně trvalých lesních porostů,4) všechny akcie budou upisovány bez veřejné výzvy jedinýmakcionářem společnosti t a k t o :a) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Bohdanči136, okr. Kutná Hora , lhůta pro úpis nových akcí činí 30 dnůa začíná běžet v den následujícím po dni, kdy bude doručenousnesení,kterým bude zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským obchodním soudem v Praze,b) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiv Bohdanči 136, okr. Kutná Hora , lhůta pro splacenínepeněžitého vkladu je 30 dní ode dne úpisu,c) emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši Kč12,500.000,- (slovy dvanáct milionů pět set tisíc korunčeských), s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu ajmenovitou hodnotou nově vydaných akcií se považuje za emisníážio,5) nové akcie budou stejného druhu jako akcie dříve vydané abudou s nimi spojena stejná práva,6) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, popsané aoceněné znaleckými posudky:a) znalce Ing. Radka Zádrapy, jmenovaného rozhodnutím Krajskéhosoudu v Ostravě pod č.j. Spr 3456/93 ze dne 12.11.1993, kterýocenil vkládané nemovitosti znaleckým posudkem č. 498/147-2000,vypracovaným dne 11.12.2000 na celkovou hodnotu Kč 12,577.700,-(slovy dvanáct milionů pět set sedmdesát sedm tisíc sedm setkorun českých) ab)znalce Ing. Marka Netoličky, jmenovaného rozhodnutím Krajskéhosoudu v Ostravě pod č.j. Spr 1608/94 ze dne 6.4.1994, kterýocenil vkládané nemovitosti znaleckým posudkem č. 28-9/00,vypracovaným dne 16.12.2000 na celkovou hodnotu Kč 12,712.530(slovy dvanáct milionů sedm set dvanáct tisíc pět set třicetkorun českých), přičemžc) jediný akcionář vzal za podklad pro určení hodnotynepeněžitého vkladu znalecký posudek znalce Ing. Radka Zádrapy,a rozhodl, že na vklad jediného akcionáře se započítává částkave výši Kč 12,500.000,-(slovy dvanáct milionů pět set tisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů