Trendy

909 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-1 202 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

79 705 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

27.9.1999 - 2.12.2016 Praha 1, Těšnov 1/1059

26115492

DIČ

od 1.8.2000

CZ26115492

Datová schránka

iqup9j9

Historické názvy

27.9.1999 - 25.2.2004

Charouz Group a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6141

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.5.2002

1 660 000 000 Kč

Historické jmění

27.9.1999 - 27.5.2002

960 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2073246 / 5800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 27.11.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Těšnov 1059/1, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. dubna 2002 - 27. května 2002 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25,2,2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšeníekonomické situace společnosti o částku 700.000.000,- Kč s tí... m,že upisování akcií nad částku 700.000.000,- Kč se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 700 kusů kmenovýchlistinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí1.000.000,- Kč.Společnost BPA sport marketing a.s., jako jediný akcionářakciové společnosti Charouz Group a.s. má podle ustanovení §204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií přizvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšenízákladního kapitálu.Společnost BPA sport marketing a.s. se tohoto přednostního právav plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsánypodle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty společnosti A. Charouz,spol.s r.o., Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 15 88 84 36 jako předemurčenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2, písm. d) obchodníhozákoníku.Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnostiCharouz roup a.s. budou upsány předem určeným zájemcem a tospolečností A. Charouz, spol.s r.o. a to smlouvou o upsání akciíuzavřenou mezi společnostmi Charouz Group a.s. a A. Charouz,spol.s r.o. podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodníhozákoníku.Jediný akcionář společnosti Charouz Group a.s. ukládápředstavenstvu této společnosti, aby podalo návrh na zápistohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí aoznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté,co tato skutečnost nastane.Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezispolečnostmi Charouz Group a.s a A. Charouz, spol.s r.o. budeve smyslu ustanovení § 203, odst. 4 obchodního zákoníku vázánona rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.Představenstvo společnosti Charouz Group a.s. je povinno předatpředem určenému zájemci a to společnosti A. Charouz, spol.s r.o.návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménemspolečnosti Charouz Group a.s. bez zbytečného odkladu po přijetítohoto rozhodnutí.Společnost A. Charou, spol. s r.o., jako předem určený zájemceupíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií ( jižpodepsané jménem společnosti Charouz group a.s.) do sídlaspolečnosti Charouz Group a.s.Společnost A. Charouz, spol.s r.o., jako předem určený zájemceje povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručetspolečnosti Charouz Group a.s. do jejího sídla nejpozději do 14dnů ode dne oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti Charouz Group a.s. je povinno předemurčeného zájemce a to společnost A. Charouz, spol.s r.o.informovat o počátku běhu lhůty - o dni, kdy byl návrh na zápistohoto rozhodnutí podán k obchodnímu rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnostiA. Charouz, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ15 88 84 36 vůči společnosti Charouz Group a.s. proti pohledávcespolečnosti Charouz Group a.s. na splacení emisního kursu.Pohledávka společnosti A. Charouz, spol. s r.o. vůči společnostiCharouz Group a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupenípohledávky za společností Charouz Holding a.s. ze dne17,11,1999, smlouvy o postoupení pohledávky za společnostíCharouz Holding, a.s. ze dne 5,6,2000, ze smlouvy o půjčce zedne 17,8,2000, ze smlouvy o půjčce ze dne 6,9,2000, ze smlouvy opostoupení pohledávky za M 3000 a.s. ze dne 8,11,2000, zesmlouvy o půjčce ze dne 20,2,2002, z úroků za rok 1999, 2000 a2001. Existence těchto pohledávek byla potvrzena Zprávou oověření závazků k 25,2,2002 vypracovanou společností PRIMASKAAUDIT, a.s., auditor, číslo osvědčení 209. Zpráva je přílohoučíslo 3 tohoto notářského zápisu. Z těchto pohledávek sepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti A.Charouz, spol. s r.o. vůči společnosti Charouz Group a.s. vevýši 700.000.000,- Kč.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Lhůta prouzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne,kdy společnosti A. Charouz, spol.s r.o. bude doručen návrh nauzavření smlouvy o započtení podepsaný jménem společnostiCharouz Group a.s. Návrh smlouvy o započtení zašle společnostCharouz Group a.s. upisovateli a to společnosti A. Charouz,spol.s r.o. dopisem bez zbytečného odkladu poté, co nabydeprávní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře akciové společnosti Charouz Group a.s. vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti Charouz Group a.s. do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů