Trendy

190 113 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

57 515 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

1 130 609 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 21.11.2016 Libušská 319/126, Písnice, 142 00 Praha 4

Historické adresy

5.10.1999 - 21.11.2016 Praha 4, Libušská 319

26117649

DIČ

od 3.1.2000

CZ26117649

Datum vzniku

5. října 1999

Datová schránka

wkxsc8d

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6159

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.2.2004

5 760 000 Kč

Historické jmění

5.10.1999 - 4.2.2004

5 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 24.10.2017

115- 2444590207 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

5.10.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Libušská 319/126, 142 00, Praha - Písnice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. února 2016 : Valná hromada obchodní společnosti SAPARIA, a.s. schválila dne 16.2.2016 projekt rozdělení této společnosti oddělením se vznikem nové společnosti Sapanova a.s., identifikační číslo Valná hromada obchodní společnosti SAPARIA, a.s. schválila dne 16.2.2016 projekt rozdělení této společnosti oddělením se vznikem nové společnosti Sapanova a.s., identifikační číslo... 04841425. zobrazit více skrýt více
  • 9. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. září 2007 - 15. února 2008 : Usnesením valené hromady společnosti bylo rozhodnuto o:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 66,240.000,- Kč ( slovy: šedesátšestmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeskýc... h) na celkovou částku 72,000.000,- Kč ( slovy: sedmdesátdvamilionůkorunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu společnosti a získání dalších finančních zdrojů k podnikání.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 6624 kusů ( šesttisícšestsetdvacetčtyři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorunčeských), znějících na jméno v listinné podobě. Současně dojde ke spojení akcií. Akcionáři se výhody přednostního práva upisování akcií nevzdávají. Všichni akcionáři budou upisovat akcie ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.c) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. na adresu bydliště akcionáře.d) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Valná hromada dále stanoví šedesátidenní lhůtu k předložení listinných akcií za účelem výměny za zatímní listy nebo nové akcie. Před zápisem o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede druh, formu, jmenovitou hodnotu, počet a celkovou hodnotu upsaných akcií. Toto potvrzení pak společnost po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vymění upisovateli za zatímní list ( pokud jde o upsané akcie, které ještě nebyly splaceny) a za akcie, jejichž hodnota byla již splacena.e) Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvlášního účtu spoelčnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela, u České spořitelny a.s., na své jméno, číslo účtu 150322339/0800, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. Nejpozději jsou akcionáři povinni splatit akcie do jednoho roku ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 2003 - 4. února 2004 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k... apitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 26 (slovy: dvaceti šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě.c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku.e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako svolání valné hromady, tzn. v deníku Hospodářské noviny. Ve lhůtě pro úpis uzavřou všichni akcionáři dohodu, podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 199344090207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne úpisu akcií upisovatelem. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 2002 - 9. prosince 2003 : Zvýšení základního jmění:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000,- Kč( slovy: dvěstěšedesát tisíc korun českých) s tím, že upisováníakcií nad částku navrhovanéh... o zvýšení základního kapitálu senepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s usta-noveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 260 (slovy:dvěstěšedesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),znějících na jméno v listinné podobě.c) Všichni akcionáři společnosti se ještě před hlasováním ozvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva naupisování akcií dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodníhozákoníku.d) Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podleust. § 205 obchodního zákoníku.e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta proupisování akcií činí jeden týden a počíná běžet po uplynutípatnácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského sou-du v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodníhl rejstříku. Připadne-li poslední den tétolhůty na sobotu, neděli nabo svátek, je posledním dnem úpisuposlední pracovní den. V této lhůtě uzavřou všichni akcionářidohodu, podle ust.§ 205 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůtypro upisování akcií bude upisovatelům oznámen dopisem zaslanýmvšem upisovatelům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsanouv seznamu akcionářů společnosti. Emisní kurs upisovaných akciíje 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).f) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsanýchakcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti u banky,který za tím účelem společnost otevřela na své jméno: čísloúčtu 199344090207/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPraha 4, Novodvorská 7/434, a to ve lhůtě jednoho měsíce odedne úpisu akcií upisovatelem.Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou v listinné podobě, neveřejně obchodovatelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmeno-vitá hodnota zůstávají beze změny.Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společ-nosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společ-nosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů