Trendy

23 210 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

7 654 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

86 158 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

6.10.1999 - 23.6.2015 Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000

26118114

DIČ

Není plátce DPH

28.6.2000 - 23.6.2015

CZ26118114

Datum vzniku

6. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. června 2015

Datová schránka

257eejy

Historické názvy

22.7.2014 - 23.6.2015

Hilde Development, a.s. v likvidaci

6.10.1999 - 22.7.2014

Hilde Development, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6164

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.6.2004 - 23.6.2015

34 000 000 Kč

6.10.1999 - 9.6.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2015 - 23. června 2015 : Společnost Hilde Development, a.s. v likvidaci, IČ: 261 18 114, se sídlem Praha,Bělehradská 18, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, v oddíle B... , vložce č. 6164, se v důsledku zrušení s likvidací a ukončení likvidace z obchodního rejstříku vymazává. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 2014 - 23. června 2015 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 17.června 2014 o zrušení společnosti s likvidací, společnost vstoupí do likvidace dne 1.července 2014. Likvidátorem se n... a základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti stane pan Ing. Josef Žížala, dat. nar. 13.2.1969, bytem: Na Folimance 2120/9, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 2004 - 9. června 2004 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) o částku 33.000.000,- Kč (slo... vy: třicet tři milionů korun českých), a to upsáním nových) na novou výši 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že nebude připuštěno upisování akcií nad navrženou částku, dále s tím, že budou upsány akcie v počtu 33 (slovy třiceti tří) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), v listinné podobě, jejichž forma bude na majitele a jejichž druh bude kmenové, a jejichž emisní kurz bude roven jejich nominální hodnotě, tedy bude činit 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).Důvodem navrženého zvýšení základního kapitálu společnosti je nutnost posílení vlastního kapitálu společnosti za účelem rozvoje podnikatelských aktivit společnosti.Jediný akcionář společnosti Hilde Development, a. s. dále činí rozhodnutí, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Prohlašuje, že mu byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu o způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Dále prohlašuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem, tj. společností Jamasin NV se sídlem Auguste Reyerslaan 107, B-1030 Brusel - Belgické království.Jediný akcionář upíše všech 33 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) s emisním kurzem jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 (slovy třicet) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zmocněnci akcionáře společnosti Jamasin NV se sídlem Auguste Reyerslaan 107, B-1030, Brusel - Belgické království, a to paní Mgr. Petře Mizerové Bulířové, r.č. 765704/2569, na adresu VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Bělehradská 18, Praha 4 nebo jinak do vlastních rukou tohoto zmocněnce.Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti Hilde Development, a.s. předem určenému zájemci - společnosti Jamasin NV se sídlem Auguste Reverslaan 107, B-1030, Brusel - Belgické království, a to zmocněnci - paní Mgr. Petře Mizerové Bulířové, r.č. 765704/2569, na adresu VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Bělehradská 18, Praha 4, nebo jinak do vlastních rukou zmocněnce, ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti, uvedené v ustanovení § 205, odst. 3 obchodního zákoníku.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Hilde Development, a. s.Návrh na uzavření smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude možné přijmout a tedy smlouvu uzavřít kdykoliv až do uplynutí 30 (slovy třiceti) denní lhůty od doručení předmětného návrhu zmocněnci.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nebude moci být doručen dříve, a tedy ani upisování nebude moci začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účet společnosti Hilde Development, a. s. zřízený pro účel splacení emisního kurzu akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti je následující:číslo účtu 188 531 195/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií se stanoví na 60 (slovy šedesát) dní ode dne uzavření smlouvy dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů