Základní údaje

Sídlo

od 6.10.1999 Mladá Boleslav, Na Kozině 9

26118149

DIČ

Není plátce DPH

22.10.1999 - 23.9.2008

CZ26118149

Datová schránka

2rap764

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6166

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mladá Boleslav

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 18. dubna 2001 - 11. září 2002 : Valná hromada rozhodla dne 13.3.2001 o zvýšení základníhokapitálu o částku ve výši 3,000.000,- Kč z původně zapsaného1,000.000,- Kč na nových ve výši 4,000.000,- Kč, přičemžupisová... ní akcií nad tuto částku se nepřipouští.- o tom, že společnost vydá 3000 kusů kmenových akcií namajitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii. Akciebudou vydány v listinné podobě.- akcionář Ing. Jiří Rataj prohlašuje, že nevyužije svéhopřednostního práva k upsání akcií. Akcionář Karel Polákprohlašuje, že využije svého přednostního práva k upsání 2.700kusů akcií a emisní kurs upsaných akcií splatí peněžitýmvkladem.- o tom, že zbývající část akcií, tj. celkem 300 kusů akcií,které nebyly upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Karlu Polákovi, r.č.74 06 01/0953, bytem Bělá pod Bezdězem, Velenského 1137, kterýsplatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem.- o tom, že místem pro vykonání přednostního práva je sídlospolečnosti zapsané ke dni konání valné hromady v obchodnímrejstříku, tj. Mladá Boleslav, Na Kozině 9. Lhůta pro vykonánípřednostního práva činí 90 slovy devadesát dnů ode dne podánínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, přičemžupisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionářům oznámen tak, že jim společnost zašle oznámení opočátku běhu lhůty na adresu sídla nebo bydliště uvedenou vseznamu akcionářů, nejpozději první následující pracovní den popodání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku u Městského soudu v Praze.- o tom, že navrhovaná výše emisního kursu akcií upisovaných svyužitím přednostního práva činí 1.000,- Kč- o tom, že místem pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti zapsané ke dni konání valné hromady vobchodním rejstříku, tj. Mladá Boleslav, Na Kozině 9. Lhůta proupisování činí 90 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního u Městského soudu vPraze, přičemž upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jížje právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního právabude určitému zájemci oznámen tak, že mu společnost zašleoznámení o počátku běhu lhůty na adresu jeho bydliště, tj. Bělápod Bezdězem, Velenského 1137, nejpozději první následujícípracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku u Městského soudu vPraze.- o tom, že navrhovaná výše emisního kursu akcií upisovaných bezvyužití přednostního práva činí 1.000,- Kč- o tom, že lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisníkurs upsaných akcií je 90 slovy devadesát dnů ode dne podánínávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, přičemžupisování akcií je vázáno na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tétolhůtě jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upsanýchakcií na účet číslo 160167002/510 vedený u Investiční a poštovníbanka, a.s., pobočka Mladá Boleslav. zobrazit více skrýt více
posunout dolů