Trendy

112 265 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 494 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 630 572 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.12.2010 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14000

Historické adresy

22.3.2004 - 17.12.2010 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 14000
22.1.2003 - 22.3.2004 Praha 2, Nad Petruskou 2280/3, PSČ 12000
7.11.2001 - 22.1.2003 Praha 2, Nad Petruskou 3
7.10.1999 - 7.11.2001 Praha 4, Jemnická 1, PSČ 14000

Adresa z obchodního rejstříku

od 16.6.2015 Praha - Michle, Želetavská 1525/1, okres Hlavní město Praha, PSČ 14000

26118963

DIČ

od 12.4.2000

CZ26118963

Datum vzniku

7. října 1999

Datová schránka

vxafkuj

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6173

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2016

4 000 000 000 Kč

Historické jmění

21.1.2016 - 26.4.2016

3 500 000 000 Kč

11.1.2006 - 21.1.2016

800 000 000 Kč

23.11.2004 - 11.1.2006

400 000 000 Kč

18.11.2002 - 23.11.2004

200 000 000 Kč

10.12.1999 - 18.11.2002

1 000 000 Kč

7.10.1999 - 10.12.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 19.2.2014

1331961046 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. dubna 2014 - 19. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 17. dubna 2014 - 19. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 26. dubna 2016 - 26. dubna 2016 : Valná hromada předmětné společnosti přijala dne 13.4.2016 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu předmětné společnosti o 500.000.000 Kč (pět set milionů korun českých), to jest z... částky 3.500.000.000 Kč (tři miliardy pět set milionů korun českých) na částku 4.000.000.000 Kč (čtyři miliardy korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 1.000 (jeden tisíc) nových kmenových listinných akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, budou veškeré nově vydané akcie upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu následujícím zájemcům: a. Panu Radimu Passerovi, nar. 29.09.1963, bydliště Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4, se nabízí 860 (osm set šedesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7001 až 7860; b. Ing. Janu Malíkovi, nar. 06.05.1964, bydliště č.p. 120, 387 51 Štěkeň, se nabízí 50 (padesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7861 až 7910; c. Ing. Marii Passerové, nar. 08.12.1934, bydliště K jízdárně 8/1, 190 16 Praha 9, se nabízí 50 (padesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7911 až 7960; d. Panu Zbyňku Passerovi, nar. 12.07.1974, bydliště K jízdárně 8/1, 190 16 Praha 9, se nabízí 25 (dvacet pět) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7961 až 7985; e. Ing. Vladimíru Kloudovi, nar. 08.01.1963, bydliště Na dolnici 494/62, 155 00 Praha 5, se nabízí 15 (patnáct) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7986 až 8000. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí. Připouští se možnost započtení následujících pohledávek zájemců o upsání akcií proti pohledávce předmětné společnosti na splacení emisního kursu: a. Pohledávka Radima Passera ve výši 430.000.000 Kč (čtyři sta třicet milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015.b. Pohledávka Ing. Jana Malíka ve výši 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. c. Pohledávka Ing. Marie Passerové ve výši 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015.d. Pohledávka Zbyňka Passera ve výši 12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015.e. Pohledávka Ing. Vladimíra Kloudy ve výši 7.500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí v sídle předmětné společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2005 - 11. ledna 2006 : a) Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2005 o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 400.000.000,- Kč o částku 400.000.000,- Kč na novou výši základního kapitál... u 800.000.000,- Kč, bez možnosti upisování nad částku 400.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 800 kusů o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává.b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada před usnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávu představenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostního práva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií.c) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva (všichni akcionáři se svým výslovným prohlášením svého přednostního práva vzdali), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:- zájemci Radimu Passerovi, r.č. 630929/1219, bytem Praha 10, V Olšinách 36, PSČ: 100 00, bude nabídnuto 694 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 347.000.000,- Kč,- zájemci Marii Passerové, r.č. 346208/090, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 44 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 22.000.000,- Kč,- zájemci Ing. Janu Malíkovi, r.č. 640506/2059, bytem Štěkeň 120, PSČ: 387 51, bude nabídnuto 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota akcií činí 21.000.000,- Kč,- zájemci Zbyňku Passerovi, r.č. 740712/0127, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 10.000.000,- Kč.Předem určený zájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsání akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo nejpozději do 30 dnů ode dne konání této valné hromady příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku a po jeho podání bez zbytečného odkladu vyhotovilo návrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a doručilo zájemcům do vlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhu smlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhem smlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhu je dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akcií doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisu smlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. nulové emisní ážio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí.d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kurs upisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradně prostřednictvím započtení, neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůči společnosti se rovnají emisnímu kursu jimi upisovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě o započtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akciíí se zájemcem, doručí zájemci návrh dohody o započtení do vlastních rukou. Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody s tím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetí návrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody o započtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, anebo se v této lhůtě osobně dostavit ke společnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců:- Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 347.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 347.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 694 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.- Peněžitá pohledávka Marie Passerové vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 22.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 22.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 44 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.- Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnosti vyplývajicí z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 21.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 21.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.- Peněžitá pohledávka Zbyňka Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 10.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 10.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. listopadu 2004 - 23. listopadu 2004 : a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 200.000.000,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 400.000.000,- Kč bez možn... osti upisování nad částku 200.000.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 400 kusů o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává.b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada před usnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávu představenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostního práva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií.c) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva ( všichni akcionáři se svým výslovným prohlášením svého přednostního práva vzdali) a budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:- zájemci Radimovi Passerovi, r.č. 630929/1219, bytem Praha 10, V Olšinách 36, PSČ: 100 00 bude nabídnuto 340 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 170.000.000,- Kč- zájemci Marii Passerové, r.č. 346208/090, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 40 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 20.000.000,- Kč- zájemci Ing. Janu Malíkovi, r.č. 640506/2059, bytem Štěken 120, PSČ: 387 51, bude nabídnuto 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota akcií činí 10.000.000,- Kč.- Předem určený zájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsání akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo nejpozději do 30 dnů ode dne konání této valné hromady příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku a po jeho podání bez zbytečného odkladu vyhotovilo návrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a doručilo zájemcům do vlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhu smlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhem smlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhu je dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akcií doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisu smlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. nulové emisní ážio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí.d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kurs upisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradně prostřednictvím započtení, neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůči společnosti přesahují emisní kurs jimi upisovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě o započtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsání akcií. tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií se zájemcem, doručí zájemci návrh dohody o započtení do vlastních rukou. Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody s tím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetí pro přijetí návrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody o započtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, a nebo se v této lhůtě osobně dostavit ke společnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců:- Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 195.683.930,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 170.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 340 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.- Peněžitá pohledávka Marie Passerové vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 24.387.909,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs uppisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 20.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 40 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.- Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 12.193.954,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 10.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2002 - 18. listopadu 2002 : a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z jehodosavadní výše 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden milion korunčeských) o částku 199.000.000,--Kč (slovy: Jedno sto devadesá... tdevět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu200.000.000,--Kč (slovy: Dvě stě milionů korun českých) bezmožnosti upisování nad částku 199.000.000,--Kč. Zvýšenízákladního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenovýchakcií v počtu 19 900 kusů (slovy: Devatenáct tisíc devět setkusů) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: Deset tisíc korunčeských), v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodnějako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává.b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti vesmyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechnyakcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada předusnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávupředstavenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostníhopráva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií. Všichni přítomníakcionáři se nadto svým výslovným prohlášením učiněným na tétovalné hromadě svého přednostního práva podle § 204a odst. 5vzdávají.c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, alebudou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:- zájemci Radimu Passerovi, bytem V Olšinách 36, 100 31 Praha10,RČ: 630929/1219 bude nabídnuto 16 915 akcií (slovy: Šestnácttisíc devět set patnáct) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 169.150.000,--Kč- zájemci Maximu Passerovi, bytem K jízdárně 8, 190 00 Praha 9 -Koloděje, RČ: 300908/071, bude nabídnuto 1.990 akcií (slovy:Jeden tisíc devět set devadesát) o jmenovité hodnotě10.000,--Kč, celková jmenovitá hodnota akcií 19.900.000,--Kč(slovy: Devatenáct milionů devět set tisíc korun českých)- zájemci ing. Janu Malíkovi, bytem Štěkeň 120, 387 51, okresStrakonice, RČ: 640506/2056, bude nabídnuto 995 akcií (slovy:Devět set devadesát pět) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,celková jmenovitá hodnota akcií 9.950.000,--Kč (slovy: Desetmilionů devět set padesát tisíc korun českých). Předem určenýzájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvěo upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akciíbude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák..Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsáníakcií. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalonejpozději do 18.10.2002 příslušný návrh na zápis do obchodníhorejstříku a po jeho podání, nejpozději do 25.10.2002, vyhotovilonávrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a doručilo zájemcům dovlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavřenísmlouvy se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhusmlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého zezájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhemsmlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhuje dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlospolečnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akcií doručit dosídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií,který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí býtúředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisusmlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno vtomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč.zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kursnově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejichjmenovité hodnotě, tj. nulové emisní ažio. Nepeněžité vklady senepřipouštějí.d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávekzájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhokursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kursupisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradnězapočtením neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůčispolečnosti přesahují emisní kurs jimi upisovaných akcií. Valnáhromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody ozapočtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák.Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápistohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jížje právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě ozapočtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsáníakcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií se zájemcem,doručí zájemci návrh dohody o započtení do vlastních rukou.Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody stím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručenínávrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu,tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta proupsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetínávrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody ozapočtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpismusí být úředně ověřen, anebo se v této lhůtě osobně dostavit kespolečnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovnídny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jehopřijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahujíustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy ajeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců:- Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnostivyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobědne 5.8.2002 ve výši 206.104.967,-Kč (slovy: Dvě stě šestmilionů jedno sto čtyři tisíce devět set šedesát sedm korunčeských) splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kursupisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši169.150.000,--Kč (slovy: Jedno sto šedesát devět milionů jednosto padesát tisíc korun českých), kterou bude pokryt jíodpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 16 916 akcií(slovy: Šestnáct tisíc devět set šestnáct) o jmenovité hodnotě10.000,--Kč.- Peněžitá pohledávka Maxima Passera vůči společnostivyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobědne 01.08.2002 ve výši 20.934.496,-Kč (slovy: Dvacet milionůdevět set třicet čtyři tisíce čtyři sta devadesát šest korunčeských) splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kursupisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši20.900.000,--Kč (slovy: Dvacet milionů devět set tisíc korunčeských), kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurszájemcem upisovaných 2 090 akcií (slovy: Dva tisíce devadesát) ojmenovité hodnotě 10.000,--Kč.- Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnostivyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobědne 01.08.2002 ve výši 10.467.248,--Kč (slovy: Deset milionůčtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých)splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kurs upisovanýchakcií bude z pohledávky použita část ve výši 10.450.000,--Kč(slovy: Deset milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých),kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcemupisovaných 1 045 akcií (slovy: Jeden tisíc čtyřicet pět) ojmenovité hodnotě 10.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Valná hromada dne 10.11.2000 rozhodla na návrh představenstva ozvýšení základního jmění společnosti z dosavadního 1.000.000,-Kčo navrhovanou částku 120.000.000,-Kč na 121.000.000,-... Kč, přičemžse nepřipouští upsání akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do 30 dnů ode dnezápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovnídny... od 9.00 do 17.00 hod. Zvýšení základního jmění budeprovedeno vkladem pohledávek jednotlivých akcionářů,vyplývajících z peněžitých půjček společnosti, provedeným doupsání akcií. Účet banky na který byly poskytnuty peněžitépůjčky ve výši emisního kursu upisovaných akcií je u HypoVereinsbank, a.s., Nám. Republiky 3A, Praha 1, č.ú.1331964001/3800. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Vzhledem k potřebě uchování akcionářské struktury společnosti sezachovává přednostní právo dosavadních akcionářů.
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií,a to bez veřejné výzvy k upisování akcií a s nabídkou určitýmzájemcům. Těmito zájemci jsou dosavadní akcionáři společ... nostipánové:Radim Passer, RČ:630929/1219/,bytem V Olšinách 36, Praha 10Maximus Passer, RČ:300908/071,bytem K jízdárně 8, Praha 9 -KolodějeJan Malík, RČ:640506/2059,bytem Štěkeň č. 120, okr. StrakoniceRoman Tyc, RČ:630928/0208,bytem Praha 10,Herbenova 563/60. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emisekmenových listinných akcií znějících na jméno, v počtu 120 kusů,s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,-Kč. Emisní ku... rsnově upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 22. června 2002 : Důvodem navrhovaného zvýšení zákaldního jmění je další upevněnípozice společnosti na trhu a vytvoření podmínek přispívajících kvyhledání bankovního partnera. Zvýšení základního jmě... ní jepřípustné, neboť stávající základní jmění je zcela splaceno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů