182 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-1 311 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

12 321 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

10.1.2008 - 20.3.2010 Praha 2, Bělehradská 643/77, PSČ 12000
10.12.2003 - 10.1.2008 Praha 5, Stroupežnického 529/6, PSČ 15000
13.3.2002 - 10.12.2003 Praha 10, Weilova 2, čp. 1144, PSČ 10200
22.10.1999 - 13.3.2002 Praha 4, Sliačská 1, PSČ 14141

26123100

DIČ

Není plátce DPH

22.5.2000 - 5.5.2009

CZ26123100

Datum vzniku

22. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. března 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. března 2010

Historické názvy

22.9.2009 - 20.3.2010

NOMAINVEST, spol. s r.o. v likvidaci

4.11.2008 - 22.9.2009

NOMAINVEST, spol. s r.o.

22.10.1999 - 4.11.2008

NOMAINVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6197

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

4.11.2008 - 20.3.2010

8 853 000 Kč

4.7.2003 - 4.11.2008

86 000 000 Kč

22.10.1999 - 4.7.2003

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. března 2010 - 20. března 2010 : Obchodní společnost NOMAINVEST, spol. s r.o. v likvidaci se sídlem Praha 2, Bělehradská 643/77, PSČ 120 00, identifikační číslo 261 23 100 je vymazána z obchodního rejstříku. Práv... ní důvod výmazu je zrušení společnosti s likvidací a ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 22. září 2009 - 20. března 2010 : Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady ze dne 3.8.2009 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 4. listopadu 2008 - 20. března 2010 : Společnost změnila svou právní formu z formy akciová společnost na formu společnost s ručením omezeným.
  • 16. dubna 2003 - 4. listopadu 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti NOMAINVEST, AG bylorozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsánímnových akcií dne 17.12.2002, učiněného ve formě notářskéh... ozápisu sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, čj. N 788/2002, NZ599/2002 tak, že1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 85.000.000,- Kč(slovy osmdesát pět milionů korun českých), tj. z 1.000.000,- Kčna 86.000.000,- Kč.2) Zvýšení nad částku 85.000.000,- Kč se nepřipouští.3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 850 ks kmenových akciína majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě100.000,- Kč.4) Emisní kurz nově upsaných akcií bude totožný s jejichjmenovitou hodnotou.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář: Nomainvest AG, sesídlem Švýcarsko, c/o Ibusco AG, Ausserfeld 7, 6362 Stansstad.6) Připouští se započtení tří pohledávek, které má jedinýakcionář za společností. Pohledávky mají tuto strukturu (právnídůvod, výše, splatnost, kurz cizí měny ke Kč):a) půjčka ze dne 5.1.2000, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 1.277.270,68 USD (z toho jistina činí 1.140.636,- USD),splatnost 18.2.2010, dle kurzovního lístku ČNB ke dni 17.12.2002(1 USD = 30,607 Kč), 39.093.423,70 Kč,b) půjčka ze dne 14.11.2001, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 259.349,31 CHF (z toho jistina činí 250.000,- CHF),splatnost 31.10.2011, dle kurzovního lístku ČNB ke dni17.12.2002, (1 CHF = 21,169 Kč), 5.490.165,50 Kč,c) půjčka ze dne 4.10.2002, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 2.055.636,70 CHF (z toho jistina činí 2.047.000,- CHF),splatnost 31.12.2012, dle kurzovního lístku ČNB ke dni17.12.2002, (1 CHF = 21,169 Kč), 43.515.773,30 Kč.7) Veškeré nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akciíuzavřené mezi společností a jediným akcionářem podle § 204odst.5 obch.zák.Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovatalespoň náležitosti podle § 205 odst.3 obch zák. a podpisyna smlouvě budou úředně ověřeny.K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli - jedinémuakcionáři - lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 60dnů ode dne 17.12.2002. Smlouva o upsání akcií bude obsahovatrozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkovéhosoudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Ukládá se představenstvu společnosti, aby návrh smlouvy podleodst. 7) doručilo jedinému akcionáři nejpozději 45 dnů od17.12.2002.9) Smlouvu podle § 204 odst. 5 obch.zák. nelze uzavřít předpodáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.10) Návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek jedinéhoakcionáře za společností proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kurzu nových akcií za jedinýmakcionářem (jde o započtení dohodou účastníků podle § 581 odst.3 obč. zák.) předloží společnost jedinému akcionáři při podpisusmlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kurzu upsaných akciíuzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do30 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředněověřeny.11) Při přepočtu měn americký dolar (USD( - Česká koruna ašvýcarský frank (CHF) - česká koruna - bude použit kurz dlekurzovního lístku ČNB ke dni uzavření smlouvy o započtení,12) V případě, že kurz měn uvedených v odst. 11) k české koruněklesne tak, že pohledávky, jejichž započtením se základníkapitál zvyšuje, nebudou postačovat ke zvýšení základníhokapitálu o 85.000.000,- Kč, doplatí jediný akcionář rozdíl vpenězích na účet u banky, splňující požadavky § 163a odst.4obchodního zákoníku, před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.13) Naopak, bude-li součet pohledávek akcionáře za společnostíke dni započtení vyšší než pohledávka společnosti za akcionářem,započte se nejprve v plném rozsahu pohledávka uvedená v bodě 6)písm. a) a poté v plném rozsahu pohledávka uvedená v bodě 6)písm. b). Pohledávka uvedená v bodě 6) písm. c) se započte pouzedo výše odpovídající celkové pohledávce společnosti zaakcionářem 85.000.000,- Kč. Část pohledávky nezapočtená budezaúčtována na účet 413 ostatní kapitálové fondy, emisní ážiotedy nevznikne. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2003 - 16. dubna 2003 : Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti NOMAINVEST, AG bylorozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsánímnových akcií dne 17.12.2002, učiněného ve formě notářskéh... ozápisu sepsaného JUDr. Václavem Halbichem, čj. N 788/2002, NZ599/2002 tak, že1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 85.000.000,- Kč(slovy osmdesát pět milionů korun českých), tj. z 1.000.000,- Kčna 86.000.000,- Kč.2) Zvýšení nad částku 85.000.000,- Kč se nepřipouští.3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 850 ks kmenových akciína majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě100.000,- Kč.4) Emisní kurz nově upsaných akcií bude totožný s jejichjmenovitou hodnotou.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář: Nomainvest AG, sesídlem Švýcarsko, c/o Ibusco AG, Ausserfeld 7, 6362 Stansstad.6) Připouští se započtení tří pohledávek, které má jedinýakcionář za společností. Pohledávky mají tuto strukturu (právnídůvod, výše, splatnost, kurz či cizí měny ke Kč):a) půjčka ze dne 5.1.2000, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 1.277.270,68 USD (z toho jistina činí 1.140.636,- USD),splatnost 18.2.2010, dle kurzovního lístku ČNB ke dni 17.12.2002(1 USD = 30,607 Kč), 39.093.423,70 Kč,b) půjčka ze dne 14.11.2001, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 259.349,31 CHF (z toho jistina činí 250.000,- CHF),splatnost 31.10.2011, dle kurzovního lístku ČNB ke dni17.12.2001, (1 CHF = 21,169 Kč), 5.490.165,50 Kč,c) půjčka ze dne 4.10.2002, včetně úroků ke dni 17.12.2002 vevýši 2.055.636,70 CHF (z toho jistina činí 2.047.000,- CHF),splatnost 31.12.2012, dle kurzovního lístku ČNB ke dni17.12.2002, (1 CHF = 21,169 Kč), 43.515.773,30 Kč.7) Veškeré nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akciíuzavřené mezi společností a jediným akcionářem podle § 204odst.5 obch.zák. a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. Kupsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli - jedinémuakcionáři - lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 60dnů ode dne 17.12.2002. Smlouva o upsání akcií bude obsahovatrozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkovéhosoudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8) Ukládá se představenstvu společnosti, aby návrh smlouvy podleodst. 7) doručilo jedinému akcionáři nejpozději 45 dnů od17.12.2002.9) Smlouvu podle § 204 odst. 5 obch.zák. nelze uzavřít předpodáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.10) Návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek jedinéhoakcionáře za společností proti pohledávce společnosti nasplacení emisního kurzu nových akcií za jedinýmakcionářem (jde o započtení dohodou účastníků podle § 581 odst.3 obč. zák.) předloží společnost jedinému akcionáři při podpisusmlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kurzu upsaných akciíuzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do30 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředněověřeny.11) Při přepočt měn americký dolar (USD( - Česká koruna ašvýcarský frank (CHF) - česká koruna - bude použit kurz dlekurzovního lístku ČNB ke dni uzavření smlouvy o započtení,12) V případě, že kurz měn uvedených v odst. 11) k české koruněklesne tak, že pohledávky, jejichž započtením se základníkapitál zvyšuje, nebudou postačovat ke zvýšení základníhokapitálu o 85.000.000,- Kč, doplatí jediný akcionář rozdíl vpenězích na účet u banky, splňující požadavky § 163a odst.4obchodního zákoníku, před podáním návrhu na zápis do obchodníhorejstříku.13) Naopak, bude-li součet pohledávek akcionáře za společnostíke dni započtení vyšší než pohledávka spolenčosti za akcionářem,započte se nejprve v plném rozsahu pohledávka uvedená v bodě 6)písm. a) a poté v plném rozsahu pohledávka uvedená v bodě 6)písm. b). Pohledávka uvedená v bodě 6) písm. c) se započte pouzedo výše odpovídající celkové pohledávce společnosti zaakcionářem 85.000.000,- Kč. Část pohledávky nezapočtená budezaúčtována na účet 413 ostatní kapitálové fondy, emisní ážiotedy nevznikne. zobrazit více skrýt více
  • 4. února 2000 - 13. listopadu 2000 : 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty1 000 000.-Kč o částku 50 000 000,-Kč na konečnou hodnotu51 000 000,-Kč. Důvodem zvýšení je potřeba posílení kapitálu... společnosti.2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií předem určenýmzájemcem, a to obchodní společností KATANY S.A. se sídlemPanama. Přednostní právo všech stávajících akcionářů upsat novéakcie v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti sevylučuje v důležitém zájmu společnosti. Nepřipouští se upisováníakcií nad částku 50 000 000,-Kč.3. Upisováno bude 500 ks nových akcií v listinné podobě,znějících na majitele, přičemž každá nová akcie bude mítjmenovitou hodnotu 100 000,-Kč. Všechny nové akcie budou akciemikmenovými, neboť s nimi budou spojena stejná práva a povinnostijako s akciemi již vydanými. Emisní kurs se stanoví ve výširovnající se jmenovité hodnotě upsaných akcií. Akcie nebudouveřejně obchodovatelné.4. Úpis akcií bude zahájen 3. den po nabytí právní moci zápisurozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku a potrvá 3 kalendářní dny. Místem úpisuje sídlo společnosti.5. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akciípeněžitými vklady na účet společnosti č. 4001-0200402573/0300,vedený u ČSOB, a.s. Praha takto:- 30 % emisního kursu upsaných akcií splatí upisovatelé do 20pracovních dnů po datu úpisu na účet společnosti - přičemž přinesplnění této povinnosti je upisování neúčinné- zbylých 70 % hodnoty upsaných akcií splatí upisovatelé do30.12.2000Akcie lze splácet pouze peněžitými vklady.6. Představenstvo společnosti je povinno podat nejpozději do 30dnů ode dne konání této valné hromady návrh na zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku. Po zápisu do obchodníhorejstříku uveřejnit toto usnesení bez zbytečného odkladu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů