Základní údaje

Sídlo

od 27.4.2005 Praha 5 - Butovice, Volutova čp.2524, PSČ 15000

Historické adresy

14.8.2000 - 27.4.2005 Praha 5, Petržílkova 23/2565, PSČ 15800
3.11.1999 - 14.8.2000 Praha 6, Čistovická 250/9, PSČ 16300

26126044

DIČ

Není plátce DPH

20.3.2000 - 15.3.2011

CZ26126044

Datová schránka

mruejwm

Historické názvy

3.11.1999 - 28.4.2017

International Commercial Alliance, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6212

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2002

13 800 000 Kč

Historické jmění

3.11.1999 - 27.2.2002

5 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Historické provozovny

29.4.2002 - 15.4.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ovocný trh 573/12, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2017 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 222/2017 - 5 ze dne 10.3.2017, které nabylo právní moci dnem 12.4.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
 • 3. listopadu 1999 : Společnost byla založena bez upisování akcií.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Lhůta k upsání nových akcií se stanoví tak, že předem určenýzájemce upíše veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu veSmlouvě o upsání akcií ve lhůtě 20 (tj.dvaceti) dnů ode dne... doručení návrhu na uzavření Smlouvy na upsání akcií. NávrhSmlouvy o upsání akcií je společnost povinna předem určenémuzájemci doručit do 20 (tj.dvaceti) dnů ode dne právní mociusnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem úpisu akcií (uzavření Smlouvy oúpisu akcií) je sídlo společnosti v Praze 5, Petržílkova23/2565. Nepeněžitý vklad musí být předem určeným zájmcemsplacen do 30 (tj.třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy oupsání akcií a to předáním písemného prohlášení podle § 60 odst.1 ObchZ a současným předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti výrobního areálua to objekt bydlení č.1037 na poz.parcele č. 862, v obciRoudnice nad Labem, s poz.parc.č.862-zast.plocha, nádvoří, vk... at.území Roudnice nad Labem, objekt bydlení čp.1303 napoz.parc.č.869 v obci Roudnice nad Labem,poz.parc.č.869-zastavěná plocha, nádvoří, v kat. území Roudnicenad Labem, občanská vybavenost na poz.parc.č.864 v obci Roudnicenad Labem, poz.parc.č.864-zast.plocha a nádvoří, technickávybavenost na poz.č.865 v obci Roudnice nad Labem,poz.parc.č.865-zast.plocha a nádvoří, průmyslový objekt na poz.parc.č.866/2 v obci Roudnice nad Labem,poz.parc.č.866/2-zastav.plocha a nádvoří, průmyslový objekt napoz.parc.č.866/3 v obci Roudnice nad Labem, průmyslový objekt napoz.parc.č.866/5 v obci Roudnice nad Labem,poz.parc.č.866/5-zastav. plocha a nádvoří, v kat.území Roudnicenad Labem, poz.parc.č.866/3 zastavěná plocha a nádvoří,poz.parc.č.866/1-ostatní plochy, manipulační ploch,poz.parc.č.866/4-ostatní plochy, manipulační plochapoz.parc.č.870-ostatní plochy, veřejná zeleň, vše v katastrálnímúzemí Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, zapsané v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu v Litoměřicích na listuvlastnictví číslo 3330 pro obec a katastrální území Roudnice nadLabem. Tyto nemovitosti se oceňují dle společného znaleckéhoposudku ze dne 28.6.2001, zapsaném ve znaleckém deníku podpořadovým číslem 1252-62/2001, zpracovaném k tomuto účelu soudemustanovenými znalci Janem Richterem, Praha 10, Nad Úžlabinou 30a pod pořadovým číslem 1000-75/01, zpracovaným Janem Kuglerem,Nad Strakovkou 1, Praha 6-Dejvice, dle ust.§ 59 Obchodníhozákoníku částkou 7.900.000,-Kč (tj.sedm milionů devět set tisíckorun českých). Za tento napeněžitý vklad se vydá 790 (tj.sedmset devadesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinnépodobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj.deset tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Celý rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. o částku7.900.000,-Kč, bude proveden upsáním 790 (tj. sedmi setdevadesáti) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě,o jmenov... ité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (tj. deset tisíckorun českých). S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštnípráva a budou mít tedy stejná práva jako akcie již vydané.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotěa činí 10.000,-Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacenvýhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce a toobchodní společnosti "PARADIS PLUS s.r.o.", se sídlem Praha 1,Spálená 21, identifikační číslo 64939887. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu a vyloučení přednostníhopráva akcionářů podle § 204a ObchZ je posílení stabilityspolečnosti a realizace podnikatelského záměru společnosti vevla... stním výrobním areálu. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Valná hromada akcionářů akciové společnosti InternationalCommercial Alliance, a.s., rozhodla o zvýšení základníhokapitálu společnosti ve výši 5.900.000,-Kč (tj.pět milionůdevět set... tisíc korun českých) o částku 7.900.000,-Kč (tj.sedmmilionů devět set tisíc korun českých) na částku 13.800.000,-Kč(tj. třináct milionů osm set tisíc korun českých) úpisem všechnových akcií s vyloučením přednostního práva akcionářů a jejichsplacením výhradně nepěněžitým vkladem předem určeného zájemce,obchodní společnosti "PARADIS PLUS s.r.o.", se sídlem Praha 1,Spálená 21, identifikační číslo 64 93 98 87. Upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2002 - 27. února 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 31.8.2001 o zvýšení základníhokapitálu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů