Trendy

23 301 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

6 489 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

19 533 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 8.8.2017 Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8

Historické adresy

4.2.2011 - 8.8.2017 Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 16000
2.11.2006 - 4.2.2011 Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000
1.12.2004 - 2.11.2006 Praha 2, Anglická 26, PSČ 12000
17.10.2000 - 1.12.2004 Praha 2, Londýnská 41, PSČ 12000
23.11.1999 - 17.10.2000 Praha 2, Americká 17, PSČ 12000

26130653

DIČ

od 1.2.2000

CZ26130653

Datová schránka

z9y6wrj

Historické názvy

11.12.2003 - 17.7.2009

ORCO Property Management, a.s.

23.11.1999 - 11.12.2003

ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6237

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.2.2011

23 067 000 Kč

Historické jmění

25.2.2010 - 24.2.2011

14 000 000 Kč

16.10.2003 - 25.2.2010

4 000 000 Kč

23.11.1999 - 16.10.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

6660066600 / 5500

Historické provozovny

21.2.2005 - 19.2.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Anglická 82/26, 120 00, Praha - Vinohrady

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. prosince 2012 : Na společnost TVO Europe Holdings a.s., IČ 261 30 653, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00, přešlo z důvodu fúze sloučením obchodní jmění zanikající s Na společnost TVO Europe Holdings a.s., IČ 261 30 653, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00, přešlo z důvodu fúze sloučením obchodní jmění zanikající s...polečnosti TVO Europe Property and Facility Management Services s.r.o., IČ 284 49 045, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. prosince 2010 - 24. února 2011 : (1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc kor... un českých) ze současné výše 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých) na výši 23.067.000,- Kč (dvacet tři milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.;(c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci;(d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 906 (devíti set šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 7 (sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu.(e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70 East Lake Street Ste 600, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřadem státního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.");(f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVO Europe Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.(g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli.(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), se bude rovnat(j) její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu.(k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením.(l) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.. zobrazit více skrýt více
  • 27. ledna 2010 - 25. února 2010 : (1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitálspolečnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korunčeských) ze souča... sné výše 4.000.000,- Kč,- Kč (čtyři miliony korun českých) na výši14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých) za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. jeposílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.;(c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs budesplacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci;(d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (jednoho tisíce) kusůnových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinnépodobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionářvzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitémuzájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70East Lake Street Ste 600, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřademstátního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBALPARTNERS L.L.C.");(f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVOEurope Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00hodin do 16,00 hodin.(g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdingsa.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž jeupisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápistohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromadyspolečnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámenpředstavenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámenímzaslaným upisovateli.(h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou oupsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí býtúředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.(i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíckorun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč(deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinnépodobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu.(j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií,tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtenípeněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. protipohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůčiupisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením.(k) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce,společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdingsa.s. v celkové výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korunčeských), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společnostíTVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezispolečností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivitésCapellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVOGLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem jepostoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáctmilionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO PropertyManagement, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ:26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, protipohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nasplacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých).Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mítpísemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrhsmlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenémuzájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnůod uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení jepovinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáctdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci,společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C..(2) Společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako jediný akcionář společnosti TVOEurope Holdings a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TVOEurope Holdings a.s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti TVOEurope Holdings a.s. o 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) souhlasí sezapočtením peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBALPARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 19.067.000,-Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVOGLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy opostoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., sesídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem aspolečností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejížpředmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč(devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO PropertyManagement, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653,ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávcespolečnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korunčeských) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jíupsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 21. února 2003 - 16. října 2003 : Dne 10.12.2002 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnostORCO PROPERTY GROUP S.A., o zvýšení základního kapitáluspolečnosti takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněž... itým vkladem, a toze stávajícího 1000000,- Kč o částku 3000000,- Kč, takžezákladní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit4000000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Upsáno bude 300 ks kmenových, neregistrovaných akcií namajitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10000,-Kč. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10000,- Kč. Emisníkurs se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s novýmiakciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemispolečnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena.Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a tospolečnosti ORCO PROPERTY S.A., založené podle lucemburskéhopráva, se sídlem 31, rue Notre dame, L-2240, Lucemburk, reg. č.B 44996. Místem pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počneběžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akciíurčitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do tří dnů odprávní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesenído obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Emisníkurs upsaných akcií bude splacen tak, že ve lhůtě pro splaceníemisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtenípeněžité pohledávky určitého zájemce, tj. společnosti ORCOPROPERTY GROUP S.A., vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) z.č.513/1991 Sb. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společnostíORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. a určitým zájemcem, tj. společnostíORCO PROPERTY GROUP S.A. na částku 3000000,- Kč, která vznikla ztitulu smlouvy o půjčce ze dne 30.6.2002, kterou určitý zájemceuzavřel se společností ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. Tatopohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nověupsaných akcií v částce 3000000,- Kč. Lhůta pro splaceníemisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy ozapočtení činí 5 pracovních dnů po jejich upsání. Uděluje sesouhlas k započtení pohledávky společnosti na splaceníemisního kursu upsaných akcií ve smyslu § 163 odst. 3 z.č.513/1991 Sb. Důvodem pro toto zvýšení základního kapitálu jekapitálové posílení společnosti s ohledem na její další rozvoj. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů