Trendy

132 820 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 371 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

176 390 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2016 U Pily 918, 783 91 Uničov

Historické adresy

15.1.2003 - 25.11.2016 Uničov, U Pily 918, PSČ 78391
11.7.2002 - 15.1.2003 Uničov, U pily 20, okres Olomouc, PSČ 78391
15.12.1999 - 11.7.2002 Praha 1, Rybná 15, PSČ 11000

26138891

DIČ

od 1.3.2000

CZ26138891

Datová schránka

4agcdgp

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6287

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.11.2003

6 000 000 Kč

Historické jmění

15.12.1999 - 12.11.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uničov

Bankovní účty

zvěřejněno 15.1.2015

CZ4827000000002107623661

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 3.4.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Pily 918, 783 91, Uničov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 7. ledna 2014 : V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ 26138891 a sloučením takto odštěpené části jmění na společ V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění společnosti CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ 26138891 a sloučením takto odštěpené části jmění na společ...nost Carman Invest a.s., se sídlem Litovel, Poděbradova 751/2, PSČ 784 01, IČ 27820807. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením 1.1.2014. zobrazit více skrýt více
  • 7. srpna 2006 : Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-DOORS, s.r.o., IČ 277 Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-DOORS, s.r.o., IČ 277 ...64 460 se sídlem Ostrava, Poruba, Vřesinská 129/9, PSČ 708 00 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 221 - Ostrava-Poruba. zobrazit více skrýt více
  • 7. srpna 2006 : Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 268 45 Dne 31.3.2006 byla v souladu s ust. § 476 a násl. obch. zák. uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi CARMAN, a.s. jako prodávajícím a kupujícím CARMAN-WOOD, s.r.o., IČ 268 45... 245 se sídlem Hradec nad Moravicí, Žimrovická 34, PSČ 747 41 ohledně samostatné organizační složky podniku prodávajícího s označením CARMAN, a.s., provoz 222 - Hradec nad Moravicí. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. října 2003 - 12. listopadu 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CARMAN, a.s. o zvýšení základního kapitálu:1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní spol... ečnosti CARMAN, a.s. ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých byl v plné výši splacen. 2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 5 ks ( slovy: pěti kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000 -Kč, slovy: jedenmilion korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 5. Určuje, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: 5 ks ( pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je paní Janka Vojkůvková, rodné číslo 60-57-11/7253, Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3; 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CARMAN, a.s., tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1,000.000,- Kč slovy: jedenmilion korun českých; 9. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky paní Janky Vojkůvkové, rodné číslo 60-57-11/7253, bytem Žižkov, Žerotínova 1641/47, Praha 3 za společností CARMAN, a.s. : - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 2. června 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,150.000,-Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 27. září 2000, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 8. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; - peněžitá pohledávka ve výši 3,879.600,-Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdevěttisícšestset korun českých, a to na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 15. března 2002, která byla uzavřena mezi paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem a obchodní společností CARMAN, a.s. jako dlužníkem; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení a paní Janka Vojkůvková má tak za společností CARMAN, a.s. peněžitou pohledávku na základě těchto smluv ve výši 7,179.600,-Kč, slovy: sedmmilionůjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých; 10. Připouští započtení peněžitých pohledávek upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých za obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627 takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 2. června 2000 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,150.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 27. září 2000 ve smyslu ust. §657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; C) započtení peněžité pohledávky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 8. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; D) započtení části peněžité pohledávky ve výši 1,700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých) ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi obchodní společností CARMAN, a.s. se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, identifikační číslo: 26 13 88 91, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2627, jako dlužníkem a paní Jankou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 15. března 2002 ve smyslu ust. § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku zůstává dále jako pohledávka paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. 11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; - peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 5,000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; zůstatek pohledávky ve výši 2,179.600,-Kč, slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdevěttisícšestset korun českých včetně sjednaného úroku bude i nadále tvořit pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností CARMAN, a.s. - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 5,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. její částí, je zánik dluhu společnosti CARMAN, a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 5,000.000,-Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti CARMAN, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její částí, akcionáře paní Janky Vojkůvkové. 14. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, a to kancelář předsedy představenstva; dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů