Trendy

3 317 120 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

84 390 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 962 349 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2010 Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 14062

Historické adresy

1.7.2006 - 1.1.2010 Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 13000
14.10.2002 - 1.7.2006 Praha l, Provaznická 13, čp.397, PSČ 11000
21.12.1999 - 14.10.2002 Praha l, Provaznická 13

26141647

DIČ

od 1.1.2018

CZ26141647

12.7.2000 - 31.12.2013

CZ26141647

Datová schránka

syrddmx

Historické názvy

24.3.2015 - 16.4.2015

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

24.12.2014 - 24.3.2015

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6304

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2014

52 184 195 Kč

Historické jmění

19.2.2007 - 1.1.2014

521 841 950 Kč

4.10.2006 - 19.2.2007

521 841 950 Kč

18.3.2005 - 4.10.2006

361 841 950 Kč

29.4.2004 - 18.3.2005

11 000 000 Kč

21.12.1999 - 29.4.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 10.1.2018

35- 1748220227 / 0100

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 8.1.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Krátká 904, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

... více provozoven (celkem 27) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2014 : Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 261 41 647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra...ze, oddíl B, vložka 6304, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností: (i) CKF Servisní s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 290 38 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161893; (ii) eTravel 2004 s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 268 33 107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210385; a (iii) SKI TRAVEL, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČ: 242 00 883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17799, které byly zrušeny bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2005 : Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, Na společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s. přešlo obchodní jmění zanikajících společností 1.jihočeská finanční, a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27,... IČO: 60827874, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložce 634, 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912, které byly zrušeny bez likvidace sloučením se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s.. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 - 18. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. července 2014 - 18. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 15. června 2007 - 26. září 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Milešovská 1136/5, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedené... m Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6304, konaná dne 18.5.2007 rozhodla takto: 1. Konstatuje se, že společnost KKCG Investments B.V., se sídlem Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "hlavní akcionář") je vlastníkem akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Milešovská 1136/5, Praha 3 - Vinohrady, IČ: 261 41 647 (dále jen "společnost"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,89% podíl na základním kapitálu a hlasovacích práech společnosti , a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i obchodního zákoníku. Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií společnosti: 10.750.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 265.757 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 4.483 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, 160 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Výše uvedené bylo prokázáno smlouvou o koupi akcií ze 22.1.2007, opisem ze seznamu akcionářů společnosti, vyhotoveném k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o listinné akcie na jméno, výpisem z evidence vedené centrálním depozitářem (SCP) k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, pokud se jedná o zaknihované akcie na jméno a předložením hromadné akcie při registraci účastníků na této valné hromadě, pokud se jedná o listinné akcie na majitele.2. Valná hromada tímto schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti, tedy 250.000 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-Kč, 6.155 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč, 2.819 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč, které náleží ostatním akcionářům odlišným od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.3. Dosavadním vlastníkům všech ostatních akcií společnosti, jejichž akcie přechází na hlavního akcionáře, nebo dalším oprávněným osobám, náleží přiměřené protiplnění v částce 0,8041,-Kč na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,-kč, v částce 1.014,73,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.262,-Kč a v částce 846,68,-Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.053,-Kč. Uvedené přiměřené protiplnění bylo hlavním akcionářem určeno na základě znaleckého posudku společnosti TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, Praha 1, č. 36-1/2007 ze dne 19.3.2007 (dále jen "znalecký posudek") a schváleno rozhodnutím České národní banky o předchozím souhlasu ze dne 19.4.2004 č.j. Sp/544/111/2007, 2007/6467/540. Představenstvo společnosti se seznámilo se znaleckým posudkem a s rozhodnutím České národní banky, projednalo s hlavním akcionářem navrhovanou výši protiplnění, přičemž ji považuje za spravedlivou a přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst.2 obchodního zákoníku.4. Protiplění bude obchodníkem s cennými papíry, společností ATLANTIK, finanční trhy, a.s., IČ: 262 18 062, se sídlem Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328, dosavadním vlastníkům všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti vyplaceno poukázáním na účet, který sdělí (popř. poštovní poukázkou na adresu, kterou uvedou), a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (akciím) společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, pokud se jedná o dosavadní vlastníky zaknihovaných účastnických cvenných papírů, a nejpozději do 30 dnů ode dnepředání akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., pokud se jedná o dosavadní vlastníky listinných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2006 - 4. října 2006 : Základní kapitál společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje o částku ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), tedy... základní kapitál se zvyšuje z částky 361.841.950,- Kč (slovy: třistašedesátjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých) na částku ve výši 521.841.950,- Kč (slovy : pětsetdvacetjednamilionůosmsetčtyřicetjednatisícdevětsetpadesát korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000.000,- (slovy: jednostošedesátmilionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 160 (jednostošedesát) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií a to pro všechny akcionáře a to z důvodu, že vyloučení přednostního práva všech akcionářů je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve vstupu nového investora do společnosti, jako předem určeného zájemce, který do společnosti vloží potřebné finanční prostředky, neboť předchozí zvyšování základního kapitálu s využitím přednostního práva akcionářů nebylo úspěšné.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů. Tímto předem určeným zájemcem je společnost Atlantik Financial Holding B.V., se sídlem Rokin 55, 1012KK Amsterdam. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku tj. na základě Smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku. Tato Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo úpisu akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, je na adrese Praha 3, Milešovská 5, v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, a to do pěti dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti podá návrh u Městského soudu v Praze na zápis rozhodnutí valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem je stanovena v délce dvou týdnů.Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen takto :nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do deseti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku, zbývající část emisního kursu bude uhrazena do jednoho roku ode dne úpisu akcií. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základníko kapitálu číslo účtu 17597923/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2004 - 29. dubna 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3.3.2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál obchodní společnosti Cestovní kancelář FISCHE... R, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých)b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.d) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upisované akcice budou kmenové, znějící na majitele, neregistrované k obchodování na veřejných trzích, které budou vydány v zaknihované podobě, v počtu 10.000.000 kusů (slovy: deset milionů). Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).e) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).f) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému zájemci za účelem posílení vnitřních zdrojů společnosti.g) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je společnost Kapitálová společnost K&K a.s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČO: 27107744.h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 hod. do 16,00 hod.i) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude doručeno oznámení o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 dnů.j) Počátek běhu lhůt k úpisu akcií bude předem určenému zájemci oznámen společností písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu.k) Společnost doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akciíí. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určenému zájemci k dispozici v sídle společnosti, a to na adrese Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.l) Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit tak, že 30 % emisního kursu je povinen splatit do 30 dnů ode dne úpisu akcií, zůstatek emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 1 roku ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet, zřízený společností u banky pro splacení základního kapitálu č. 17298683/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. - Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2001 - 6. ledna 2003 : Valná hromada jednomyslně rozhodla o zvýšení základního jmění zčástky 1.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na částku 21.000.000,-Kč, a to peněžitými vklady. Valná hromada dále schválil... a, žezvýšení základního jmění bude provedeno bez veřejné výzvy kupisování upsáním 2.000.000 kusů kmenových akcií znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč.Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Zvýšení základního jmění nad tuto částku je nepřípustné. Nověupsané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosudexistující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Počet celých nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč činí dva kusy akcií.Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia akcionářivyužijí v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti vpracovních dnech po dobu 15-ti dnů, vždy v době od 9.00 hod. do16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje prvním dnem po nabytíprávní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesenítéto mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, takto:VÁCLAV FISCHER upíše peněžitým vkladem 19.800.000,- Kč, a to1.980.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus,FISCHER, s.r.o. upíše peněžitým vkladem 200.000,- Kč, a to20.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč za kus.Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionářisplacena do 10-ti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účetspolečnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle §205 obchod. zák. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů