Základní údaje

Historické adresy

11.1.2000 - 1.8.2007 Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000

26146070

DIČ

Není plátce DPH

6.8.2003 - 1.8.2007

CZ26146070

Datum vzniku

11. ledna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. srpna 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. srpna 2007

Historické názvy

11.1.2000 - 1.8.2007

Gudrun Development, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6341

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.5.2004 - 1.8.2007

27 000 000 Kč

11.1.2000 - 19.5.2004

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2007 - 1. srpna 2007 : Společnost Gudrun Development, a.s. zanikla zrušením bez likvidace, a to fúzí sloučením a jejím právním nástupcem je společnost Industrie Park Sever a.s., IČ: 254 92 489, se sídlem... Sychrov, Paceřice č.p. 28, PSČ 463 44, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce 1566. zobrazit více skrýt více
  • 5. února 2004 - 19. května 2004 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 23,12,2003:Jediný akcionář učinil rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše 1.000.000... ,- Kč o částku 26.000.000,- Kč na novou výši 27.000.000,- Kč a to upsáním nových akcií s tím, že nebude připuštěno upisování akcií nad navrženou částku, dále s tím, že budou upsány akcie v počtu 26 kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě, jejichž forma bude na majitele a jejichž druh bude - kmenové, a jejichž emisní kurz bude roven jejich nominální hodnotě, tedy bude činit 1.000.000,- Kč.Důvodem nevrženého zvýšení základního kapitálu společnosti je nutnost posílení vlastního kapitálu společnosti za účelem rozvoje podnikatelských aktivit společnoti.Jediný akcionář společnosti Gudrun Development, a.s. dále činí rozhodnutí, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií.Prohlašuje, že mu byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu a způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Dále prohlašuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem, to jest společností VM INVEST NV se sídlem Mandekenstraat 123, B - 9255, Belgiské království.Jediný akcionář upíše všech 26 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč s emisním kurzem jedné akcie 1.000.000,- Kč.Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 204, odst. 5 obch. zák. zmocněnci akcionáře společnosti VM INVEST NV se sídlem Mandekenstraat 123, B-9255, Belgické království, a to paní Mgr. Petře Mizerové Bulířové, r.č. 765704/2569, na adresu VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Bělehradská 18, Praha 4 nebo jinak do vlastních rukou tohoto zmocněnce.Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti Gudrun Development, a.s. zašle představenstvo společnosti Gudrun Development, a.s. předem určenému zájemci - společnosti VM INVEST NV se sídlem Mandekenstraat 123, B-9255, Belgické království, a to zmocněnci - paní Mgr. Petře Mizerové Bulířové, r.č. 765704/2569, na adresu VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Bělehradská 18, Praha 4 nebo jinak do vlastních rukou tohoto zmocněnce, ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti , uvedené v ustanovení § 205, odst. 3 obch. zák.Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Gudrun Development, a.s.Návrh na uzavření smlouvy dle § 204, odstavec 5 obch. zák. bude možné přijmout a tedy smlouvu uzavřít kdykoliv až do uplynutí 30 denní lhůty od doručení předmětného návrhu zmocněnci.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nebude moci být doručen dříve, a tedy ani upisování nebude moci začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchdoního rejstříku a smlouva o upsání akcií dle § 204, odstavec 5 obch. zák. bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Účet společnosti Gudrun Development, a.s., zřízený pro účel splacení emisního kurzu akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, je následující: číslo účtu 188 570 186/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.Lhůta pro splacení celého emisního kurzu akcií se stanoví na 60 dní ode dne uzavření smlouvy dle § 204, odstavec 5 obch. zák. zobrazit více skrýt více
posunout dolů