Trendy

1 231 519 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

145 989 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

5 332 914 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.6.2012 Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000

Historické adresy

20.3.2002 - 25.6.2012 Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 11000
21.6.2000 - 20.3.2002 Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 11000
26.1.2000 - 21.6.2000 Praha 1, Jakubská 2/647, PSČ 11000

26149737

DIČ

od 20.3.2002

CZ26149737

Datum vzniku

26. ledna 2000

Datová schránka

7bwddbc

Historické názvy

26.1.2000 - 20.3.2002

Černý Most Holding, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6353

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2010

1 384 000 000 Kč

Historické jmění

4.2.2005 - 12.4.2010

1 094 000 000 Kč

2.6.2003 - 4.2.2005

750 000 000 Kč

19.8.2002 - 2.6.2003

1 000 000 Kč

26.1.2000 - 19.8.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 16.7.2013

CZ8427000000005090424132

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.10.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Chlumecká 765/6, 198 00, Praha - Černý Most

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 20. března 2002 : Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo jměnízanikající společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. se sídlem Praha1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698, zapsané doposud vObch Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo jměnízanikající společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. se sídlem Praha1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698, zapsané doposud vObch...odním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 6097.Černý Most Holding a.s. je právním nástupcem společnosti CENTRUMČERNÝ MOST a.s. se sídlem Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ25794698. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. února 2014 - 6. září 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 21. února 2014 - 6. září 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 23. března 2010 - 12. dubna 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.3.2010 se zvyšuje základní kapitál o částku 290.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun č... eských) z původní částky 1.094.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát čtyři miliony korun českých) na konečnou částku 1.384.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři miliony korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapistálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. bude zvýšen upsáním 290 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž tyto jednotlivé nové akcie budou nahrazeny jednou hromadnou listinou. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři - obchodní společnosti Rodamco Czech B.V. se sídlem 1118BJ Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 371 Tower H, Nizozemské království.Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen jedinému akcionáři společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. - společnosti Rodamco Czech B.V. do 60 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude oprávněn upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. na adrese Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00 v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií celý emisní kurs upsaných akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., číslo účtu: IBAN: CZ7327000000002102768458, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21. zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 2005 - 4. února 2005 : Jediný akcionář v působnosti valné hrovady schválil dne 29.12.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. o částku 344.000.000,- Kč upsáním nových akcií p... odle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, z původní výše 750.000.000,- Kč, na částku 1.094.000.000. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 344 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs každé upisované akcie bude činit 1.001.671,- Kč, z čehož částka 1.671,- Kč připadne na emisní ážio každé jednotlivé akcie, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění.2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdal přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Rodamco Czech B. V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království (dále též jen "Jediný akcionář). Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, níže uvedeného, Jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi Společností a Jediným akcionářem, bude doručen Jedinému akcionáři, zastoupenému JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovité hodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek takto:Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Rodamco Czech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši 344.574.824,- Kč, jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V. stala na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 6.12.2004 se společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, proti pohledávce Společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnosti vznikne za společností Rodamco Czech B.V., z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu.Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kurs akcií splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, kterou má společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dále schvaluje pravidla pro uzavření dohody o započtení takto:Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši 344.000.000,- Kč započtením pohledávky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky, ze dne 6.12.2004, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, ohledně pohledávky za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 261 49 737, ve výši 344.574.824,- Kč.Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Písemný návrh smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek bude doručen Jedinému akcionáři, k rukám jeho zmocněnce, JUDr. Ludmily Neustupné, advokátky, shora uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedená shora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě."S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku a aby odpovídající usnesení o zápisu bylo zasláno JUDr. Ludmile Neustupné, advokátce advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Praha 5, E. Peškové 735, 151 31, která byla zmocněna na základě plné moci ze dne 6.12.2004 k zastupování v tomto řízení, k převzetí usnesení, včetně práva vzdát se odvolání a k přejímání eventuelních jiných listin soudu v rámci tohoto řízení. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2003 - 2. června 2003 : 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje dne5.3.2003 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝMOST, a.s. o částku 749.000.000,- Kč (slovy: Sedm set čtyři... cetdevět milionů Korun českých), z původní výše 1.000.000,- Kč(slovy: Jeden milion Korun českých), na částku 750.000.000,- Kč(slovy: Sedm set padesát milionů Korun českých), a to upsánímnových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základníhokapitálu bude upsáno 749 kusů (slovy: Sedm set čtyřicet devětkusů) kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) vlistinné podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií je1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) za jednuakcii.2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akciíspolečnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti,ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdalpřednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204aodst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění.3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všechnových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost RodamcoCzech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemskékrálovství (dále též "Jediný akcionář společnosti").4. Návrh smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálněnáležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku,mezi Společností a Jediným akcionářem bude doručen Jedinémuakcionáři, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápisrozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií, uvedeného shora, Jedinému akcionáři.Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře BalcarPolanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735/15,Praha 5.5. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku budeupisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky,kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovitéhodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek, jakuvedeno níže". Jediný akcionář v působnosti valné hromadyvyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti RodamcoCzech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši749.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět milionů Korunčeských), jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V.stala na základě dvou smluv o postoupení pohledávky, ze dne16.1.2003, se společností Goethe Finance B.V., proti pohledávceSpolečnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnostivznikne za společností Rodamco Czech B.V. z titulu splaceníemisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základěrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady zaúčelem zvýšení základního kapitálu.7. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kursakcií splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, kterémá společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, protipohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dáleschvaluje pravidla pro uzavření dohody o započtení takto:Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti nasplacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši749.000.000,- Kč, započtením pohledávek vyplývajících:- jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003,uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 ACRotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem,a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam,Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem,- pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlemPraha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši121.778.536,- Kč (slovy: Jedno sto dvacet jedna milionů sedm setsedmdesát osm tisíc pět set třicet šest Korun českých),- jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003,uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 ACRotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem,a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam,Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem,- pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši627.221.464,- Kč (slovy: Šest set dvacet sedm milionů dvě stědvacet jeden tisíc čtyři sta šedesát čtyři Koruny české).Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jedinýmakcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení budedoručen Jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu poté, co budeSpolečnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedenáshora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů