157 890 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-5 773 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

522 912 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

15.3.2006 - 31.7.2012 Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000
25.11.2002 - 15.3.2006 Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
26.1.2000 - 25.11.2002 Praha 2, Americká 35

26149982

DIČ

Není plátce DPH

6.4.2000 - 12.7.2011

CZ26149982

Datum vzniku

26. ledna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. července 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. července 2012

Historické názvy

26.1.2000 - 31.7.2012

VAT MAX A.S.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6357

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.3.2006 - 31.7.2012

100 000 000 Kč

22.2.2002 - 20.3.2006

20 000 000 Kč

26.1.2000 - 22.2.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

29.7.2002 - 31.5.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mečová 695/2, 602 00, Brno - Brno-město

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. července 2012 - 31. července 2012 : Vymazává se společnost VAT MAX A.S. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 49 982 z obchodního rejstříku.Společnost VAT MAX A.S. zanikla bez li... kvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností RO INVEST 1, SE, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 241 98 315, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 503, na kterou přešlo obchodní jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2009 - 31. července 2012 : Na společnost VAT MAX A.S. jako na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti BONCOMMERCE, a.s., IČ: 26493870, se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ... 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 7423, a to na základě vnitrostátní fúze sloučením podle projektu fúze ze dne 17.6.2009. zobrazit více skrýt více
  • 23. března 2002 - 31. července 2012 : Prodej části podniku VAT MAX A.S. - obchodní divize, jejímžpředmětem je uzavírání smluv s obchodníky, na základě kterýchprobíhá zprostředkování vrácení DPH podle příslušných daňový... chpředpisů. Obchodní divize byla prodána společnosti Global RefundCzech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 2, Žitná 52, IČ 26 15 9341 na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.07.2001,která nabyla účinnosti dne 01.08.2001. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 2000 - 31. července 2012 : Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou zedne 17.11.1999.
  • 11. ledna 2006 - 20. března 2006 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 12.12.2005 ve formě notářského zápisu N 1179/2005, NZ 909/2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dn... i činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) a je zcela splacen o částku 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) na konečnou výši 100.000.000,- Kč ( jedno sto milionů korun českých).a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 80 ks (osmdesáti kusů) kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii, emisní ážio bude tedy činit 0,- Kč. Emisní kurs je splatný v českých korunách.b) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982.d) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva jediného akcionáře předem určeným zájemcem, kterým bude společnost PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Edifício D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg. č. 511145780.-e) Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, které uzavře společnost VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 a předem určeným zájemce - společnost PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Edifício D., Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg.č. 511145780.- Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 povinno zaslat předem určenému zájemci bezodkladně, nejdříve však v následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí rejstříkovému soudu. Lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií činí 30 dnů od převzetí jejího návrhu předem určeným zájemcem s tím, že upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Souhlasím se započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - společnosti PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Edifício D. Mécie e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas 3, O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, reg.č. 511145780, v celkové výši 77,5 mil.Kč (sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých) za společností VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 vzniklých z titulu poskytnutých půjček a oznámení o převzetí pohledávek, proti části pohledávky společnosti VAT MAX A.S., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, IČ: 261 49 982 na splacení emisního kursu nově upsaných akcií a to do výše 77,5 mil Kč ( sedmdesát sedm milionů pět set tisíc korun českých).Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií takto:(a) uzavřením Dohody o započtení, na základě které část pohledávky společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena proti pohledávkám předem určeného zájemceb) peněžitým vkladem částky 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých)na zvláštní účet společnosti k tomuto účelu společností zřízený.Za páté: Lhůta, do které musí být uzavřena Dohoda o započtení vzájemných pohledávek a splacen peněžitý vklad 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na zvláštní účet společnosti, činí 30 dnů po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku.Společnost je povinna o počátku běhu lhůty pro splacení akcií a o čísle účtu, na který má být splacen peněžitý vklad, informovat předem určeného zájemce, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla předem určeného zájemce, nebo předaným osobně proti podpisu osobě oprávněné za předem určeného zájemce listinu převzít, nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o navýšení základního kapitálu, nabude právní moci. Přílohou tohoto písemného oznámení bude návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek. zobrazit více skrýt více
  • 21. května 2001 - 22. února 2002 : Dne 24.11.2000 společnost TRAFIN,a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, IČ 25351362, jako jediný akcionář, kterývykonává působnost valné hromady společnosti VAT MAX A.S.,sesídlem... Praha 2, Americká 35, IČ 26149982 rozhodla takto:a) Dosavadní základní jmění společnosti zvyšuje o částku19.000.000,- Kč (slovy: Devatenáctmiliónů korun českých) na20.000.000,- Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částkunavrženého zvýšení základního jmění se nepřipouští.b) Upisovat se bude 1900 kusů kmenových akcií o jmenovitéhodnotě jedné (1) akcie 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korunčeských). Akcie budou znít na majitele a budou vydány v listinnépodobě.c) Nové akcie, které budou upisovány s využitím přednostníhopráva akcionářů dle § 204a odst.1 obchodního zákoníku lze zapsatve lhůtě dvou (2) týdnů, počínaje prvním pracovním dnemkalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němžnabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ozápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenínavrhovaného základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lzeve výše uvedené lhůtě upisovat v sídle společnosti, v Praze2,Americká 35, vždy od 10.00 hod. do 15.00 hod. Na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000.- Kč lze upsatdevatenáct (19) nových akcií. S využitím přednostního práva lzeupsat celkem 1900 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednéakcie 10.000,- Kč, všechny akcie budou znít na majitele a budouvydány v listinné podobě. Emisní kurs jedné nové akcie ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 10.000,- Kč. Rozhodným dnempro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze v rámci tohotopráva upsat akcie poprvé.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií, kterou je představenstvo společnosti povinno uveřejnit vObchodním věstníku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty proupisování akcií s využitím přednostního práva.e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva lzeupisovat ve lhůtě čtyř (4) týdnů, počínaje prvním pracovním dnemměsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplyne lhůta proupisování akcií s využitím přednostního práva, a to v sídlespolečnosti v Praze 2, Americká 35, vždy v pracovní dny od 10,00hod. do 15,00 hod. Emisní kurs takto upisované jedné akcie ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 20.000,- Kč.f) Před upsáním nových akcií musí upisovatel splatit na účetspolečnosti vedený u Citibank a.s., pobočka Praha č.ú.2030300206/2600 nejméně 30% jejich jmenovité hodnoty a celéemisní ážio, zbývající část jmenovité hodnoty akcií jeupisovatel povinen splatit na shora uvedený účet společnosti velhůtě 1 roku od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění. Upisovatelé mohou upsat nové akcie pouzepeněžitými vklady. Při úpisu musí upisovatel předložit doklad oúhradě příslušné částky na výše uvedený účet společnosti. Zadoklad o úhradě se považuje při hotovostní platbě potvrzeníbanky o složení příslušné částky na účet společnosti, přibezhotovostní platbě potvrzení banky o připsání příslušné částkyna výše uvedený účet společnosti nebo písemné potvrzeníspolečnosti o splacení stanovené části emisního kursu na shorauvedený účet. Při bezhotovostní platbě uvede upisovatel jakovariabilní symbol své identifikační číslo, pokud je právnickouosobou nebo své rodné číslo, pokud je fyzickou osobou. zobrazit více skrýt více
posunout dolů