Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 530 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

12 031 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

31.5.2013 - 23.12.2013 Ježkova 944/9, Žižkov, 130 00 Praha 3
2.9.2009 - 31.5.2013 Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 19000
20.6.2001 - 2.9.2009 Praha 10, Počernická 96/272, PSČ 10803
18.9.2000 - 20.6.2001 Praha 2, Budečská 18
31.1.2000 - 18.9.2000 Praha 8, Sokolovská 61

26151243

DIČ

Není plátce DPH

21.7.2011 - 23.12.2013

CZ26151243

1.3.2000 - 22.12.2006

CZ26151243

Datum vzniku

31. ledna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. prosince 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. prosince 2013

Historické názvy

31.1.2000 - 23.12.2013

ImProve a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6365

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.6.2013 - 23.12.2013

16 099 000 Kč

26.1.2010 - 12.6.2013

5 000 000 Kč

25.3.2002 - 26.1.2010

2 550 000 Kč

31.1.2000 - 25.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. prosince 2013 - 23. prosince 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost ImProve a.s., včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je zánik vnitrostátní fú... zí sloučením s nástupnickou společností Hermes International, a.s., IČ 452 76 404. zobrazit více skrýt více
  • 31. května 2013 - 12. června 2013 : Zvyšuje základní kapitál společnosti ImProve a.s. z dosavadní částky 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát... devět tisíc korun českých), na celkovou částku 16.099.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů devadesát devět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 11.099 (slovy: jedenáct tisíc devadesát devět) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč,-- (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Jediný akcionář společnosti ImProve a.s. – společnost Hermes International, a.s., prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií. 6) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu jedinému předem určenému zájemci, a to společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613. 7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je tvořen její jmenovitou hodnotou. Emisní kurz všech nově vydaných akcií činí 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých). 8) Místem upisování je dnešním dnem změněné sídlo společnosti ImProve a.s., tedy Praha 3, Ježkova 944/9, 130 00, v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. 9) Upisovatel - společnost Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností ImProve a.s. 10) Lhůta pro upisování akcií je 60 (šedesát) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613, v celkové výši 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých) za společností ImProve a.s., se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00, IČ: 261 51 243, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6365. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 2009 - 26. ledna 2010 : a) Základní kapitál obchodní společnosti ImProve a.s. se zvyšuje o částku ve výši 2.450.000,- Kč (dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) na částku ve výši 5.000.000,- K... č (pět milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků k realizaci nových obchodních záměrů společnosti (v souvislosti s tím, že je též měněn předmět podnikání společnosti).b) Toto zvýšení základního kapitálu o částku 2.450.000,- Kč se navrhuje provést upsáním 245 ks (slovy dvě stě čtyřiceti pěti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 10.000,- Kč na 1 akcii bez emisního ážia, tj. činí celkem 2.450.000,- Kč.c) Všech těchto 245 ks nových akcií bude upsáno stávajími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že nebudou upsány s využitím přednostního práva. Tato dohoda podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena až poté, co bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Místem upisování akcií, tedy místem uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, bude notářská kancelář JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, a to v Praze 1, Dlouhá 16. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.e) Lhůta pro splacení všech peněžitých vkladů, tj. celého emisního kurzu ve výši 2.450.000,- Kč, činí 30 (třicet) dnů od uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady, tj. celý emisní kurz ve výši 2.450.000,- Kč, budou splaceny na zvláštní účet u banky otevřený společností za tímto účelem na její jméno. Tímto účtem je účet číslo 2102474986/2700. zobrazit více skrýt více
  • 20. června 2001 - 25. března 2002 : Valná hromada společnosti ImProve a.s. přijala dne 27. dubna2001 jednomyslně usnesení,jímž rozhodla o zvýšení základníhokapitálu o 1.550.000 Kč upsáním 155 kusů nových kmenovýchlis... tinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá.Emisní kurz akcií je 10.000 Kč každá. Emisní kurz bude splácenpeněžitými vklady. Základní kapitál se tedy zvyšuje o 1.550.000Kč, přičemž upisování nad tuto čásku není přípustné. Všechnyakcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku. Dohoda musí být uzavřena do jednoho (1)měsíce do právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak jezvýšení základního kapitálu neúčinné. Akcionář, který v dohoděupíše akcie na zvýšení základního kapitálu, je povinen splatitcelý emisní kurz do jednoho (1) měsice od uzavření dohody naúčet číslo 355331028/2400, který pro účel splácení základníhokapitálu otevřelo představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů