Základní údaje

Historické adresy

7.6.2007 - 19.10.2007 Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600
21.7.2004 - 7.6.2007 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200
12.8.2003 - 21.7.2004 Praha 2, Sokolská 1882/4, PSČ 12000
1.8.2002 - 12.8.2003 Praha 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10031
14.2.2000 - 1.8.2002 Praha 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10098

26152436

DIČ

Není plátce DPH

3.4.2000 - 19.10.2007

CZ26152436

Datum vzniku

14. února 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. října 2007

Historické názvy

15.10.2004 - 19.10.2007

net4net, a.s.

14.2.2000 - 15.10.2004

TransgasNet, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6370

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.6.2000 - 19.10.2007

194 515 000 Kč

14.2.2000 - 26.6.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. října 2007 - 19. října 2007 : Obchodní společnost net4net, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 261 52 436, se ke dni právní moci tohoto usnesení v y m a z á v á z obchodního r... ejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společnostmi Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 251 35 198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4769 a MEDUKA, a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 275 65 998, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10840, s přechodem jmění na nově založenou společnost Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00. zobrazit více skrýt více
  • 5. června 2000 - 26. června 2000 : Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnostiTransgasNet, a.s. rozhodl v souladu s § 202 a násl.obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Transga... sNet,a.s. o částku 193.515.000,- K4 upsáním nových akcií nepeněžitýmvkladem.Jedeiný akcionář jednající v působnosti valné hromadyspolečnosti TransgasNet, a.s. schválil nepeněžitý vklad, jehožpředmětem je část podniku jediného akcionáře vymezená a oceněnáve znaleckém posudku znalce p.Jaroslava Šantrůčka, bytem NaLabuťce IV/9, 180 00 Praha 8, jmenovaného rozhodnutím Krajskéhoobchodního soudu v Praze ze dne 18.12.1992 č.j. Spr.4159/92 prozákladní obor: Ekonomika, ceny a odhady, znalecký posudekč.333/2000, a ve znaleckém posudku p.Petra Bezděka, Petr Bezděk-zprostředkovatelská a konzultační kancelář, Vysočanská 241/109,190 00 Praha 9, soudního znalce jmenovaného rozhodnutímMěstského soudu v Praze ze dne 28.10.1986 č.j. Sp.1797/86 prozákladní obor: Stavebnictví a Ekonomika, znalecký posudek č.591-015/2000. Znalec p.Jaroslav Šantrůček znaleckým posudkem č.333/2000 ocenil nepeněžitý vklad jediného akcionáře na193.515.000,- Kč. Znalec Petr Bezděk znaleckým posudkem č.591-015/2000 ocenil nepeněžitý vklad jediného akcionáře na195.200.000,- Kč.Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnostiTransgasNet, a.s. schválil nepeněžitý vklad v nižší hodnotěpodle uvedených znaleckých posudků, tj.v hodnotě 193.515.000,-Kč.Základní jmění společnosti TransgasNet, a.s. bude zvýšeno očástku 193.515.000,- Kč. Upisování akcií nad částku193.515.000,- Kč se nepřipouští.Celkový počet nově upisovaných akcií bude 193.515 kusů, všechnyo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie,s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a jež budou znít najméno a budou v listinné podobě. Akcie budou vydány jako hromadnálistina nahrazující jednotlivé akcie.Jediný akcionář společnosti upíše všechny nové akciespolečnosti, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je částpodniku jediného akcionáře vymezená a oceněná ve znaleckémposudku znalců p.Jaroslava Šantrůčka, znaleckým posudkem č.333/2000, a p.Petra Bezděka, znaleckým posudkem č.591/-015/2000. Úpis nových akcií spoelčnosti bude jedinýmakcionářem proveden nejpozději do dvou týdnů poté copředstavenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři k rukámzmocněnců, a to Daniela Weinholda a/nebo Evy Buchové z advokátníkanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., Husova 5, Praha 1,110 00, vyrozumění o zápisu rozhodnutí jediného akcionářejednajícího v působnosti valné hromady spoelčnosti o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. O doručení oznámení ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího v působnostivalné hromady spoelčnosti o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku informuje jediného akcionářepředstavenstvo společnosti bez zbytečného odkladu. Jedinýakcionář provede úpis nových akcií v sídle advokátní kancelářeWEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Budese jednat o 193.515 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a ježbudou znít na jméno a budou v listinné podobě. Emisní kursupisovaných akcií bude stejný jako jmenovitá hodnota těchtoakcií, tedy 1.000,- Kč.Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad do 2měsíců od upsání všech nových akcií jediným akcionářem a předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen dnem nabytí účinnostismlouvy o převodu části podniku, který je předmětem nepeněžitéhovkladu, na spoelčnost. Součástí této smlouvy bude zápis opřevzetí věcí, které jsou součástí této části podniku.Společnost k uvedenému dni rovněž vydá jedinému akcionářiprohlášení o převzetí nepeněžitého vkladu. Místem splacenínepeněžitého vkladu bude sídlo advokátní kanceláře WEINHOLDANDERSEN LEGAL, v.o.s.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů