Trendy

122 363 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 334 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

984 506 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.11.2016 Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Historické adresy

16.2.2000 - 23.11.2016 Praha 10, Žernovská 6, PSČ 10000

26155681

DIČ

od 15.4.2001

CZ26155681

Datum vzniku

16. února 2000

Datová schránka

khagqj6

Historické názvy

14.2.2001 - 20.2.2015

TRADE B.G.M. a.s.

10.8.2000 - 14.2.2001

Institut estetické medicíny, a.s.

16.2.2000 - 10.8.2000

A    & T International, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6385

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.11.2007

12 800 000 Kč

Historické jmění

12.1.2004 - 21.11.2007

5 000 000 Kč

16.2.2000 - 12.1.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

165936237 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2014 - 31. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 26. července 2014 - 31. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 30. října 2007 - 21. listopadu 2007 : Valná hromada konaná dne 16.10.2007 schvaluje:a) Zvýšení základního kapitálu z původní výše 5.000.000,-- Kč na 12.800.000,-- Kč, tj. o částku 7.800.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů os... msettisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je stabilizace bilance společnosti v oblasti předmětu podnikání - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy se zaměřením na obchodování a nakládání s pohledávkami.- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 78 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.- Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci B.G.M. Capital, a.s., Praha 10, Žernovská 6, IČ: 438 73 863.- Všechny akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou níže uvedené pohledávky o celkové nominální hodotě 758.197,45 USD ve vlastnictví společnosti B.G.M. Capital, a.s., Praha 10, Žernovská 6, IČ: 438 73 863. za dlužníkem - společností T.I.S.C., Sankt-Peterburg, třída B. Sampsonevskij 42, Ruská federace:- pohledávka vzniklá z titulu nedoplatku ceny dle faktury č. 2008/30097 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 60.884,73 USD,- pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/30098 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 153.733,-- USD,- pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/30099 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 54.126,30 USD,- pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/40091 ze dne 19.10.2004 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 173.782,88 USD,- pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/40002 ze dne 26.4.2004 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 315.670,54 USD,b) Ocenění nepeněžitého vkladu, jehož hodnota byla stanovena znaleckým posudkem znaleckého ústavu BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. č. 070910 ze dne 10. září 2007 na částku 387.600 USD. po přepočtení na Kč v kurzu (podle ČNB) platnému k 31.8.2007, činí hodnota nepeněžitého vkladu 7.840.000,-- Kč. znalec pro ocenění nepeněžitého vkladu byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4730/2007 ze dne 20.8.2007, které nabylo právní moci dne 21.8.2007.c) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 78 kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na akcii.d) nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti a bude společností hospodářsky využit v souladu s rozšířením aktivit společnosti v oblasti nakládání a obchodování s pohledávkami v rámci zapsaného předmětu podmikání - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.e) Zaúčtování částky 40.000,-- Kč, o kterou převyšuje hodnota nepeněžitého vkladu stanovená výše uvedeným posudkem znalce emisní kurs upisovaných akcií, na účet 413 - kapitálové fondy.f) Předem určený zájemce B.G.M. Capital, a.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku se společností TRADE B.G.M., a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje do 15 dnů. Počátek běhu lhůty je den doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií do sídla předem určeného zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.g) Společnost B.G.M. Capital, a.s., jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti TRADE B.G.M., a.s., Praha 10, Žernovská 6, ve lhůtě uvedené v odst. e).h) Předem určený zájemce spletí emisní kurs upsaných akcií postoupením (vkladem) výše specifikovaných pohledávek společnosti TRADE B.G.M., a.s., na základě smlouvy uzavřené podle § 524 a násl. občanského zákoníku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení společnosti TRADE B.G.M., a.s. akceptované smlouvy o upsání akcií.j) Zprávu představenstva, ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitým vkladem a byla zároveň zdůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 25. listopadu 2003 - 30. října 2007 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000,-Kč (slovy: jeden ... milion korun českých) na 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) vydáním a úpisem 40 (slovy: čtyřiceti) kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu starou akcii upíše akcionář čtyři nové akcie.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností, číslo účtu 184601598/0300.Upisovatelé jsou povinni splatit sto procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů ode dne úpisu.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění.Místem pro upisování těchto akcií je notářská kancelář JUDr. Daniely Jarošové, Praha 1, Na Příkopě 12. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií n a základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění je den následující pro uplynutí lhůty pro splacení akcií upsaných akcionáři s využitím přednostního práva. Lhůta skončí uplynutím 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejího počátku.Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro upsání akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně.Výše emisního kurzu akcií upisovaných na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou.Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za títmo účelem společností, číslo účtu 184604598/0300.Upisovatelé jsou povinni splatit sto procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu.Důvodem zvýšení základního kapitálu TRADE B.G.M. a.s. je ekonomická stabilizace a kapitálové posílení společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů