Trendy

124 548 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

89 487 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

408 023 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2013 Mlýnská 22/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Historické adresy

13.8.2005 - 9.12.2013 Praha 1, Petrská čp.2051/5, PSČ 11000
29.7.2003 - 13.8.2005 Praha 7, Pod Havránkou 657/10B, PSČ 17000
15.11.2000 - 29.7.2003 Praha 7, Za Císařským Mlýnem 33
28.2.2000 - 15.11.2000 Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087

26159279

DIČ

od 1.3.2004

CZ26159279

Datum vzniku

28. února 2000

Datová schránka

h34f8qi

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6410

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2014

460 000 000 Kč

Historické jmění

28.2.2000 - 11.3.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

69817000 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2013 - 11. března 2014 : Valná hromada společnosti Seisin, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., o částku 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun ... českých) na částku 460.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 8 (slovy: osmi) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých);b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, ve lhůtě dvou týdnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku Sport. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho měsíce poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho měsíce poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části „Ostatní skutečnosti“ toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0,8 (slovy: žádná celá osm desetin) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých) a 0,2 (žádná celá dvě desetiny) nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude vlastník pohledávky za společností Seisin, a.s., z titulu smlouvy o smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008, která byla uzavřena mezi společností NLB Factoring, a.s., identifikační číslo: 476 77 881, jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem, dne 30.9.2008 (dále také jen „určitý zájemce“); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci: 1. budou upsány v sídle společnosti Seisin, a.s., na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00, 2. budou upsány ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 3. s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu aktuálního vlastníka pohledávky za společností Seisin, a.s., uvedené shora pod písm. d), který bude společnosti Seisin, a.s., v okamžiku učinění této nabídky znám na základě oznámení o postoupení předmětné pohledávky;f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Seisin, a.s., je roven její jmenovité hodnotě, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva;g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na účet č. 69817000/2700, zřízený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., vyjma případu, kdy emisní kurs akcií upsaných určitým zájemcem bude splacen započtením pohledávky určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., proti pohledávce společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných určitým zájemcem (blíže specifikováno pod písm. h) a i); h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky určitého zájemce ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti pohledávce společnosti Seisin, a.s. vůči určitému zájemci na splacení celého emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením;i) stanovuje, že dohoda o započtení bude mezi společností Seisin, a.s., a určitým zájemcem uvedeným shora pod písm. b) uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 6 - Bubeneč, Mlýnská 22/4, PSČ 160 00 ve lhůtě tří týdnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen doručením návrhu dohody o započtení. Předmětem dohody o započtení uzavřené mezi společností Seisin, a.s.,a určitým zájemcem bude zápočet pohledávky společnosti Seisin, a.s., vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu ve výši 459.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů korun českých) proti níže uvedené pohledávce určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., vyplývající z níže uvedené smlouvy o úvěru a následných smluv o postoupení pohledávky. V důsledku započtení zanikne celá pohledávka společnosti Seisin, a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií a část pohledávky určitého zájemce vyplývající z níže uvedené smlouvy o postoupení pohledávky. Uvedená pohledávka určitého zájemce vůči společnosti Seisin, a.s., je pohledávkou na splacení peněžních prostředků činící ke dni 15.10.2013 celkem částku 460.715.231,44 (slovy: čtyři sta šedesát milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů), a to na základě smlouvy o úvěru reg. č. 1048/TÚ/2008 uzavřené mezi společností NLB Factoring, a.s., jakožto věřitelem, a společností Seisin, a.s., jakožto dlužníkem dne 30.9.2008. Společnost NLB FACTORING, a.s., „v likvidaci“, jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti Gomanold, a.s., identifikační číslo: 279 31 536, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013. Společnost Gomanold, a.s., jakožto postupitel, postoupila tuto pohledávku za společností Seisin, a.s., společnosti QI investiční společnost, a.s., identifikační číslo: 279 11 497, jakožto postupníkovi, smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.10.2013 (fotokopie shora uvedených smluv jsou založeny v notářském spisu). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů