Trendy

904 693 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-93 699 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 077 012 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.11.2015 Cihelní 769, Skřečoň, 735 31 Bohumín

Historické adresy

18.11.2009 - 4.11.2015 Bohumín, Cihelní 769, PSČ 73531
21.8.2002 - 18.11.2009 Praha 4, U Háje 507/26, PSČ 14700
16.3.2000 - 21.8.2002 Praha 4, Zelený Pruh 95/97, PSČ 14000

26165261

DIČ

od 16.3.2000

CZ26165261

Datum vzniku

16. března 2000

Datová schránka

2h6f37a

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6459

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2009

166 000 000 Kč

Historické jmění

30.10.2000 - 30.6.2009

116 000 000 Kč

16.3.2000 - 30.10.2000

9 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bohumín

Bankovní účty

zvěřejněno 12.4.2014

1330444506 / 3500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 12.9.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U háje 507/26, 147 00, Praha - Braník

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. března 2000 : Společnost vznikla na základě přeměny společnosti ROCKWOOLs.r.o., IČ 63 99 23 45, se sídlem Praha 4, Zelený Pruh 95/97

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2009 - 3. listopadu 2009 : Dne 26. března 2009 rozhodla společnost ROCKWOOL International A/S jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti ROCKWOOL, a.s. o zvýšení základního kapitál... u takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši 116.000.000 Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 116.000.000 Kč na 166.000.000 Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 50.000.000 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 50 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem s připuštěním možnosti započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny akcie, tedy 50 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 1.000.000 Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti ROCKWOOL International A/S, se sídlem Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dánské království. Akcie bude možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti ROCKWOOL International A/S na výše uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností ROCKWOOL International A/S do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií rovněž účinné. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. jediným akcionářem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen jedinému akcionáři na výše uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. společně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 17. března 2009 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti na základě výše specifikované smlouvy o úvěru činí 6.500.000 EUR (slovy: šest milionů pět set tisíc euro), což po přepočtení směnným kursem platným ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí odpovídá částce 177.417.500 Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisovatelem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí.8. Vzhledem k tomu, že není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku a emisní kurs má být splacen výhradně započtením, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. f), g), h), i) a k) obchodního zákoníku.9. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. srpna 2000 - 30. října 2000 : Dne 3,7,2000 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti o107000000,- kč na 116000000,- Kč upsáním 107 nových kmenovýchlist... inných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000000,- kč naakcii.Upisování akcií nad částku zvýšení se nepřipouští.Přednostní právo na upisování akcií ve smyslu § 204 obch. zák.,v platném znění, se neuplatní, neboť akcie budou upsánynepeněžitým vkladem.Emisní kurz akcií činí 267313071,98 Kč, tzn. ,že akcie budouvydány s emisním ážiem 160313071,98 kč.Lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem nabytí právní mocirozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře doobchodního rejstříku a stanoví se v délce 3 týdnů. Místem proupisování akcií jsou prostory advokátní kanceláře Glatzova & Co., Husova 5, 110 00 Praha 1.Akcie ubbudou upsány formou spolacení nepeněžitého vkladu, jehožpředmětem je pohledávka jediného akcionáře za společností, vevýši 267.313..071,98 Kč.splacení nepeněžitého vkladu bude upisovatelem ve smyslu §59odst. 7 obch. zák. provedeno k okamžiku účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky, kterou uzavře se společností tak, abytento okamžik nastal nejpozději do 10 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů