Trendy

66 174 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-48 933 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

162 157 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 1.8.2016 náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.4.2015 - 1.8.2016 Slezská 2526/113, Vinohrady, 130 00 Praha 3
25.3.2010 - 1.4.2015 Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 18600
26.9.2008 - 25.3.2010 Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 11000
19.12.2006 - 26.9.2008 Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
21.3.2000 - 19.12.2006 Praha 1, Karlovo nám. 24

26165473

DIČ

od 1.6.2000

CZ26165473

Datum vzniku

21. března 2000

Datová schránka

yzndc9i

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6461

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.2.2009

226 666 000 Kč

Historické jmění

19.1.2009 - 24.2.2009

226 666 000 Kč

26.9.2007 - 19.1.2009

128 460 000 Kč

29.11.2001 - 26.9.2007

68 000 000 Kč

21.3.2000 - 29.11.2001

68 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2102787472 / 2700

Provozovny

od 23.10.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hybernská, 110 00, Praha 1 - Nové Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. prosince 2008 - 19. ledna 2009 : Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti CentroNet, a.s. ze dne 20. listopadu 2008 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z jeho dosavadní výše 128,460. 000,- Kč ... (tj. slovy: jedno sto dvacet osm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých) o částku 98,206.000,-Kč (tj. slovy: devadesát osm milionů dvě stě šest tisíc korun českých) na částku 226,666.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě dvacet šest milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci nových podnikatelských projektů Společnosti.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 98 206 ks (tj. slovy: devadesát osm tisíc dvě stě šest kusů) v nominální hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000,-Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia.Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti CentroNet, a.s. ze dne 20. listopadu 2008 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to:- Obchodní společnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 97313, řádně zaregistrované dne 11.7.1997 a zapsané v rejstříku u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení registrace společností a nucené správy Nicósia pod identifikačním číslem firmy HE 87313, --- Obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10225,- Pana Ing. Aloise Míky, dat. nar. 6. června 1952, s bydlištěm Praha 8, U Václava 90, PSČ 184 00,- Pana Ing. Petra Tomana, dat. nar. 14. června 1973, s bydlištěm Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00,- Pana Ing. Petra Kuneše, dat. nar. 21. ledna 1976, s bydlištěm Praha 1, Navrátilova 1559/9, PSČ 110 00,učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto:? Jako akcionář obchodní společnosti CentroNet, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 65 473, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10225.?Upisovatel, tj. obchodní společnost ECO-INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 273 85 574, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., do 5 (tj. slovy: pěti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že tato rozvazovací podmínka nastane, platí, že již nastalé právní účinky Smlouvy o upsání akcií zaniknou.Emisní kurz upsaných akcií splatí obchodní společnost ECO-INVESTMENT, a.s. jako upisovatel tak, že 30,5480% emisního kurzu jím upsaných akcií, tj. částku 30,000.000,-Kč (tj. slovy: třicet milionů korun českých) splatí do 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne zápisu záměru zvýšit základní kapitál Společnosti do obchodního rejstříku, a to na účet Společnosti číslo: 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Zbývajících 69,4520% emisního kurzu jím upsaných akcií, tj. částku 68,206.000,-Kč (tj. šedesát osm milionů dvě stě šest tisíc korun českých) splatí do 31 1.2009 (tj. slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce devět), a to na účet Společnosti číslo 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 2007 - 26. září 2007 : Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti z jeho dosavadní výše 68.000.000,- Kč (tj. šedesát osm milionů korun českých) o částku 60.460.000,- Kč (tj. šedesát milionů čtyř... i sta šedesát tisíc korun českých), na částku 128.460.000,- Kč (tj. sto dvacet osm milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých) úpisem nových akcií, emitovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti a jejich splacení výhradně peněžirým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability společnostia realizace nových podnikatelských projektů společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie znějící na majitele v listinné podobě v počtu 60 460 ks (tj. šedesát tisíc čtyři sta šedesát kusů) v nominální hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech akcií, emitovaných an zvýšení základního kapitálu, se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia.Obchodní společnost EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Nikolaou Pentadromos Center, Flat/Office 1002, Thessalonikis Street, Limassol, Kyperská republika, identifikační číslo firmy HE 87313, která byla řádně zaregistrována dne 11.7.1997 a zapsána v rejstříku u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení registrace společností a nucené správy Nicosia pod identifikačním číslem firmy HE 87313, činí ve smyslu ustanovení § 204a odst. (7) a § 220b odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, toto prohlášení: "Jako akcionář obchodní společnosti CentroNet, a.s., se sdílem Praha 1, Karlovo náměstí 24, idenftifikační číslo 261 65 473, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvšení základního kapitálu společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a..s, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 11000, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10225. Upisovatel, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií splatí obchodní společnost ECO-INVESTMENT, a.s. jako upisovatel tak, že 100% emisního kursu jím upsaných akcií splatí do 10 (tj. deseti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo: 35-9975350247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů