Trendy

416 381 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

13 570 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

121 228 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2016 Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9

Historické adresy

23.2.2015 - 19.9.2016 Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9
2.11.2011 - 23.2.2015 Praha 9, Oderská 333/5, PSČ 19000
24.10.2006 - 2.11.2011 Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
22.3.2000 - 24.10.2006 Praha 8 - Březiněves, Na hlavní 169, PSČ 18200

26166071

DIČ

Není plátce DPH

10.5.2000 - 9.1.2017

CZ26166071

Datová schránka

hfrf23m

Historické názvy

22.3.2000 - 26.9.2017

REVITA G a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6467

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2011

78 000 000 Kč

Historické jmění

15.8.2001 - 19.2.2011

1 000 000 Kč

22.3.2000 - 15.8.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 21

Provozovny

od 7.3.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Křižíkova 2987/70b, 612 00, Brno - Královo Pole

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. září 2017 : Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85Cm 1622/2017 - 3 ze dne 2.8.2017, které nabylo právní moci dnem 13.9.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
  • 30. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2008 : Společnost REVITA G a.s., IČ: 261 66 071, jako prodávající ze smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 1.6.2006 se společností REARS, s.r.o., IČ: 634 69 090, se sídlem Praha 8 Společnost REVITA G a.s., IČ: 261 66 071, jako prodávající ze smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 1.6.2006 se společností REARS, s.r.o., IČ: 634 69 090, se sídlem Praha 8... - Březiněves, Na hlavní 14, PSČ 182 00, prodala společnosti REARS, s.r.o. jako kupující část podniku představující středisko reklamy. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. ledna 2011 - 19. února 2011 : Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti REVITA G a.s. ve výši 1.000.000,- Kč je zcela a beze zbytku splacen.Valná hromada rozhoduje o zvýšení... základního kapitálu obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, z jeho dosavadní výše 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) o částku 77.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 78.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát osm milionů korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem, a to obchodní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770 a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci nových podnikatelských projektů Společnosti.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 7 700 ks (tj. slovy: sedm tisíc sedm set kusů) v nominální hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia.Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti REVITA G a.s. ze dne 06.12.2010 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to:- Obchodní společnosti EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungs gessellschaft mbH, se sídlem A-1040 Wien, Plösslgasse 8, Rakouská republika;- Pana Ing. Aloise Míky, dat. nar. 6. června 1952, s bydlištěm Praha 8, U Václava 90, PSČ 184 00;- Pana Ing. Petra Tomana, dat. nar. 14. června 1973, s bydlištěm Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00;- Pana JUDr. Jaroslava Bartoše, dat. nar. 01.04.1964, s bydlištěm Praha 10, Zápotoční 15/647, PSČ 102 00;- Pana Richarda Bielického, dat. nar. 22.05.1970, s bydlištěm Praha 4, Hausmannova 3008, PSČ 143 00,učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto:"Jako akcionář obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 2170, oddíl B."Upisovatel, tj. obchodní společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., do 5 (tj. slovy: pěti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada připouští v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 19. června 2009, uzavřené mezi obchodní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako věřitelem a obchodní společností REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, jako dlužníkem, v její nominální hodnotě ve výši 77.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 77.000.000,- Kč, do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek.S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude zcela splacen započtením peněžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti v její nominální hodnotě proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:Představenstvo obchodní společnosti REVITA G a.s. je povinno doručit návrh Smlouvy o započtení upisovateli - předem určenému zájemci - do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení jejího návrhu upisovateli - předem určenému zájemci, a to v sídle Společnosti. Uzavřením Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem, bude emisní kurs splacen v celé výši, tj. v částce 77.000.000,- Kč.Upisovatel - předem určený zájemce - splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením §204 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto:Částku ve výši 77.000.000,- Kč splatí upisovatel dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem, jak výše uvedeno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů